Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

34 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 безопасност строители Р Е К Л А М А но-соларни системи се изразяват в много аспекти. Модулният характер позволява в зависимост от нуждите да се изграждат различни по големина и капацитет системи (с различен брой слънчеви панели и вятърни турбини) – малки хибридни системи за еднофамилни къщи, вили, изолирани сеизмологични станции в океана и други малки консуматори, и по-големи хибридни системи за офис-сгради, хотели, малки селища, почивни комплекси, промишлени и военни обекти. Водещо предимство на тези системи е, че произвеждат „зелена” енергия - дават възможност да се комбинират два или повече възобновяеми енергийни източници. Технологиите са щадящи природата, особено по отношение на намаляване на емисиите на CO2. Цената на получената енергия може да бъде конкурентна на енергията от въглища, газ и АЕЦ, особено като се имат предвид бъдещите тенденции за по-високи разходи за задоволяване на нуждите от изкопаеми горива и ядрена енергия. Горивото (вятърна и слънчева енергия) е в изобилие, безплатно и неизчерпаемо. Разходите са предвидими и не се влияят от колебанията на цената на конвенционалните горива. насоки за избора на размери и капацитет на отделните компоненти трябва да бъдат получени чрез симулиране на работата на системата при местните условия. Основна цел на такава система е да се използва максимално делът на възобновяемите енергийни източници, но се вземат предвид и други фактори, включително финансова инвестиция, социални аспекти, местна инфраструктура и трайност. Постигането на пълна надеждност на хибридните енергийни системи захранвани само от възобновяеми източници изисква огромни усилия. Така че на този етап от развитие на технологиите, е по-разумно да се поставят по-скромни цели, като например включване към системата на някой конвенционален източник на енергия. Това може да е електропреносна мрежа или допълнителен генератор на конвенционално гориво за автономните системи. Така възобновяемите източници отговарят на средна консумация, а конвенционалната енергия се включва при пикова консумация, като така се гарантира надеждност и намаляване на общата инвестиция във вятърно-соларна система. Предимствата на хибридните вятърEATON & MOELLER - “ONE VOICE TO THE CUSTOMER”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==