Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

32 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 безопасност строители се зареждат акумулаторните батерии, и инвертор, преобразуващ DC електричеството от акумулаторните батерии в променлив ток (AC 220V, 50Hz). Много от малките хибридни системи са подходящи за самостоятелно захранване, т.е. не са свързани към системата за разпределение на електрическа енергия. За времето, когато нито вятърните генератори, нито фотоволтаиците произвеждат енергия (например в тиха нощ), повечето хибридни системи осигуряватмощност чрез акумулаторни батерии и/или двигател, генератор, задвижвани от конвенционални горива като дизел. Ако батериите се изтощят, генераторът ги презарежда. Добавянето на генератор с конвенционално гориво прави системата по-комплексна и независима. В същото време най-модерните варианти на системи от този род включват електронни контролери, които правят работата на системата автоматична. В допълнение, генераторът може да позволи намаляване капацитета на останалите компоненти от системата. А имайте също така предвид, че капацитета за съхранение на акумулатора трябва да е достатъчно голям, че да доставя електроенергия по всяко време. Батериите обикновено са с капацитет, осигуряващ електричество от 1 до 3 дни. Такава хибридна система използва комбинация от енергийни компоненти (вятър, слънце и резервен генератор), които осигуряват постоянен приток на непрекъсната мощност без да сте свързани с електропреносната мрежа. Вятърно-соларните хибридни системи също така позволят използването на по-малки и по-евтини компоненти, отколкото биха били необходими, ако системата зависи от само един източник на захранване. Освен за самостоятелно захранване, малките хибридните системи могат да бъдат и за смесено захранване. При тях отново приоритетно се ползва енергията от възобновяемите източници. Когато по една или друга причина енергията в акумулаторните батерии се изчерпи, системата се превключва към гичните условия през денонощието. Обикновено вятърът е по-интензивен през тъмната част на денонощието. Това означава, че оптимални условия за работата на вятърните и на соларните системи се създават в различни времена от денонощието и от годината. Ето защо хибридните вятърносоларни системи използват оптималните условия на двете самостоятелни системи и по този начин са продуктивни през много по-голяма част от годината и от денонощието в сравнение с тях. Структура и работа на вятърносоларните системи Типичнатамалка вятърно-соларна система съдържа слънчев и вятърен генератор, акумулаторна батерия и звено за кондициониране на захранването. Слънчевиятфотоволтаичен генератор има определен брой паралелно свързани слънчеви модули в зависимост от нужното напрежение, включително защита на връзката с байпас диоди. Този елементосигурява част от доставката на електрическа енергия, чрез преобразуване на слънчевата енергия. Вятърният генератор преобразува механичната енергия от вятъра в електрическа. За съхранение на енергията обикновено се използват оловни (Pb) акумулиращи батерии, а също така и никелово-кадмиеви (Ni-Cd) или никелово-железни (Ni-Fe). Но никелово-кадмиевите ще бъдат премахнати по силата на Директива на Европейския съюз за опасните вещества. Звеното за кондициониране на захранването включва контролер, който преобразува електрическата енергия в прав ток (DC електричество), с което

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==