Списание ИНФРАБИЛД | брой 3, 2022г.

10 ИНФРАБИЛД 3'2022 Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА I КОР. ПОВЕЧЕ НА I КОР. ИНЖЕНЕРИК ПРЕДЛАГА НАДЕЖДНИ ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ Целта наИНЖЕНЕРИК ЕООД е да гарантира, че ще предложи на клиентите си глобално устойчиви технологии, доставяни на местно ниво. Професионалиститенафирматаработят на пазари извън границата на нашата страна, като по този начин могат да предоставят всеобхватни решения, които защитават човешкото здраве и околната среда. Балансирането на световната нужда от доставянето на безопасна вода по надежден път, със защитата на този критичен природен ресурс за бъдещето, изисква дълбоко разбиране на взаимосвързаните системи. Затова идеологията на компанията е тя да работи с клиентите си през целия жизнен цикъл на проекта. Това означава от първоначалните проучвания на планирането до окончателното строителство и експлоатацията и услугите по поддръжка, както по традиционни, така и по алтернативни варианти за изпълнение на проекта (проектиране, изграждане, публично-частни партньорства и финансиране). "С водещо подразделение за проектиране и консултиране, фирма ИНЖЕНЕРИК предлага уникална перспектива за проектиране на проекти, които са напълно изпълними висока степен на ефективност", споделят представителите на компанията. СОФИЯ И ГАБРОВО СРЕД СТОТЕ КЛИМАТИЧНО НЕУТРАЛНИ ГРАДА Европейската комисия обяви 100-те неутрални по отношение на климата до 2030г. градове в Мисията на ЕС. Бяха получени рекорден брой от 377 кандидатури от всичките 27 членки на съюза, както и от още 9 държави, асоциирани или с потенциал за асоцииране към Хоризонт Европа. Единствените представители от страната ни, включени в т.нар. Мисия на първите 100 климатично неутрални и интелигентни градове до 2030г. са София и Габрово. Избраните сто града представляват 12% от населението на ЕС. Очакванията са те да бъдат водещи центрове за постигане на климатична неутралност и да се превърнат в европейски иновационни хъбове. Ключов елемент в инициативата е разработването на договори за климата от избраните градове, адаптирани към конкретните местни условия. Всеки договор ще включва план за действие, времева рамка и инвестиционна стратегия с цел постигане на климатична неутралност до 2030г. Те ще бъдат създадени в сътрудничество между регионалните и местни власти, гражданите, академичните и научните среди, бизнеса. Ползите за градовете включват и техническа помощ, работа в мрежа, споделяне на добри практики чрез специално създадена за мисията платформа „Градове с нулеви емисии“. ВИАКОН БЪЛГАРИЯ ПРЕДЛАГА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ОТ СТОМАНЕНИ РЕЗЕРВОАРИ Предлаганата от ВиаКон технология за изграждане на подземни системи от стоманени резервоари разполага с редица предимства. Ниското тегло изисква по-лека механизация за монтаж. Произвеждат се големи елементи с дължина до 16m, водещо до по-лесен и бърз монтаж с по-малко свързващи елементи. Краткият период на реализиране е особено съществен в ситуация на високи подпочвени води. Антикорозионната защита позволява изграждане на резервоари, изработени от конструкции HelCor, в почти всякакви почви. Технологията на конструкциите от вълнообразна стомана е разработена за реализиране на съоръжения под пътища с нормален трафик или за изграждане на резервоари под интензивно натоварени летища, пътища и паркинги. Намират приложение в изграждане на дъждовна канализация, резервоари за технологични води от 3 до 12pH, резервоари за пречистване на отпадни води, сепаратори за пречистване на нефтосъдържащи отпадни води (каломаслоуловители). Поради високата си носимоспособност, стоманените конструкции HelCor позволяват изграждането на резервоари под пътища или паркинги, без да е необходимо полагане на подложен бетон или направа на разпределяща стоманобетонна плоча над резервоара.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==