Списание ИНФРАБИЛД | брой 4, 2022г.

инфраструктура 47 ИНФРАБИЛД 4'2022 1504 София, ул. Сан Стефано 9А, етаж 3, Тел.: 02/ 846 30 65 GSM: 087/ 828 82 04, E-mail: ljuba.kirova@envirochemie.com, www.envirochemie.bg място за пощенска марка издание на СОФИЯ 1680 П.К. 110 ЕЛ МЕДИА ЕООД Непопълнени талони не се обработват Талоните изпращайте на: София 1680, п.к. 110 име и фамилия e-mail web сайт п.код населено място / п.код П.К. ул. №/ ж.к. бл. вх. ет. ап. фирма/организация заемана длъжност СлужебеН адреС: г-н г-жа дейност на фирмата отрасъл за 2022 Бележки: градска среда газификация геодезия транспорт водна инфраструктура строителна техника комуникации пречиствателни станции строителни материали безопасност третиране на отпадъци профеСиоНалНи иНтереСи: Може да се абонирате on-line на http://stroiteli.elmedia.net СПЕЦИАЛИЗИРАН БЕЗПЛАТЕН АБоНАмЕНТ талон за С попълването на този талоН декларирам, че искам да получавам безплатно списание иНфрабилд и съм запознат с условията за абоНаМеНт от сайта на списанието Тел: 088 4557480, e-mail: office@gimexport.net www.gimexport.net Еластомерни Лагери Дилатационни Фуги Хидроизолационни Мембрани Мрежи за асфалт Водостоци I Геотекстили

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==