Списание ИНФРАБИЛД | брой 4, 2022г.

33 ИНФРАБИЛД 4'2022 общинска инфраструктура Р Е К Л А М А да прониква през стените и покриващата плоча. Това не се забелязва кой знае колко, ако има окачен таван, но все някога влагата оставя своя грозен отпечатък и на окачените тавани, и на облицовките. Най-добре е хидроизолацията да е от страната на насипа, за да възпрепятства проникването на влага. При изпълнено съоръжение това решение е почти неприложимо - откопаването на един подлез в оживената градска част не е възможно, а е и много скъпо. Налага се да се използват технологии за хидроизолации, полагани от вътрешната страна. За щастие, съвременните достижения в тази насока са много сериозни. Решението за полагане на нова хидроизолация трябва да е много добре обосновано, след оглед и анализ на поведението на наличните изолационни мембрани. Ако нова изолация е неизбежна, почистването на бетонните повърхности трябва да се извърши изключително старателно, с обезмасляване, отстраняване на напукани и разпрашени повърхности, измиване с вода под налягане и изсушаване. Вече има и продукти, които не се влияят от влагата, така че изсушаването при тяхната употреба може да бъде избегнато. покритие и оголена армировка е необходимо да се изпълни цялостна репарация и антикорозионна защита, включително подмяна на компрометираните участъци армировка. Все пак окончателните изчислителни проверки показват дали и как да се усилват отделни елементи и части от конструкцията. При изключително тежко състояние на връхната конструкция може да се стигне до цялостно разкриване на стоманобетонните плочи, с последващ ремонт и на плочите, и на пътното платно над тях. Нека помним, че всяко проучване трябва да се извършва от специалисти, които познават добре технологията на измерване и процедурите за анализ. Стриктното изпълнение на конструктивните решения, взети въз основа на проучванията, е задължителен етап при рехабилитацията. Когато се приключи със санирането на стоманобетонната конструкция, може да се премине към следващите мерки. Изолации и фуги С годините поставяните някога хидроизолации неминуемо започват да стават неефективни, прокъсват се и влагата започва Осигурява застрахователна защита на застраховано физическо или юридическо лице, за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица, при извършване на дейност, за която то е регистрирано или притежава призната правоспособност. Застраховката покрива регламентираната в действащото законодателство отговорност на застраховано лице, негови представители, служители и посочените в застрахователния договор подизпълнители, за обезщетение на вреди причинени на трети лица настъпили вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения. застраховка Професионална отговорност  Проектанти, консултанти /строителен надзор/, строители, технически надзор на съоръжения с повишена опасност;  архитекти;  инженери;  лица, правоспособни да изпълняват дейности по кадастъра;  физически и юридически лица, които имат качеството на работодател по смисъла на Кодекса на труда;  регистрирани одитори;  експерт-счетоводители;  синдици;  частни съдебни изпълнители;  ИТ компании и мн. др. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят: изплаща обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност; възстановява разноски по дела водени срещу застраховано лице за установяване на професионалната му отговорност. В зависимост от конкретната дейност „ЗД ЕВРОИНС“ АД предоставя покритие и за други професионални отговорности. За допълнителна информация: liability@euroins.bg, office@euroins.bg, телефон: 0700 17 241 Застраховката е подходяща за: Физически или юридически лица извършващи производствена и непроизводствена дейност като:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==