Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

47 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 груб строеж Р Е К Л А М А върху асфалтови пластове тип мазана хидроизолация или меки покривни повърхности в рамките на три месеца от поставянето им, за да се позволи на разтворителите в тях да се изпарят. Покритие на асфалтови емулсии може да се извърши в рамките на пет до четиринадесет дни от полагането им, в зависимост от температурите на околната среда и тяхното влияние върху процеса на свързване. Атмосферни условия Условията на околната среда също играят много важна роля в процеса на инсталиране на завършващите покривни покрития. Повечето покрития не трябва да се прилагат при температури под 5 градуса Целзии. Tова е валидно в най-голяма степен за водопреносимите покрития. Някои продукти, изготвени на базата на разтворители, могат да се прилагат при по-ниски температури, ако са били съхранявани по подходящ начин в затоплени помещения преди момента на нанасяне. При нанасянето на покрития при нискитемператури е възможно капчици влага да се натрупат по повърхността, което да попречи на свързването им. Температури над дефекти, което намалява значително ефективността и скъсява експлоатационния период на покривната система. Неотдавнашни проучвания прогнозират, че нарастването на употребата на покривни покрития ще продължи и през следващите няколко десетилетия. Законодателството в някои страни, което ограничава използването наминерални агрегатни субстанции за завършващ пласт на покривните конструкции, още повече ще допринесе за увеличаване употребата на покривни покрития. Ето защо, за изпълнителите на покриви е от изключителна важност да се запознаят с най-добрите практики в прилагането на покривни покрития, които гарантират качество на готовия продукт. Както при всеки продукт, спазването на технологията на изпълнение е от първостепенна важност за постигане на качество на крайния резултат, затова се спираме подробно на особеностите на изпълнението на завършващи покривни покрития. Общи условия Най-важният критерий при изпълнение на покривни покрития е сцеплението /адхезията/ към базисния слой (субстрата). Преди началото на работата, задължително трябва да се проведе тест за съвместимостмежду завършващото покритие и основата. За да се постигне пълно свързване на покритията, повърхностите трябва да бъдат обработени по подходящ начин. Изискванията за подготовката им зависят от типа повърхност, върху която ще се полага покритието, като и отвъзрастта на самите повърхности. За постигане на най-добри резултати е препоръчително да се консултирате с производителя и изпълнителя за определяне на изискванията по отношение на възрастта на повърхностите при прилагане наразличните покрития. Обикновено покривните покрития от алуминий не се прилагат

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==