Списание ИНФРАБИЛД | брой 3, 2022г.

42 ИНФРАБИЛД 3'2022 Р Е К Л А М А загуби на вода в България в сравнение с други европейски страни. Освен специфичните регионални особености, като глобални съвременни фактори за водоснабдяването, следва да споменем изменението на климата, засушаването и по-голямата честота на нетипични климатични условия. Ефективността и устойчивостта са две от основните предизвикателства пред водния сектор. Нарастващите в световен мащаб урбанизация и индустриализация, както и недостигът на вода, са свързани с изменението на климата и голямото търсене. Опазването на водните ресурси като социален, екологичен, икономически и здравноопределящ фактор добива все по-голямо значение. Други предизвикателства включват нарастващите напоследък разходи за експлоатация и мониторинг на водните ресурси от една страна, а от друга – социалните очаквания на обществото по отношение на ценообразуването на услугата водоснабдяване. Всичко това поставя пред управлението на градовете нарастващи отговорности за приемане на по-устойчиво управление на градските водни ресурси. Сред приоритетните мерки за справяне с проблемите Националната стратегия подчертава необходимостта от подобряване на ефективността, управлението и регулирането. Решение в тази посока дава интелигентното градско водоснабдяване. То има за цел да експлоатира водата на регионално или градско ниво по устойчив и самодостатъчен начин. Какво представлява интелигентното градско водоснабдяване Интелигентното градско водоснабдяване е селищна водоснабдяваща инфраструктурна мрежа, подобрена чрез различни взаимосвързани устройства с възможност за събиране и споделяне на данни както помежду им, така Първите проекти за централно битово водоснабдяване у нас започват реализация в София преди повече от век, а през втората половина на миналия век се развива масово изграждане на водопроводи за централизирани селищни системи в цялата страна. Днес управлението и функционирането на водоснабдителните системи са изправени пред редица предизвикателства като нарастване на населението в градовете, застаряваща инфраструктура, аварии, загуби на вода, прекъсвания на водоснабдяването, недостиг на превантивни дейности, а понякога, макар и по-рядко, недостатъчно налягане и качество. Новите технологии за градско водоснабдяване Съвременните условия налагат и въвеждането на нови технологии в градското водоснабдяване. Националната стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията за 2014 -2023г. потвърждава съществуването на споменатите слабости в нашето водоснабдяване. В нея се посочва високо ниво на аварии по водоснабдителната мрежа и значителни София 1797, бул. Доктор Г.М. Димитров 42А, Тел.: +359 87 7380603 E-mail: info@stikobg.com, www.stikobg.com ПЪЛНА ГАМА ПОМПИ, МИКСЕРИ И АЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==