Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

49 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 груб строеж Р Е К Л А М А Покритие Всичкизавършващипокривнипокритиятрябва да се монтират в съответствие с последните спецификации и инструкции на производителя. Също така е важно изпълнителят да полага покритията стемповете и препоръчителните разходи, указани от производителя. Производителите подлагат продукцията си на тестване за установяване на оптималните критерии на изпълнение. Твърде малко или твърде много материал, използван за нанасяне напокритиетоможедадоведедолошикрайни резултати и преждевременно износване. Тип I покрития от нефибриран алуминий обикновено се полагат при разход от 2 дo 7 литра на квадратен метър., докато разхода при прилагане на покрития от фибриран алуминий тип II или III е около два пъти по-голям Водопреносимите покрития обикновено се прилагатпри покриваемостот4.5 дo 9 литра на квадратен метър. Покритията се прилагат равномерно и еднотипно по цялата повърхност. Трябва да се избягва преминаване на хора по изпълнените покрития допълното свързване наматериала. Cкоростта на свързване зависи от температурата на околната среда, като най-бързо настъпва при сухо, умерено топло време. предназначена за работа с фибрирани продукти; перките за работа с обикновените бои не се препоръчват. Друг важен момент в процеса на полагане е изпълнителят да използва покритията в техния фабричен вид. С други думи, не трябва да се добавят разтворители или вода за разреждане на покритията. Те са произведени по специални формули с много точна дозировка, които гарантират оптимално изпълнение. Добавянето на разредители може да доведе до преждевременно износване или съкратен период на експлоатация. Разреждането на материалите може да намали дебелината на окончателното покритие, което ще предизвика нежелателни разрушителни процеси. Съществуват три изпитани метода на нанасяне на покривни покрития: посредством четка, валяк или разпръсквателно оборудване. Четката трябва да бъде средно голяма и мека, оттип, който се използва при подобни дейности, но поради голямата трудоемкост на процеса, се препоръчва използването й само в участъци, където другите варианти са неприложими. Ако се използва валяк, той трябва да бъде със средно голяма допирна повърхност. И при двата метода на прилагане – с четка или с валяк всички движениятрябва да бъдат ориентирани в една и съща посока с цел постигане на еднотипностиестетически вид. Ако е необходим повече отедин слой, някои производители препоръчват пластовете да се нанасятпод прав ъгъл един спрямо друг. Акощесеизползваразпръсквателно оборудване, то може да бъде от какъвтоидаетип, стига да осигурява получаване наравномернопокритие принанасяне. Принанасянетона покривнипокритиянай-честосеизползва разпръсквателнооборудване без въздух. Вискозитетът на покривния материал, размерът на вътрешния диаметър и дължината на на маркуча са важни определящи фактори при избора на подходящамашина заполагане на покритието.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==