Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2015г.

18 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 строители Арх. Серафимов, една от най-модерните офис сгради в Пещера – сградата на Биовет, е по Ваш проект. Бихте ли представили на читателите наСписание СТРОИТЕЛИпроекта, идеята за сградата и на какъв етап в момента е нейната реализация? Биовет е една от най-бурно развиващите се компании в страната, с високо реноме на българския и световен пазар. В това си качество, тя е обект на посещение от редица свои партньори от чужбина. Нашата цел беше да осигурим представителност и модерна визия, отговарящи на престижния имидж на фирмата. Архитектурно-пространствената композиция е силно повлияна отпредназначението и местоположението на сградата и е подчинена на няколко основни структурни принципи, като изграждане на оригинален, запомнящ се архитектурен образ. Със съвременно отношение при решаване на всички строителни, технически и технологични изисквания с цел създаване на една икономически и експлоатационно рентабилна сграда, сме постигнали и необходимата екологичност на строителство и експлоатация. При отчитане на подходите и околното застрояване, сме създали един спокоен и балансиран обем, изтеглен в дъното на имота. Планово функционалното решение се отличава със своята яснота и категоричност при спазване на принципите на градоустройствената концепция. В плановата и обемна структура е подчертана главната ос изток- запад. Къммомента сградата е изпълнена на „груб строеж”. Фасадата е почти завършена. Предстои изпълнението на инсталациите, вертикалната планировка и интериор. Бихте ли се спрели по-подробно на концепцията, върху която стъпва архитектурното оформление? Как е постигнато функционално усвояване на обемите? Сградата е решена нашестетажа, като доминираща роля има представителното фоайе - оформено през два етажа при входа на сградата, ясно разграничаващо двете основни зони: представителна - със свободен достъп за посетители и служебна - с контролиран достъп. С богатото си остъкляване към улицатафоайетоетретирано, като естествено продължение на площадно пространство пред сградата. Със своите пропорции в план и височина и с интериорното си решение, фоайето е зоната, показваща силата, перспективността и активността на Биовет. С предложената разработка се осигурява оптимална възможност за ясно функционално решение при съблюдаване на зоните за контролиран достъп. Архитектурната концепция на новата сграда залага на практичен и модерен облик, който кореспондира на съвременния градски стил. Проектът съчетава по елегантен начин най-добрите практики и съвременни тенденции в архитектурата и толерантността към околната среда. В резултат се постига сграда с първокласна визия и функционалност, както и високо ниво натехнологично изпълнение. Сградата впечатлява още на пръв поглед със своята оригинална фасада. Какво я отличава в идейно, естетическо и енергийно ефективно отношение? Архитектурно-фасадноторешение е повлияно както от спецификата на производството, осъществявано отБиовет, така и отжеланието ни да създадем емблематична сграда не само за компанията, но и за града. Предвидената фасаднатретировка има за цел реализация на оригинална система на формообразуване и идентичност на сградата, носещи в себе си като изходна база формата на хексагоналната структура на бензеновото ядро на ароматните въглеводороди. Тази хексагонална структура е осЗаложените системи в сградата на Биовет се характеризират с висока енергийна ефективност Разговор с арх. Радомир Серафимов, Ателие Серафимов архитекти

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==