Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

54 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 груб строеж Р Е К Л А М А ват в изграждането на търговски, спортни и други, различни по предназначение, сгради. Особен акцент в модерното бързо строителство на нискоетажни сгради от големи панели представляват прозрачните ограждащи конструкции във вид на широкоплощни стъклопакети и вентилируеми фасади. Сгради от рамков тип Нискоетажните сгради с носеща рамкова конструкция се радватна голяма популярност в Америка и страните от Северна Европа. Рамката обикновено се произвежда в заводски условия и се монтира на място на строежа. Най-често структурния материал е дърво, като отделните елементи се свързват чрез различни механични съединителни средства. Производството на носещи конструкции за стени, тавани и покриви се осъществява чрез високотехнологична механизация и изчисляването на експлоатационните състояния става на компютърна програма. Така произведените конструкции се доставят на строителна площадка, където от тях се оформя носещата рамка на сградата, които се обшиват с външните, устойчиви на атмосферни влияния, защитни и завършващи панели. След това се поставя топлоизолационния слой по контура на оформената вече сграда, а от вътрешната страна стените се оформят с гипсокартон и завършващо интериорно покритие. Сградите от този тип могат да бъдат изпълнени в разнообразни архитектурни решения и дават възможност за индивидуално оформление. Разбира се, времето от началото на строителството до въвеждането на сградата от рамков тип в експлоатация е по-голямо, в сравнение с другите разгледани типове конструкция, но се постигна разумен компромис между времетона строителството, качеството на ограждащата и носещата конструкция и цената. притежават достатъчна якост и са подходящи за изграждане на стени и покриви, а в отделни случаи и за подови конструкции. Монтажът на панелите е улеснен и не изисква допълнително оборудване. Сандвич-панелите обикновено се монтиратвърху стоманена носеща рамка със затворено или 2Т-сечение. В последно време набира популярност и друг вариант на носещата конструкция – дървени рамки със съставни сечения, характеризиращи се с ниско тегло, по-лесен монтаж и по-добра устойчивост на пожар. Импрегнирането с антипирени във вакуум на дървесината подобрява устойчивостта на открит пламък и ограничава загубите в сечението до 1- 2 см. За същото време, при излагане на действието на огън, незащитената стомана напълно губи своята носеща способност. Поради тези причини, често се избира носеща дървена рамкова конструкция за сгради, където в момента на огъня трябва да се евакуират голям брой хора – това са обикновено спортни и концертни зали, търговски центрове и други. Аналогично на сглобяемите промишлени сгради, многослойните големипанели се използ-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==