Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2010г.

12 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ àïðèë 2010 строители Г-н Лазаров бихте ли представили фирма САМЕНТ? Фирма САМЕНТ е специализирана в една широка гама решения. Това са системи за горноосветление, естествена вентилация и димоотвеждане. Системите иматотношение къмергономичносттаифункционалността на една сграда, както и към енергийната й ефективност. Компаниятаеорганизиранатака, че във всичкитези направления да осигурява не отделни продукти, а цялостни решения за сградната индустрия и индустрията като цяло. През годините САМЕНТ се формира катоинженерингова компания, която предлага пълен инженерингов и сервизен пакет. Наразличниетапииндустриятаима различни потребности и САМЕНТ. като лидер на пазара, трябва да може да откликне на тях с широка гама от предложения. На практика постигаме това като работим с много партньори от чужбина. На база тяхната специфична гамаипроизводственанасоченост, ниедоставямепродуктите така, че да може да предложим на нашите клиенти цялостни решения. Кои са най-интересните според Вас решения за българския пазар? Българският пазар е един доста специфичен пазар, който съществено се различава от тези в другите страни. Имампредвид специфичните потребностивъзникващипоради климатичниособености или специфични изисквания, които не могатда бъдат задоволениотпродуктитепредлагани от западните компании. Оттри години ние отСАМЕНТ разработваме и сертифицираме собствени продукти и решения, които да отговорят точно на тези изискванията. Вече мога да кажа, че един много сериозен сегмент като горно осветление и димоотвеждане изцяло е покрит със собствени продукти с параметри, които са специфични за България. Логично развитие на този процес беше обособяването на производствена фирма, която да обезпечава САМЕНТ с различни елементи за конкретните решения. Очакваме продукцията да намери своя пазар както в България,,така и извън нея. Ние предлагаме и сме внедрили много интересни решения в различни сегменти.Миналата годинатакъв сегмент бяха димните и пожарните завеси, предитова слънцезащитните системи, елекромоторни системи за стъклени клапи и т.н. Ще спомена една малка част от обекти, в които сме реализирали - Логистичен център Юнивърсъл в София, Логистични Центрове на изхода за Пловдив и двата в околностите на София, както и завода на Кнауф, град Гълъбово. ДругатаособеностечеСАМЕНТреализираняколкомащабнипроектиизвън страната. Това саЛогистиченцентър наАлдивСолун,ИндустриалназонаСиндос, ГърцияиЛЦнаАлдиИндустриална зона Патрас, Гърция- Пелопонес. Горд съм да спомена, че САМЕНТ реализира комплексни решения в изграждането над 50 % от моловете в България. С какво се характеризираше пазара през изминалата година? Миналата година се характеризира с няколко особености. На практика това свиване на строителния пазар доведе до свиване на някоиотсегментите, в които работеше фирмата. Липсваха българските инвеститори, които инвестираха в малки и средни проекти. В същото време бяха реализираниголемипроективизграждането на логистични бази, вериги хипермаркети. Някои сериозни инвестиции от 2008 годинабяхадовършениотфирма САМЕНТ. Тази година, макар и по-различна от миналата, има обещаващи проекти и възможности и ние се подготвяме да отговорим на очакванията на инвеститорите, когато стартират с реализирането им. Аз се надявам на базата от нови разработки, на новите продуктови групи, на възможностите зацялостни решения, облечени в един цялостен сервизен и инженерингов пакет, САМЕНТ да продължи досегашния си път на развитие. От месец юни тази година влиза в сила Наредба N Iз – 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Готова ли ефирмаСАМЕНТ да отговори на новите изисквания? Смея да твърдя, че САМЕНТ е подготвена да посрещне промените и в продуктово и в кадрово отношение. На практика, всички системи са съобразенистазинаредба, несамопоради моето лично участие в създаването й, а и защото ние работим, както вече споменах, от години в посока предлагане на цялостни решения. Тазинаредбапроменя сериозносамият процес на проектиране на сградите и особено на тези с индустриално САМЕНТ осигурява цялостен пакет от решения и услуги, а клиентите ни получават функционираща система инж. Ивайло Лазаров, Управител на фирма САМЕНТ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==