Списание ИНФРАБИЛД | брой 7, 2022г.

14 ИНФРАБИЛД 7'2022 ПТС е първата инфраструктурна програма на България, одобрена от ЕК, с бюджет от почти два млрд. евро. Средствата ще бъдат инвестирани в пътни и железопътни проекти у нас, в инвестиция във водния транспорт, както и за намаляване на вредните емисии от транспорта. Инвестициите обект на подкрепа, са в обхвата на пет основни направления: жп инфраструктура, пътна инфраструктура, иновации в транспорта, интермодалност и техническа помощ. Предвидените инвестиции ще имат за цел насърчаване на употребата на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, подобряване качеството на пътната инфраструктура и ще допринасят за намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Програмата за транспортна свързаност за периода 2021-2027г. ще помогне за завършването на Трансевропейската транспортна мрежа и интегрирането на транспортната ни мрежа с тази на ЕС, насърчаването на мултимодалността, повишаването на безопасността на транспорта, дигитализацията и значителното намаляване на вредните емисии, генерирани от транспортния сектор. В рамките на „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа“ ще се подкрепят дейности насочени към: изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци. Основен приоритет в жп сектора ще бъде завършването на линиите Елин Пелин-Костенец, Волуяк-Драгоман. Предстои модернизация на железопътната линия София-Пловдив, на ж.п. линията София-Драгоман-Сръбска граница, на ж.п. линия София-Перник-Радомир. Планирано е изграждане на жп връзка между България и Северна Македония, както и доизграждане на съоръженията по жп линия Карнобат-Синдел. По приоритет „Развитие на пътната инфраструктура по Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки“ ще подкрепя дейности за изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура, подобряване на свързаността и достъпността до Трансевропейската транспортна мрежа и важни икономически центрове, посредством строителство, реконструкция и рехабилитация. За подобряване на свързаността и развитието на трансграничните връзки е заложено изграждането на АМ Русе-Велико Търново и на тунела под Шипка, който ще осигури бърза връзка между Централна, Северна иЮжна България. Завършването на АМ Струма е друг приоритет в оста за пътни проекти. По третия приоритет „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ ще се работи за подобряване на условията за корабоплаване в Черно море и Дунав, чрез инвестиции в пристанищата Варна, Русе и Лом, както и закупуването на драгажен кораб. Със средства по ПТС ще бъде закупен маркиращ кораб, който ще се използва за брегова сигнализация по Дунав. Предвижда се и закупуване на кораб за търсене и спасяване, както и изграждането на брегови център за общ контрол над корабоплаването. Ще се подкрепи и изграждането на зарядни пулове за автомобили по широкообхватната TEN-T мрежа, като за леки автомобили ще е на максимално разстояние от 60км, а за тежкотоварните на 100км. За „Интермодалност в градска среда“ се предвижда изграждане на железопътни връзки между пътническите жп гари и летищата на Бургас и Пловдив. Чрез насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, превенция и управление на риска ще постигнем по-зелена Европа. Приоритети по Програма за транспортна свързаност 2021-2027

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==