Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

46 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 груб строеж Завършващите покривни покрития, както подсказва и името им, се прилагат като най-горен слой в композитните покривни системи. Те осигуряват защита на хидроизолационната мембрана от негативното влияние на слънчевата светлина (както инфрачервената, така и ултравиолетовата област на спектъра), дъжда и другите неизбежни атмосферни проблеми. Освен това, покритията подобряват устойчивостта на покривната система към механични наранявания. Отразяващите покрития могат да увеличат експлоатационния живот на почти всяка покривна система, при повечето използвани покривни материали. Изследвания и наблюдения върху изпълнени потозиначинпокривипоказват, чеосвентова значително се намалява температурата на покрива, което неизменно води до минимизиране на разходите за охлаждане и климатизация на подпокривните помещения. Въпреки че в България на този етап найразпространеният вид защита на хидроизолацията е едрата или дребна минерална посипка, в световен мащаб, през изминалото десетилетие се наблюдава значително нарастване на употребата на покривни завършващи покрития. Това нарастване се дължи както на напредъка на техниката, така и на съображения за опазване на околната среда. Завършващите покривни покрития се използват за възстановяване на съществуващи покривни системи, за отразяване на ултравиолетови излъчвания и за защита на мембраните от ерозия, причинена от дъжд, сняг, градушка и суграшица. При правилно прилагане покритията могат значително да подобрят техническите показатели на покривните системи. Документирано е, че покритията удължават експлоатационния период на съществуващи покривни системи и подобряват енергийната ефективност на сградите. Те са устойчиви на химично разграждане и ултравиолетови излъчвания и не допускат образуването на малки пукнатини, които обикновено са резултат от такива разрушителни въздействия. Неподходящото прилагане и полагане на покритията, обаче, може да доведе до преждевременна поява на Покривни завършващи покрития Завършващите покривни покрития представляват монолитен, напълно прилепен към покривния хидроизолационен материал, защитен слой. Той притежава еластични свойства и поема движенията на сградата без да се уврежда, като така спомага за по-добро предпазване на лежащите под него покривни слоеве и осигурява дълготрайност на цялата покривна система. ТЕКСТ ВЕРА АНГЕЛОВА

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==