Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

42 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 груб строеж Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А който са изготвени. Особено популярен в последните години вид фундамент са фундаментните плочи. Те се изграждат отмонолитен стоманобетон с цел придаване обемна твърдост. Такава необходимост възниква при строителство на неравномерен и силно сбит терен, например върху насипи (пясъчни подложки, слегнали насипи и др.). Понякога за такива фундаменти се използва терминът „плаващ”. Използването на стоманобетонни фундаментни плочи е свързано с големи разходи за материали (бетон и армировъчна стомана) и може да е целесъобразно когато самата плоча може да се използва в качеството на под (например при подземни гаражи). Масивните фундаменти се използват под пещи в случай на отсъствие на негорими покриви и стени. Фундаментите за пещи се различават от тези за жилищни сгради най-вече поради разликата във вида на натоварването. Този вид фундамнети се изпълняват по аналогичен начин на жилищните. Интересен случай са и машинните фундаменти – при тяхното проектиране трябва да се вземат предвид специфичните динамични натоварвания, които възникват следствие на работата на машината. Фундаментите на пясъчни подложки могат да бъдат най-различни по вида си. Преди всичко, те се използват поради по-икономични материали с цел пълна или частична замяна на непригодния земен насип в основата и за издигане на пода над нивото на подпочвените води. При тях в изкопа първо се изсипва средно- или едрозърнест пясъчен слой от 150 – 200мм, трамбова се добре и полива с вода. В оводнения терен, особено при такъв, който е податлив към климатичните промени, се налага използването на дренаж. В противен случай е възможно наводняване на подложката и загуба на първоначалните и свойства. Основниятматериал за изготвяне на фундамента се явява бетона, който е нужно да притежава необходимата устойчивост, плътности студоустойчивост, водонепропускливост, химическа устойчивост към агресивни среди и други физико-химически качества. Освентова се използва и армировъчни стоманени пръти с различен диаметър, а за гарантиране на водоустойчивост се прилагат различни хидроизолационни материали. Хидроизолация на фундаменти На пазара има голямо разнообразие от хидроизолационни продукти, подходящи за фундаменти. Основните видове хидроизолационни системи са мазаните изолации, листовите мембрани, материалите на циментова основа и бентонитът. Течните състави се нанасят с четка или подходящо оборудване и след втрърдяване образуват еластично покритие на стената. Някои фирми предлагат течни мембрани от полимерно модифициран битум във вид на спрей, други предлагат отделни класове полиуретанови течни мембрани, съответно за мазане или пръскане. Обикновено има специални процедури на изпълнение за кухини, дупки от кофражни връзки, вдлъбнатини и фуги. Предимствата на течните мембрани са бързото изпълнение, уместно ниската цена и отличната разтегливост. Един от главните й недостатъци е вероятността покритието да е нехомогенно Хидроизолацията от листови материали най-често е от рулонни битумни или полимерни материали, които се полагат няколко слоя, за да се гарантира дълготрайно изпълняване на

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==