Списание ИНФРАБИЛД | брой 6, 2022г.

14 ИНФРАБИЛД 6'2022 Заводът за асфалт на Ammann, модел ABA Unibatch180, бе наскоро закупен от Beton Asfalti в италианския град Трентино Това е една динамична компания и дългогодишен експерт в производството на асфалт и инертни материали за различни обществени приложения. Основана през 1968 година, компанията продължава да се развива и днес, благодарение на изключителния си фокус върху инвестиции, които гарантират непрекъснатото подобряване на качеството на продуктите и услугите им. Затова Beton Asfalti наскоро замени стария си завод за асфалт с такъв от ново поколение, екипиран с най-нови технологии минимизиращи въздействието върху околната среда и с използване на студено и топло рециклиране (RAP) при производството на асфалтови смеси. Използваната технология RAH50 на Ammann ефективното се справя с рециклирането RAP. Това е ключова технология, която дава много добро решение по отношение на влагания висок процент фрезован асфалт с гарантирано качество на произвеждания асфалт, както и за много ниските емисии от процеса. Постигната е също и високата оперативна гъвкавост. Двойната линия (RAC30 + RAH50) позволява да се използва редовен и постоянен висок процент на рециклаж: дозиране в миксера, към който може да се добавят добавки според различни рецепти и производствени ситуации в момента, или по-висок процент, дозиран в средния пръстен на барабана. По този начин се достига до значително използване на RAP, надеждно управлявано от мощната компютърна система as1, която поддържа контрола на всички процеси в завода. Всички най-модерни технологии присъстват в ABA Unibatch180 за производство на горещи и топли асфалтови смеси. RAC30 е технология, дозираща рециклажа директно в миксера. Предимството на това решение се състои във възможността да се използват пресяти горещи фракции и винаги контролирано да се въвежда порция от RAP в края на процеса в миксера. Решението достига най-високия си потенциал при използване, както Beton Asfalti вече установиха, което означава редовна и постоянна употреба, но в рамките на 15-20%, за да се задържат контактните температури между горещите фракции и фрезования асфалт RAP в нормите, което предпазва от прегряване съдържащия се битум. В завода се използва нов сушилен барабан RAH50, способен да обработва до 50% RAP чрез въвеждане в средния пръстен. Характеризира се с енергиен индекс на ефективност над 30% в сравнение с традиционния сушилен барабан. Тази нова версия също се възползва от непрекъснатите технологични актуализации, които Ammann въвежда в Основните Елементи (т. нар. „Основни“ елементи на асфалтовите инсталации - като сушилен барабан, горелка, филтър, сито и миксер, система за управление - са разработени и произведени в Амманн Швейцария при гарантирани най-високи стандарти за качество и надеждност в машиностроенето). Последните въведени подобрения са новия начин на разтоварване фракциите от сушилния барабан без повдигане и последващо разтоварване в традиционния изходен улей, но точно от долния край на барабана RAH50. Всички тези подобрения позволяват допълнително да се улесни потокът и след това изходът на материала, смесването между горещите фракции и RAP във високи проценти, които иначе са склонни да създават адхезионни явления на битума в контакт с лопатите, като по този начин забавят потока и създават с времето налепвания, които благодарение на тези въведени решения са значително намалени. Нов високотехнологичен завод на Ammann в Италия

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==