Списание ИНФРАБИЛД | брой 7, 2022г.

инфраструктура 48 ИНФРАБИЛД 7'2022 място за пощенска марка издание на СОФИЯ 1680 П.К. 110 ЕЛ МЕДИА ЕООД място за пощенска марка издание на СОФИЯ 1680 П.К. 110 ЕЛ МЕДИА ЕООД фирма стр. e-mail, web А Адара Инженеринг I www.adara-bg.com Аифорос България I www.aeiforos.bg Алки Л 15 www.alki-l.com Амиблу I www.amiblu.com Alpha Omega Service 19 mailto:ralica.boteva@abv.bg Аутомотив Текнолъджи Солушън 7 www.ats-world.com Б Балканкерамик 48 www.balkanceramic.bg BTS 37 www.bts.bg Българска Асоциация по водите 38 www.bwa-bg.com В Вартан 27 www.vartan.bg Весидон III www.vesidon.bg Виакон I www.viacon.bg Видер Комерс Авто 25 tmitova@yahoo.com Виртген България 1 www.wirtgen-group.com/bulgaria Д ДМ Арматурен I www.hawle.bg Doosan I, 11 www.doosan.bg Е Евроинс 43 www.euroins.bg Евромаркет 3 www.euromarket.bg Евротех 47 www.evrotech.bg Елтрак България II www.eltrakbulgaria.com З Земелрок Щайн унд Дизайн I www.wienerberger.bg/semmelrock.html И Инженерик I www.engineerik.com Iterchimica 35 www.iterchimica.it К КМВ – Системи за пътна сигурност 6 www.mantineli.eu Коника Минолта Бизнес Солюшънс 29 www.konicaminolta.bg М МБИ България 13 www.mbibulgaria.bg МММ Микс 46 www.mmm-mix.bg П Пери България 5 www.peri.bg Р Ратек 2 www.ratec.bg С Санрок 26 www.sanrock.com Saint-Gobain Adfors 16 www.eu.adfors.com Фротком България I, 23 www.frotcom.com Х Хьорман България 9 www.hormann.bg Ю Юпитер 05 10 www.jupiterholding.bg РЕКЛАМЕН ИНДЕКС РЕКЛАМЕН ИНДЕКС

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==