Списание ИНФРАБИЛД | брой 7, 2022г.

пристанището на Клаксвик. Там GlasGrid® Rapid беше поставен директно върху бетонна повърхност и беше положено петсантиметрово асфалтово покритие. Тази композитна система за армиране значително ускори строителния процес и възстановяването на повърхността в пристанището благодарение на прилагането є без използване на свързващо вещество. Това намали броя на технологичните процеси на обекта и бяха необходими помалко работници и машини за проекта. В Чехия GlasGrid® Rapid, наскоро беше използван за реконструкцията на път в село Кунчина близо до Моравска Требова. Тук става дума за локално асфалтиране на най-натоварените участъци. По-конкретно, пътните банкети и водостоците бяха укрепени наново. За половин час бяха положени и готови за асфалтиране общо 400 кв. м геомрежа Rapid. Лесното и бързо нанасяне без впръскване на свързващо вещество беше високо оценено от служителите на пътната администрация и поддръжка на регион Пардубице, област Моравска Требова. Опазването на околната среда като приоритет на SAINT-GOBAIN ADFORS Производителят възложи на независима шведска компания да извърши оценка на жизнения цикъл на стандартна европейска магистрала с две различни схеми за рехабилитация. Проучването имаше за цел да оцени и да определи количествено положителното въздействие върху околната среда на самозалепващата се геомрежа GlasGrid® GG. По-конкретно, това беше сравнение на два участъка от магистрала с дължина 1 км за период от 30 години. Участъкът от магистралата, ремонтиран без използване на пътна армировка, беше сравнен с южния участък от магистралата, поддържан с помощта на геомрежи GlasGrid® GG. Провереното от трета страна проучване на жизнения цикъл доведе до положително въздействие върху околната среда заради употребата на GlasGrid® GG. Геомрежите намаляват общите емисии на CO2 с почти 20% чрез удължаване на интервалите за ремонт на пътните настилки, което представлява емисиите от 112 полета между Париж и Ню Йорк. А ние говорим само за 1 км магистрала и за нейния 30-годишен живот. Друг конкретен пример за устойчиво решение е най-големият проект с GlasGrid в над 30-годишна история. През 2021 г. ADFORS CZ достави 540 000 m2 самозалепваща геомрежа за рехабилитацията на участъка от магистрала А1 от Чирпан до Стара Загора в България. Самозалепващата функция на геомрежата позволява полагане без пирони и без впръскване на свързващо вещество. Това носи следните предимства: - по-бърза рехабилитация на настилката (приблизително 20% по-малко време) - по-малко работници (приблизително 50% по-малко) - значително намаляване на количеството впръсквано свързващо вещество по време на строителството. В резултат на това проектът спести 432 000 кг от впръскване на свързващо вещество и удължи експлоатационния живот на магистралата и времето между ремонтите. SAINT-GOBAIN ADFORS е компания за производство и обработка на фибростъкло, която предлага голямо разнообразие от изделия, включително армиране на настилки. ADFORS GlasGrid® удължава живота на настилката до три пъти. Освен това осигурява 50% намаление на бъдещите разходи за инвестициии, 25% намаление на дълбочината на неравностите и 10% подобрение на дренажните свойства на пътя. Другите предимства на продуктите GlasGrid® включват намаляване на задръстванията, по-безопасни пътища, бърз и ефективен монтаж, гъвкава доставка и висококачествено обслужване. автор: Инж. Люси Янкова SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o SAINT-GOBAIN ADFORS CZ S. R. O. Айдоган Касперов моб.: +359 887 828 885 aydogan.kasperov@saint-gobain.com www.eu.adfors.com Р Е К Л А М Н А П У Б Л И К А Ц И Я

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==