Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

26 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 безопасност строители Термопомпата представлява компактна, икономична ищадяща околната среда климатична система, коятоизползвапостояннататемпературана външниизточници като вода (от сондаж, море, езеро), земя, въздух и дори сняг. Тя пренася топлина оттези по-нискотемпературни среди чрез топлоприемник (охладител), към консуматор, представляващ по-високотемпературна среда. Служи като автономна система за отопление и охлаждане на жилищни, обществени и промишлени помещения, както и за затопляне на вода. В областта на енергийната ефективност терминът термопомпа означава хладилник с реверсивен вентил (обръщащ посоката на движение), който позволява тя да работи в обратен режим - през лятото да отнема топлината от сградата и да я отвежда навън, а през зимата да отнема топлина от външен източник и да я пренася в сградата. Ако при хладилниците целта е да се постигне охлаждане чрез извличане на топлина от обема с изпарители и изхвърляне на тази топлина в околната среда чрез кондензатори, то при термопомпите нещата стоят точно обратно. Притях кондензаторътиграе ролята на топлообменник, отделящ топлина за потребителя, а изпарителятетоплообменник, който улавя топлина от по-нискотемпературна среда. В действителност термопомпите не произвеждат топлина, те само я пренасят от едно място на друго и затова са по-ефективни от останалите начини за отопление, климатизация и подгряване на вода. Използвайки разсеяната в околната среда топлина (в земя, вода, въздух), термопомпата показва поразителна енергийна ефективност – при влагане на 1 киловат електроенергия се получават3-4, а понякога и 5-6 киловататоплинна енергия. Електроенергия се използва само за задвижване на компресора натермопомпата, за да се осъществи преноса на топлина. В настоящите условия на постоянно нарастващи цени на електроенергията и на все по-строги изисквания къмопазваненаоколната среда,термопомпените системи дават изключително добра алтернатива да получавате безплатно от природата 60-80% от енергията за отопление и климатизация на сгради с различно предназначение и за битова гореща вода. Днес, когато конвенционалните източници на енергия поскъпват, а екологичната ситуация става все по-сериозна, често си задаваме въпроса: има ли достъпна и ефективна алтернатива на традиционните начини на отопление, климатизация и получаване на топла вода? Отговорът е положителен и се крие в термопомпената система. Основната разлика между термопомпата и другите генератори на топлинна енергия (електрически, газови, дизелови) е, че при работата й до 80% от доставената на консуматора топлинна енергия се извлича безплатно от природата. Въздухът, водата и земята са неизчерпаем източник на топлина. Използвайки ги, термопомпата ще Ви спести много пари. Да видим как на практика е възможно това. ТЕКСТ ВЕЛА ДИНКОВА Термопомпени системи www.bgtherm.com Термопомпите Toshiba Estia отопление t горещото водоснабдяване за битови нуждиt охлаждане t COP 4,6 инфоцентър 0700 10 782 на цената на 1 градски разговор e-mail:sales@bgtherm.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==