Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

41 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 груб строеж Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А Височината на такъв етаж обикновено се ограничава на 1,9 – 2,2м. Дълбочината на полагане на фундамента трябва да е 0,5м под пода на подземния етаж. Освен устойчивост и дълготрайност, стените трябва да са с добри топлоизолационни свойства и надеждна хидроизолация. Също така е необходимо да е оборудвана с вентилационен отдушник с канал със сечение не по-малко от 140х140мм. За обезпечаване на необходимата тяга на канала, се препоръчва той да се изпълни наедно с отвода за комина. Целесъобразно е и полагането на ивичния фундамент на неголяма дълбочина в случай на опасност от възникване на неравномерни деформации на терена. В този случай се използва последователно свързан армиран пояс. Незаменим е ивичният фундамент, когато цокълът изпълнява ролята на подпорна стена за терена. Минималната дебелина на фундамента се приема в зависимост от това от какъв материал е изготвен (стоманобетон – 100мм; бетон – 250мм; бутобетон – 350мм; зидария от естествен камък – 500мм; от варовик – 300мм). Материалът, от своя страна се избира в зависимост от натоварването от сградата. Горната повърхност на ивичния фундамент често служи за цокъл. По отношение на разположението му към външните стени, цокълът се дели на вдаден, издаден или заравнен със стената. Предпочита се вдадения, тъй като дебелината на фундамента е по-малка и не е необходимо да се изпълнява отводнителна система. За отопляване на подподовотопространствои предпазване отпопадане на влага и сняг се използва изолация. Минималната дебелина на стената за изолацията се приема както следва: за бутобетон – 200мм; за тухли – 120мм; за армиран бетон – 100 – 120мм. Изолацията се поставя навътре в земята на дълбчина 200-300мм. Ако теренът е податлив към промяна в обема при ниски температури, то под изолационната стена се поставя пясъчна полдожка с дебелина 150 – 200мм. Пилотните фундамент се изпълняват обикновено при дълбокоразположен носимоспособен почвен слой. Когато натоварванията от стените са малки, фундирането на пилоти по разход на материал и труд е 1,5 до 2 пъти по-икономичен от плиткото фундиране. Пилотите се издигатвъв всеки ъгъл и на всички места, където се пресичат стени, под междупрозоречното пространство, под трегери и други точки, в които се съсредоточва натоварване. Разстоянието между пилотите се приема да е 1,2 – 2,5м. На върха на пилотите се поставя свързваща плоча (ростверк) с цел създаване на благоприятни условия за съвместната им работа. Минималното сечение и максималната дължина на пилотите се определя от материала, от

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==