Списание ИНФРАБИЛД | брой 4, 2022г.

35 ИНФРАБИЛД 4'2022 общинска инфраструктура Р Е К Л А М А боядисване и обработка за миене. Машинно полаганите замазки на циментова основа са едно възможно решение. Има варианти с полимерни или минерални мазилки. От най-голямо значение е материалът да издържа на циклични промени в температурата, да е сравнително устойчив на механични въздействия и лесно да се почиства. При много тежки в конструктивно отношение случаи може да се прибегне до торкретиране на стените. По време на каквито и да било строително-ремонтни дейности се спазва предварително изготвен план за безопасност. Докато е възможно, се работи в отделни, обезопасени участъци, а пешеходците могат да преминават. При работа по тавана или при невъзможност за обособяване на отделни безопасни сектори подлезът се затваря изцяло. По таваните, ако металният растер за окачен таван е в добро състояние, може само да се подменятлипсващи или повредени ламели, както и да се направи цялостно боядисване. Не така просто стои възстановяването на окачен таван при силно корозирала метална скара. В такъв случай съществуващата скара или това, което е останало от нея, се демонтира. Монтира се нова скара и нов окачен изпълни асансьор, тогава трябва да се предвиди възможност за плавно слизане и изкачване по достатъчно широки рампи, с нехлъзгащо покритие и с удобен наклон, съобразен с нуждите на хората в неравностойно положение и на майките с детски колички. Съществува и вариант с подвижни платформи, макар че на доста места монтираните не функционират. Облицовки, настилки, тавани Ако подлезът не е в отчайващо лошо състояние, може да се започне от почистването, без да се демонтират или разчукват облицовките. Обследването би трябвало да е установило дали облицовъчните плочи са стабилно закрепени. Подът, стените и таванът се почистват с киселини за чистене, дезинфекция, обезмасляване. Обикновено стените са надраскани с трудни за почистване графити, дори пароструйките са безпомощни пред слоевете бои, попили в камъка, затова вече се прилага покриване на облицовките с миеща се боя. Ако има паднали и неустойчиво закрепени плочи, те се подменят. В подлези, в които стените са били покрити със замазка, тя се изчуква и се полага нова, с последващо Оксидите са пигменти в прах или гранули, които се използват при производството на цветни асфалтови смеси Тези продукти също са съвместими с регенерирания асфалт (RA), възстановен правилно с подмладяващи средства -линия Iterlene® Цветните асфалтови настилки подобряват видимостта, предлагат по-голяма безопасност в опасни зони, намаляват градската топлина и отговарят на всички нужди, свързани с архитектурната интеграция и / или градския дизайн Високотехнологични добавки за пътната индустрия www.iterchimica.it iteroxid Цветовете на асфалта Устойчиви и по-безопасни решения за градските райони Iteroxid Line www.produzionepropria.com ph.S.Gasparato infrabuild 180x119 2021.indd 1 11/06/21 16:21

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==