Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

50 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 груб строеж Р Е К Л А М А Разходите за изграждането на сграда (т.е. разходите за нея, т.е. само разходите за строителство, а не пазарна стойност), се изчисляват като се отчетат разходите за материали, оборудване и т.н., както и цената на труда при отделните строително монтажни дейности. Нещо повече, към разходите за труд непосредствено на строителната площадка трябва да се добавят и разходите за организация на строителството - мениджъри, доставчици, икономисти, проектанти и други специалисти. Тези разходи в крайна сметка зависят много и от времето на строителството. Ако срока на строителството е достатъчно дълъг, парите, изразходвани за материали консумативи, техника и други оперативни средства, са изключени от оборота и не носят приходи за инвеститора до продажбата на завършения обект. Нискоетажни сгради технологии за бързо строителство Динамиката на съвременния живот често изисква реализиране на мащабни строителни проекти в много кратки срокове. Временните офиси, жилищата за временно настаняване, различни спортни съоръжения са само малка част от примерите за строителство, при което времето е решаващ фактор. В настоящия материал разглеждаме някои от най-популярните възможности за бързо строителство на сгради с ниска етажност, като обобщаваме световния опит в областта. ТЕКСТ ВЕРА АНГЕЛОВА

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==