Списание ИНФРАБИЛД | брой 3, 2022г.

21 ИНФРАБИЛД 3'2022 пътна инфраструктура Р Е К Л А М А за ограничаване на ефекта от него. Част от падналите количества валежи се влива в потоци и реки, друга част се изпарява веднага или през порите на растенията, а трета част се инфилтрира и попълва запасите от подземни води. Затова и един тунел би се превърнал в тресавище без подходяща и работеща хидроизолация. Подходът за хидроизолиране се изработва индивидуално за всеки конкретен случай, но от голямо значение са видът на тунелната конструкция и изискванията за хидроизолация. Хидроизолационните системи са два основни типа - отворени и затворени. При отворените (дренирани) системи, проникналите от масива подземни води преминават през дренажен слой безнапорно и се поемат от надлъжни дренажни тръби. Хидроизолацията се изпълнява или частично, по свода, или се прави пълно хидроизолиране на тунелния профил. При затворените (недренирани) водонепропускливи системи, проникналите от масива и достигнали до хидроизолацията подземни води не се дренират. Хидроизолационната система се предвижда за предотвратяване проникването на вода под напор към вътрешното пространство на тунела. проектната дебелина ще можем да следим с помощта на метална игла. Има две опции за подготовка на сместа - посредствоммокър или сух процес. При мокрия процес сместа се приготвя в готов вид, а след това се изпомпва от бутална или винтова помпа. В края на маркуча има дюза, при която се добавя сгъстен въздух под налягане и химическа добавка-ускорител, с цел при пръскане сместа да набере по-бързо якост. При сухият процес циментът и агрегатите се смесват без да се влага вода. Транспортират се в поток от сгъстен въздух през маркуч към смесителна дюза. В участъка на дюзата сместа се смесва с вода и химическа добавка, като се нанася в непрекъсната струя. По стените на тунела често могат да се видят „язви“ - дупки в бетонната обшивка, по които се образуват течове. Работниците ги маркират, за да могат след това те да бъдат ремонтирани. Възможности за подмяна на хидроизолацията Притокът на подземни води е причина за силно неблагоприятно въздействие на конструкциите, затова и се търсят решения ВПЕЧАТЛЯВАЩ КОМПЛЕКСЕН ПАКЕТ Новите верижни багери Doosan, серия CEX-7 със среден размер, предлагат много иновативни функции и технологии за гарантиране на плавна работа, подобрена работа с работните устройства, отлична производителност, висока стабилност, първокласен комфорт за оператора и подобрена икономия на горивото. Тези мощни машини ще дадат огромен тласък на работата на вашия обект! За повече информация посетете: eu.doosanequipment.com | www.doosan.bg BG_Doosan_Infrabuild_DX225LC-7_180x119_(5).indd 1 24.08.2021 11:06:33

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==