Списание ИНФРАБИЛД | брой 4, 2022г.

18 ИНФРАБИЛД 4'2022 Р Е К Л А М А действие, като в същото време трябва да иматминимално неблагоприятно въздействие върху околната среда. Това води до значителни промени в двигателите и техните компоненти. Съвременните моторни масла за строителни машини защитават двигателя като намаляват триенето и износването, охлаждатчастите на двигателя, уплътняват горивните камери, почистват частите на двигателя и предпазватоткорозия. Тези функции се осъществяват от специални присадки към маслата, които допълват действията им. Отдруга страна чистото моторно масло е от съществено значение за работата на двигателите с вътрешно горене. Маслените филтри защитават частите на двигателя от вредни замърсители, увеличавайки живота на системата. Видове моторни масла Моторните масла са три основни вида: минерални, синтетични и полусинтетични. Минералните масла се получават директно чрез дестилация/ректификация от нефт без специална допълнителна обработка. Съставът им варира според качеството на нефта и условията на получаване. По тази причина те са със сравнително по-занижени характеристики. За да се гарантират определени технически показатели, по правило е необходимо влагането на присадки (добавки). Животът на този тип масла е сравнително кратък и изисква по-честа смяна. Предлагането на типично минерални масла през последните години се измества от полусинтетичните. Синтетичните масла също са на петролна база, но се получават от най-чистите и леки продуктиотфракционирането на нефта. Чрез синтез се получават полиалфаолефини, които са основната съставка, различаваща синтетичното от минералното масло. Именно тя значително подобряват вискозитета (течливостта) приразличните температурни режими. Всички строителни и пътно строителни фирми е логично да се стремят към максимално ефективна работа на техниката, недопускане на грешки при използване на различните видове масла, спазване на интервалите за смяна, никакви непланирани престои заради повреди в двигателите вследствие на неподходящи масла, оптимизиране на разходите и складовите наличности от масла, лесно поръчване и съхранение, и т.н. Всичко това има пряко отношение към ефективната експлоатация на техниката, а оттам и към реализиране на желаната рентабилност. Постигането на тези цели изисква от една страна създаване на подходяща структура и организация, строго спазване на инструкциите на производителите на техниката, както и съобразяване с професионалните консултации на доставчиците на масла. От друга страна е необходимо и добро познаване на основните принципи, залегнали в състава, функциите, техническите характеристики и използването на моторните масла, които ще разгледаме на следващите страници. Изискванията към съвременните дизелови двигатели за строителни машини са да притежават висок коефициент на полезно ЕЛЕКТРИЧЕСКАМОБИЛНОСТ Тенденции при съвременната мобилна строителна техника научете повече на www.ProfiLand.net

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==