Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2015г.

101 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 събитие Master Key е система за заключване, която се приспособява към организационните нужди на сградата, според изискванията на клиента и позволява контролиран достъп, при който всеки потребител с един ключ може да отключва само позволените му помещения в зависимост от обхвата на задълженията му. Master Key системите са най-сигурният и лесен начин за използване на определен режим за заключване и достъп. Те имат различни приложения в индустриални, обществени сгради, болнични заведения, училища, детски градини, частни домове и др. Всяка Master Key система е уникална поради необикновено големия брой комбинации на платформите. Веднъж създадена, след това лесно може да бъде разширявана и подобрявана. Няма ограничение по отношение броя на вратите. В една Master key система могат бъдат включени всички типове ключалки: патрони и допълнителни брави за врати, брави за мебели, пощенски кутии, катинари, каси, и др. Производителите на High security заключващи продукти изграждат своите иновации така, че да бъдат съвместими с предишните заключващи механични или електромеханични продукти. Интеза предлага заключващи системи на световния лидер Assa Abloy Group. Те са интелектуална собственост на компанията-производител, която притежава патента и има изключителните права за прилагането на системата. Поради уникалната конструкция на профилите на High Security продуктите, които Интеза внедрява в Master Key системите, е възможно изключително обширно и сложно мастериране. В България системи на ABLOY, MUL-T-LOCK и KESO се изграждат и поддържат от Интеза. Ключовете имат юридическа и техническа защита против неоторизирано копиране от най-високо ниво - допълнителни ключове се изработват само срещу защитна карта, удостоверяваща собственост на системата. За улеснение на потребителите на Master key системи, разположени на отдалечени места, финландската компания Abloy, създала единствения заключващ дисков механизъм, предлага и Abloy Protec 2CLIQ Remote - лесна за усвояване система за управление на достъпа чрез прост потребителски интерфейс и web базиран софтуер, наречен CLIQ Web Manager. За управление на ключовете в Master Key системите, Интеза има иновативно решение: Traka 21 - интелигентна система за управление и контрол на всички видове ключове. Traka 21 проследява и отчита движенията на всеки ключ, като гарантира, че достъпа до ключовете е винаги под контрол. Master key системи от Интеза www.shop.intesa.bg ȋȘ ǹȖȜȐȧ țȓ DzțȒțȠ Țȍȓ www.intesa.bg 0$67(5 .(< ǹǰǹǺǭǴǰ (ȌȐȕ ȒȓȦȟ ș ȉȍȏȒȘȈȑȕȐ ȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȐ (ȌȐȕ ȒȓȦȟ ȏȈ ȗȖ ȌȖȉȢȘ ȎȐȊȖȚ Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==