Списание ИНФРАБИЛД | брой 7, 2022г.

41 ИНФРАБИЛД 7'2022 водна инфраструктура село Климент, разположено на изток от село Каравелово, да е засегнато. Можем да видим, например в Google Earth, че над селото има язовир. Той е поел високата вълна, задържал я е и е намалил оттока през селото, т. е. изпълнил е едно от предназначенията си. В страната има хиляди малки язовири, много от които са загубили своето предназначение - напояване. Въпросът е какво да правим с тях. От една страна, промените в климата са очевидни - експерти предричат в бъдеще у нас да имаме сегашния гръцки климат. Тогава язовирите ще бъдат безценни водохранилища. Също така, язовирите имат роля в предпазването от наводнения. От друга страна, няма пари за поддържането на малките язовири. Някои стават опасни при голям залпов приток, а полезният им обем се запълва постепенно с наноси. Въпросът какво да правим с малките язовири със загубено предназначение е комплексен и затова все още няма категорично мнение за тяхното запазване или разрушаване. Към всеки случай трябва да се подхожда индивидуално, защото във водното строителство всеки обект е уникален. Не може да се използва шаблонно решение. Затова трябва да се потърси мнението на експертите, с което общинските и държавни структури да се съобразят. Необходимо е регулярно да се отделят достатъчно средства за поддръжка на изградената водна инфраструктура - голяма част от нея е над 50-годишна и вече е на границата на експлоатационния си живот. Как новите технологии помагат за решаването на конкретни казуси в работата на хидроинженерите? Много полезни в нашата работа са BIM технологиите (Building Information Modeling) - триизмерните модели на сградни инсталации и съоръжения. Най-подходящи са за проектиране на сградни ВиК системи. Важно е чрез новите технологии бързо да обменяме информация с колегите от другите специалности. Все по-голямо приложение намират географските информационни системи (ГИС), които са инструмент за обработка на голямо количество информация. Те са обектно ориентирани и можем да видим къде точно се намира, например, даден язовир, какви са неговите параметри и каква площ завирява. Това е ключово за поддържането на тази голяма инфраструктура - диги, напоителни и отводнителни системи, ВиК мрежи и пр. Боравим също и с много различни софтуери, на които с желание се обучават и нашите студенти. За съжаление, като цяло, дигитализацията в сектора на строителството закъснява. Как виждате значението на специалистите, обучени във факултета за инфраструктурата на страната? Съвсем накратко - значението им е огромно. Има търсене на наши кадри в държавни структури - Предприятие „Язовири и каскади“ към НЕК, в „Напоителни системи“ ЕАД, ВиК дружествата, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, МОСВ, Басейнови дирекции. Търсенето и от бизнеса нараства. Студентите ни имат възможности за отлична реализация. Водната инфраструктура има нужда от постоянна поддръжка и развитие, защото водата е ключов ресурс за много отрасли на икономиката. Вода у нас има, но на ниво държава. В някои населени места обаче все още страдат от недостиг на питейна вода. Предвид промените в климата, трябва да се грижим за водата на България и да я управляваме правилно. И за това все повече ще са нужни подготвяните от нас специалисти. 80 ГОДИНИ УАСГ Университетът за архитектура, строителство и геодезия празнува 80-годишен юбилей научете повече на www.ProfiLand.net Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==