Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

33 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 безопасност енергийна еф ктив Р Е К Л А М А с дизел. Най-често избираната в практиката хибридна система обаче, е описаната по-горе вятърно-соларна система. Тя обединява предимствата на две технологии за получаване на енергия от възобновяеми източници. Сами по себе си слънчевата и вятърната система имат недостатъци – слънчевата не може да работи без слънце, а вятърната – без вятър. Когато са комбинирани в едно, тези слабости се преодоляват. Така зимният и нощният недостиг на производство на електроенергия от фотоволтаиците се допълват от работата на вятърни генератори. Конструктивните разработки при вятърните инсталации, предназначени за съвместна работа с фотоволтаици, са насочени към получаване на задоволителна производителност дори при невисоки скорости на вятъра. Освен това е добре да са с прозрачни лопати, за да не засенчват фотоволтаиците. Правилен избор за оптимално ползване на предимствата Преди изграждането на вятърно-соларна система с периодичен характер на енергийните източници и променлива консумация, захранване от електроразпределителната мрежа. Управлението става чрез контролери, които следят за разряда на акумулатора до минимум 10,8V, изключват акумулатора от инвертора и превключват на захранване от мрежата. Хибридизацията гарантира, че ако някоя част от системата не работи (фотоволтаиците в облачни дни или вятърните генератори при тихо време) по една или друга причина, ще имате резервен вариант за производство на електроенергия. Трябва да отбележим, че вариантите за хибридизация на системите за производство на електроенергия от възобновяеми източници са няколко, като системи с два енергийни източника се наричат още бивалентни, а системи с повече от два източника – поливалентни или мултивалентни. Има фотоволтаични системи, комбинирани с работещ с пропан генератор, за зареждане на акумулаторни батерии в облачно време. Съществуват и хидро-соларни системи, при които електричество в мрачни дни се произвежда от водни потоци, задвижващи хидро-турбини. Други хибридни системи комбиниратвятърни генератори с допълнителен генератор, работещ Билдинг Мениджмънт Системи; Продукти и решения за автоматизация на системи за отопление, вентилация и климатизация; Системи за автоматизация на осветление; Системи за автоматизация на сгради по отворения KONNEX (EIB) стандарт; Болнични комуникационни (Nurse Call) системи, хотелски SOS системи; Системи за управление, базирани на LON Works Networks; Системи за измерване на разхода на енергия, отопление/охлаждане и вода/ Комплексни решения за резервно и непрекъсваемо електрозахранване UPS и дизел – генераторни системи.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==