Списание ИНФРАБИЛД | брой 4, 2022г.

8 ИНФРАБИЛД 4'2022 Р Е К Л А М А КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ Е СРЕД ПРИОРИТЕТИТЕ НА ВИК ТЪРГОВИЩЕ Сред важните приоритети в бизнес плана на дружеството за новия период до 2026 година е запазване на постигнатото добро качество на питейните води, като в края на периода се прогнозира 99% съответствие на стандартите. По отношение на качеството на отпадъчните води дружеството прогнозира в края на периода да постигне изпълнение на регулаторните изисквания. Това е заложено в плана на дружеството, който беше представен на заседание на КЕВР. С цел да бъдат намалени общите загуби на вода и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване на потребителите до 2026г. ВиК операторът планира да подмени 77km довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. С тези мерки 26% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. За да бъдат предприети своевременни мерки за отстраняване на скрити течове, дружеството ще обследва със специализирано оборудване общо 545km улични водопроводи. Разчетите показват, че по този начин нивото на загуби ще бъде намалено с 25%, до нива от 10m3/ km/ден. Заложени са и инвестиции за управление на налягането, зониране на водопроводната мрежа, с което се гарантира надеждното управление на водоснабдяването в област Търговище. PNNL ПРЕДЛАГА РЕШЕНИЕ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ВОДОРОД НА ОТПАДНИ ВОДИ Едно от основните предизвикателства пред пречистването на отпадни води от градовете е отделянето на органичните отпадъци в нея. Това включва хранителни субстанции, водорасли и други съдържащи въглерод примеси, които биха могли да се използват като основа за възобновяеми енергийни източници. В същото време, устойчивите технологии в тази област могат да решат проблеми, свързани с въглеродния отпечатък в атмосферата и водата. Използваните понастоящем методи за третиране на биосурови суровини изискват водород под високо налягане, който обикновено се генерира от природния газ. В тази връзка, проектът разработен от PNNL дава решение за автономно генериране на водород, като едновременно с това пречиства отпадъчните води при близки до атмосферните условия. Системата за регенериране на гориво с електрокаталитично окисление на PNNL може да работи повече от 200 часа без да намалява своята ефективност. От компанията споделят, че скоростта на реакцията на процеса е пропорционална на количеството отпадъчни въглеродни субстанции, налични за преобразуване. В този смисъл, инсталация може да работи автономно неограничено време при наличието на достатъчно количество отпадни води. ПРОЕКТ ЗА АВТОНОМЕН ЖП ТРАНСПОРТ В ГЕРМАНИЯ НАВЛИЗА В НОВА ФАЗА Проект за автоматизирани регионални влакове в Долна Саксония навлиза в следващата си фаза. Той се реализира съвместно от Alsom, Немският аерокосмически център (DLR) и Техническият Университет в Берлин. Целта е да се разработят технически решения за постепенно дигитализиране на железопътния пътническитранспорти въвеждане на системи за автоматизираното управление. Проектът проучва възможностите за автоматизация в регионалния транспорт в Германия чрез Европейската система за управление на влаковете (ETCS). Автоматизираното движение се тества от две композиции по маршрути в северната част на страната. По време на първата фаза на проекта бяха разработени системи за управление без машинисти. Това включваше разпознаване и тълкуване на железопътната сигнализация, поставена по релсовите пътища. Освен това влакът трябваше да може да разпознава препятствия по пътя, а в случай на неизправност да преминава към дистанционно управление. На втора фаза проектът преминава към тестове в реални условия. Предвижда се системите да бъдат инсталирани в две машини на немската LNVG, предварително подготвени за работа с ETCS, след което да бъдат пуснати в реално движение. www.jupiterholding.bg С мисъл за вашата безопасност на пътя!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==