Списание ИНФРАБИЛД | брой 6, 2022г.

30 ИНФРАБИЛД 6'2022 Р Е К Л А М А селективно материал. Точността на позициониране осигурява висококачествен краен продукт, а времето, необходимо за това, е сведенодоминимум. Такароботизиранатаръка с ЦПУ издълбава прецизно камери в геоложките пластове. Камерите се запълват с подходящ конструктивен материал, така че се оформят блокове. Те могат да се „отливат“ един до друг, за да се създаде трайна непрекъсната структура - триизмерна, високоякостна, създадена стъпка по стъпка, блок след блок, в почвата. Наличието на вода и лошите условия на земната основа ескалиратразходите и могатдаиматотрицателновъздействиевърху околната среда. За да се противодейства на тези рискове, разработениятконструктивен материалтрябва да отговаря на много сложни изисквания - висока якост, ниска деформативност, водонепропускливост, дори качества за уякчаване на почвата. Изкопни работи Целта при новия метод е изкопните дейности да са безопасни, машините да се управляватотразстояние, извозените остатъци земна маса да се рециклират лесно, без нужда отдопълнителна обработка, и едновременно с извозванетода е възможно пръскане с бетонен слой под налягане (SCLsprayed concrete lining). Работи се в следната последователност. В хоризонтално направление, във вътрешността на тунела, която все още е запълнена с материала, описан в геологията на обекта, се насочват фрези и съществуващите структури се разбиват. След това раздробенатамаса лесно се отстранява. Използва се технологията за задвижван щит и автономни превозващи машини. С напредване на щита стените на съоръжението се торкретират. Тук трябва да отдадем заслуженото внимание към специалистите, които разработват рецептите за бетона. Той трябва да е подобрен с подходящи пластификатори, за да те на съоръжението. Стотици, дори хиляди, действат като рояк, работят в цялата система, всички едновременно. Ботовете са проектирани така, че да могат да се разминават вътре в тръбата, което осигурява максималната им ефективност. Не се налага спиране и изчакване. Те се движат свободно до различни места, а движението им понякога напомня мотоциклетите, които използват центробежните сили, за да останат в равновесие. Е, специалистите по мотори знаят най-добре... При движението си ботовете изпълняват различни задачи. Те заснемат и инсталират контролирани точки за достъп съобразно геологията. Същевременно остават да работятв рамките на мрежа за смесване на конструктивен композитенматериал, с който изграждат структурната обвивка на тунела, като използватпроцес, принципно аналогичен на 3D печат. Тук е един от ценните моменти - използването на CNC (Computer Numerical Control) роботизирана ръка. CNC машините всъщност са фрези с ЦПУ (цифрово-програмно управление). Става дума за компютърен „контролер“, който чете инструкции на G-код и управлява механичното устройство, захранвано с електрически ток, с което се отнема ЕЛЕКТРИЧЕСКАМОБИЛНОСТ Тенденции при съвременната мобилна строителна техника научете повече на www.ProfiLand.net

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==