Списание ИНФРАБИЛД | брой 3, 2022г.

39 ИНФРАБИЛД 3'2022 водна инфраструктура Друга често срещана заблуда е, че може да стане бързо, за съжаление българската процедура реално отнема около 4 месеца в добрия случай и без украинска вълна, документите се разглеждат по два месеца, само да спомена, че същата услуга в Прибалтика е две седмици, и много често хората се отказват да идват тук, а бизнесът се е подготвил и ги очаква. Какви битови условия е необходимо да осигури работодателят, когато наема работници от чужбина? Една от първите стъпки, която трябва да се предприеме от работодателя е намирането на жилище, в което да бъдат настанени работниците. Това се налага, защото съгласно изискванията на Българското законодателство за получаване на разрешение за продължително пребиваване трябва да се представи доказателство за осигурено жилище на съответните служители. Изискванията за жилищата от страна на институциите са да бъдат предоставени стандартни битови условия. Самите трудови мигранти нямат големи очаквания и в повечето случаи остават приятно изненадани от това, което им се предоставя. За тях е важно да имат условия за приготвяне на храна и по възможност осигурен интернет, тъй като при пристигането си те нямат възможност да сключат договор с български мобилен оператор, а наличието на интернет в дома им позволява да поддържат връзка с близките си. В досегашната ни практика, работодателите, с които сме работили първоначално се сблъскват с някои трудности при наемането на жилища, защото наемодателите са скептични, независимо, че компанията се ангажира с плащането на наема, но в последствие не се е случвало да има проблеми и много често хората, които веднъж са отдали имота си за ползване от трудови мигранти са доволни, когато отново имат такава възможност. В заключение, как бихте обобщили възможностите, които трудовата миграция предлага на бизнеса у нас? Най-важното всъщност е да се разбере, че България, както всички членки на ЕС върви по пътя на трудовата миграция и колкото този път стане по-гладък и асфалтиран, а не като сега с дупки и локви, а тук-там даже няма път, толкова повече икономиката и населението на страната ще спечели. Мигрантът освен работник е и потребител, така че тяхната бърза адаптация им дава възможност да започнат да ползват редица услуги в градовете и селата, където се намират. Бизнесът има шанс да започне да внася работна ръка сега и да я адаптира и колкото по-рано толкова по-добре, не е нужно да са 50 човека, опитайте с 5 после още и така, не натоварвайте компанията с големи промени изведнъж направете всичко по възможно най-оптималния и прост начин, достъпен за работниците и мигранти и местни. България трябва да има политика в тази посока да привличаме трудова сила, не само в Ай Ти сектора, но и за шофьори например, където гладът е хроничен и спира развитието на българските компании. В това отношение Латвия е с години пред нас, независимо, че е член на Шенген. Има сектори, които просто ще изчезнат, ако не се предприемат действия в тази посока, много от селата имат свободен жилищен ресурс, който ще се уплътни и това е също един положителен ефект. Самата държава печели от тях т. к. те внасят данъци, както българските работници, но тези пенсии няма да бъдат изплащани никога, така че и това е също плюс. ВНОС НА РАБОТНА РЪКА ОТ ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ София | Ташкент | +359885884723 Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==