Списание ИНФРАБИЛД | брой 7, 2022г.

43 ИНФРАБИЛД 7'2022 водна инфраструктура PollutionTracker е метод за изследване, което анализира ДНК проби и картографира бактериалното замърсяване на речни водосбори. Това ще позволи на компаниите да проследяват процента на бактериите в реките. Той проследява замърсяването по-изчерпателно от всяко друго микробиологично изследване. „PollutionTracker предоставя жизненоважни данни в ръцете на водоснабдителните компании, позволявайки им да вземат решения за поддържане на здравето на реките“, казва д-р Луис Кембъл, разработчик в NatureMetrics. PollutionTracker предлага лесно събиране на проби и данни. Дава по-изчерпателна картина, спрямо традиционните подходи за мониторинг. И действа като система за ранно предупреждение при увеличаване на бактериите, предизвикващи потенциално безпокойство. Референтните данни, дават по-подробна картина за приноса на замърсяването на отпадъчните води към бактериалното натоварване на водните пътища. Проучванията сочат приноса на канализацията за бактериалното замърсяване. Данните са от първостепенно значение, за да помогнат на водните компании да съсредоточат усилия в устойчивото управление на околната среда и водите. Преди PollutionTracker, методът, който традиционно е бил използван за наблюдение на замърсяването, се основава на преброяване на броя на много специфични бактерии. Този мониторинг не отчита по-голямата част от бактериалното разнообразие във водното тяло, което не е култивирано, включително многобройни бактерии, опасни за човешкото здраве. В този смисъл традиционните подходи подценяват тежестта на замърсяването на реката. NatureMetrics очаква, че тази нова и евтина, високотехнологична услуга за биологичен мониторинг ще доведе до по-добро наблюдение и отчитане на състоянието на водните басейни и въвеждане на нови стандарти за чистота на водите. Използване на ДНК технология за воден мониторинг Осигурява застрахователна защита на застраховано физическо или юридическо лице, за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица, при извършване на дейност, за която то е регистрирано или притежава призната правоспособност. Застраховката покрива регламентираната в действащото законодателство отговорност на застраховано лице, негови представители, служители и посочените в застрахователния договор подизпълнители, за обезщетение на вреди причинени на трети лица настъпили вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения. застраховка Професионална отговорност  Проектанти, консултанти /строителен надзор/, строители, технически надзор на съоръжения с повишена опасност;  архитекти;  инженери;  лица, правоспособни да изпълняват дейности по кадастъра;  физически и юридически лица, които имат качеството на работодател по смисъла на Кодекса на труда;  регистрирани одитори;  експерт-счетоводители;  синдици;  частни съдебни изпълнители;  ИТ компании и мн. др. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят: изплаща обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност; възстановява разноски по дела водени срещу застраховано лице за установяване на професионалната му отговорност. В зависимост от конкретната дейност „ЗД ЕВРОИНС“ АД предоставя покритие и за други професионални отговорности. За допълнителна информация: liability@euroins.bg, office@euroins.bg, телефон: 0700 17 241 Застраховката е подходяща за: Физически или юридически лица извършващи производствена и непроизводствена дейност като: Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==