Списание ИНФРАБИЛД | брой 3, 2022г.

7 ИНФРАБИЛД 3'2022 новини ПРОВЕДЕ СЕ НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ Над 70 представители взеха участие в Десетото издание на Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране, която се проведе в Сливен, организирана от Националното сдружение на общините в България. „Сверяването на часовниците за предизвикателствата и възможните решения в работата ни е задължително. Споделянето на проблемите винаги водят до предложения в законодателни промени“, каза при откриването на срещата арх. Здравков – председател на ПК по устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство и главен архитект на Столична община. Втематиката бяха включени актуални въпроси относно планирани промени в законодателството, свързано с устройственото планиране, проектиране и строителството, включително, възможностите за дигитализация на инвестиционния процес. Разгледани бяха възможностите за финансиране на общинските проекти с национални средства, както и от Европейския съюз, и от Националния план за възстановяване и устойчивост. Очертани бяха възможностите за подобряване на процесите по опазване недвижимото културно наследство и на взаимодействие между Националния институт за недвижимо културно наследство и общините. ЗАПОЧВА РЕМОНТЪТ НА МЛАДЕЖКИЯ ДОМ В ШУМЕН Започна изпълнението на рехабилитацията и ремонта на Общинския младежки дом в Шумен, включително подобряване на енергийната ефективност и достъпността на средата. На встъпителната пресконференция присъстваха кметът Любомир Христов, неговите заместници, главният архитект Галин Антонов и представители на фирмата - изпълнител „Автомагистрали - Черно море“. Предстои обновяване на фоайетата на сградата, цялостен ремонт на покрива, цялостно обновяване на фасадите, което включва полагане на топлоизолация и подмяна на дограмата. Достъпността ще бъде осигурена чрез изграждане на нови рампи, стълбищни платформи и външен асансьор. В сградата ще бъдат ремонтирани санитарните помещения. Изцяло ще бъде обновена и концертната зала. Кметът на града сподели, че освен ремонт на Младежкия дом ще бъде направено и облагородяване на пространствата около сградата. Ще бъде обновен паркът до общината, площадките ще бъдатпреасфалтирани, ще бъдатподменени бордюрите, уличното и парково осветление. Това е последният обект от инвестиционната програма на общината. Неговата основна цел е модернизация на културната инфраструктура и подобряване на условията за достъп до културен живот. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==