Списание ИНФРАБИЛД | брой 7, 2022г.

37 ИНФРАБИЛД 7'2022 общинска инфраструктура Европейските градове стават по-умни. С навлизането на нови технологии като internet of things (IoT), сензорите намират приложение в градските райони, събирайки и споделяйки данни. И все пак, повечето от тези данни остават неизползвани. Тяхното анализиране отваря нови възможности за градоначалниците да работят по-ефективно, като намират решения на проблемите по-бързо, по-евтино и по-безопасно. Концепцията за виртуални градове съществува от десетилетия, въпреки че технологията не е достатъчно напреднала, за да улови цялостната градска динамика. Сега има достатъчно интелигентни сензори, за проследяване на системите на града, като транспорт, енергия, околна среда и инфраструктура. Надграждайки тези постижения, европейският проект DUET създава „инфраструктурни цифрови близнаци“ – LDT. Пилотните градове на DUET – Фландрия, Пилзен и Атина – са сред първите, които работят с технологията. Тя позволява на градската управа да визуализира потенциалните последици от взетите решения. LDT е съвкупност от технологии, включващи 3D моделиране, IoT инфраструктури, които генерират огромно количество данни, чрез сензорни мрежи, отворени портали за данни, облачни изчисления и инструменти за визуализация, способни да предоставят данни. Симулационните модели предвиждат ефекта на градските политики, като например въздействието на градската мобилност върху качеството на въздуха или шума. DUET е пример за това как проектите за научни изследвания и иновации са ключови за превръщането на нашите градове в по-интелигентни и по-зелени. Това е в съответствие с целите на ЕС за климатично неутрални интелигентни градове до 2030 година. Чрез DUET консорциум от доставчици на технологии работят заедно с градските администрации, за да намерят решения за всеки град. Технологиите Digital Twins навлизат в градското управление Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==