Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2015г.

30 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 строители Специалистите от Leica Geosystems отбелязват, че с всеки изминал ден строителите са изправени пред нови и предизвикателни ситуации. Процесите итехнологиите, използвани на обекта, трябва непрекъснато да се приспособяват, с оглед проектите да бъдат завършени навреме и да отговарят на изискванията за качество. LeicaGeosystems представидвеновитотални станции – моделите iCON builder 60 и iCON robot 60, проектирани с мисъл за строителите и предназначени за навлизане в света на Leica Geosystems’ iCON решенията. Зад наименованието iCON стои идеята за интелигентно строителство (intelligent CONstruction). То включва голям брой нововъведения, но всички те са приложени и представени по един интелигентен начин, който не нарушава работния процес на крайните потребители. Често, сложни стъпки или рутинни действия трябва да бъдат опростени и поради тази причина понякога се предпочита определени аспекти да бъдат скрити на заден план в потребителския интерфейс, постигайки Преди започване на строителните работи на повечето обекти е необходимо да бъдат направени геодезически измервания. Начините, по които тези измервания се извършват, са се променили до неузнаваемост през годините. Както в много области на строителната индустрия, така и в ежедневието, иновациите и новите технологии навлизат изключително бързо само за няколко години. Геодезията също напредва и технологията на геодезическите измервания се подобрява непрекъснато. ТЕКСТ инж. ЕВДОКИЯ ГЕОРГИЕВА Геодезически измервания иновациите в сектора

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==