Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2015г.

110 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 строители Р Е К Л А М А с тиха работа и без силни въздушни течения. Може да се осъществява прецизен контрол от отделни зони до няколко сгради с централен сензорен екран, както и дистанционно управление и наблюдение по интернет. Водно отопление Много често за отопление на офис сгради и помещения се използва вода. Източникът на топлина в този случай може да е ТЕЦ или локален котел. В зависимостотконкретните условия може да се използватразлични видове котли – газови, дизелови, на твърдо гориво, електрически. Изборът на тръбопроводни системи (стоманени, полипропиленови, от омрежен полиетилен) се определя на етап проектиране въз основа на размера на налягането в системата, проектните характеристики на сградата, качеството на водата и желанието на клиента. От източника на топлина горещата вода преминава през тръбопроводната система към радиаторите. Като отоплителни тела могат да се използват разнообразни модели радиатори и конвектори. Изберете типа на устройствата според техните топлинни и хидравлични изчисления на етап проектиране. За регулиране на стайната температура на отоплителните тела се поставят термостати, с което може да се поддържа желаната температура в помещението и да се избегне преразход на топлина. Напоследък за отопление на офиси и обществени сгради започна все по-често да се използва система за отопление на базата на водно подово отопление, което създава благоприятни условия за служителите и посетителите. Въпреки това, инсталиранетона отоплителна система, базирана на водно подово отопление е икономически оправдано да се извърши в нови сгради, тъй като неговата организация в съществуващите офиси ще изисква значителни капиталови инвестиции. Предимство на такива Освен че спестява пари, термопомпата се грижи за здравето на хората и чистотата на околната среда. Тъй като работата й не е свързана с изгаряне на гориво, тя не отделя вредни въглеродни, азотни, серни и оловни окиси, органични замърсители, прах и сажди. Още едно преимущество на термопомпите е тяхната гъвкавост. Когато навън е горещо и офисите имат нужда от охлаждане, те могат да работят и в обратен режим – отнемат топлината от въздуха в помещенията и я отдават навън или я използват за получаване на битова гореща вода, или за затопляне на вода в басейни, ако обектът разполага с такива. Също толкова важна е и сигурността – оборудването е напълно взриво- и пожаробезопасно. Специалистите съветват за оптимизиране ефективността на термопомпата през дните с пиково натоварване да се включи допълнителен източник на топлина – соларен панел или котел в бивалентна система. Съвременнитетермопомпи са оптимизирани за сезонна енергийна ефективност, предлагат разнообразие от вътрешни тела – таванни, стенни, подови, за скрит монтаж, с лесно интегриране към интериора на всеки офис,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==