Списание ИНФРАБИЛД | брой 6, 2022г.

22 ИНФРАБИЛД 6'2022 Р Е К Л А М А тази информация позволява оптимизиране на работния процес и дори оказване на помощ от разстояние. Реалното време за работа се увеличава, пестят се време и пари. Най-добрите в бранша не спират да ни изненадват. Сега ще се спрем на някои от внедрените новости в последните модели, пуснати на пазара. Няма да забравяме, че всяка компания предлага собствени разработки, но стремежът към нови достижения е един и същ, качествата на машините почти се припокриват, затова при различните компании ще обърнем внимание на различни неща. Нови възможности при изкопните работи Идеята е да се намери перфектната комбинация от необичайна мощност и нейното ефективно управление. Внедряването на модерни двигатели с електронно управление осигурява голямата мощност, а e-EPOS системата дава равновесие между мощността и разхода на гориво, като осъществява комуникация между главния компютър на двигателя и контролната мрежа за обмен на информация и оптимална ефективност на тандема двигател-хидравлична система. Наскоро бяха пуснати седем модела верижни багери на Case, най-тежкият от които е 30-тонен. С подсилена структура на работните елементи и на ходовата част, с двигатели StageV, с подобрени кабини и усъвършенствани хидравлични контроли и настройки, новите модели ще осигуряват повече време за работа на машината. Двупосочниятмодем работи със софтуера за управление на автопарка и дава информация за местоположение и сигурност, включително сигнали за неправомерна употреба. Могат да се доставят отчети за разход на гориво, степен на използване, отработените машиночасове и време на престой. При потенциално възможния достъп от разстояние данните могат да се недостиг на материали, липса на подготвен човешки ресурс, продължаващата несигурност заради коронавируса... Въпреки това строителството не само не спира, но дори става по-интензивно, и строителните компании правят всичко възможно, за да захранват пазарите. Подразбира се, че и иновациите в машините се развиват с ускорено темпо, защото неблагоприятните условия могат да бъдат преодолени единствено с висока производителност и снижена стойност. Търсят се решения за подобрения в двигателите, в носещата конструкция, в аксесоарите, в условията, при които работи операторът. Внедрява се телематичната система, сливането на телекомуникациите и информатиката. В машината се инсталира устройство за проследяване, което позволява изпращане, получаване и съхраняване на данни. Събраните данни се предават към централизиран сървър, който интерпретира данните и позволява ползването им от крайния потребител чрез сайтове или приложения за смартфони и таблети. Самите данни могат да включват местоположение, скорост, време на празен ход, разход на гориво и неизправности. Внимателно анализирана,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==