Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

88 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 сградни инсталации Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А Принцип на работа на PIR-сензорите На практика тези сензори за отчитане на движение работят на принципа на пасивната инфрачервена технология. Те реагират единствено на изменение на инфрачервена топлина в зоната им на обхват, без да излъчват или предават сами по себе си такава. Ето защо се наричат пасивни. PIR-сензорите са оборудвани с високочувствителни инфрачервени детектори, които реагират и на най-незначителното изменение на температурата на околната среда. Изменението на топлината се изразява в промяна на изходното напрежение на датчика. Това изменение се отчита по електронен път и се използва за управление на осветителни или други електрически уреди. Съществуват модели на PIR-сензори с френелна леща, позволяваща сегментиране и същевременно максимално разширяване на работната зона. Обхватът им може да се настрои и на определена височина от пода, така че да не се задейства от появата, например, на домашни животни в помещението. Подходящи са за управление на осветлението вън и вътре в сградата. PIR-сензорите трябва да се монтират на места с пряка видимост, към наблюдаваната зона. Наличието на преградни стени, мебелировка или други обекти, биха затруднили работата на датчика. Ултразвукови датчици за движение Ултразвуковите датчици за движение излъчват високочестотни звукови вълни (25-40 кHz), неуловими за човешкия слух. Ултразвуковите вълни се излъчват в работната зона на датчика. Те се отразяват от неподвижните обекти или повърхности в помещението и се връщат в източника (датчика). Случайно движение в работната зона променя честотата на отразените вълни (ефект на Доплер); приемникът отчита настъпилата промяна на честотата и включва осветлението или охранителната инсталация. За разлика от PIR-датчика, ултразвуковият сензор е чувствителен към всякакъв вид движения, например движение на въздух от климатичната и вентилационната система, въздушни завеси и др. Предимство тук е, че не е необходима пряка видимост към наблюдаваната зона и този датчик може да се инсталира в помещения с различни препятствия, без това да се отразява на ефективната му работа. Акустичен датчик Тези сензори също можем да ги използваме за управление на осветлението. Те не реагират на движение, а на звуци с различен произход – човешки говор, работа на електрически уреди, писане на машина и т.н. За избягване на грешки (фалшиво включване на осветлението) се игнорират постоянни ниски шумове – работа на котелната инсталация, трафик на коли (ако стаята граничи с булевард с интензивно движение) и т.н. Монтирането на подобни датчици е подходящо за помещения или офиси с високи преградни стени, които е възможно да пречат на безпроблемната работа на PIR или ултразвуковите сензори. Датчици с двойна технология (хибридни) Едва ли можем да проследим всички датчици с двойна технология, присъстващи в момента на пазара. Комбинациите могат да са разнообразни, в зависимост от предназначението на сградата. Тук ще споменем най-разпространените видове, които в никакъв случай не са единствени. При хибридните датчици се използва комбинация отразлични

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==