Списание ИНФРАБИЛД | брой 2, 2022г.

43 ИНФРАБИЛД 2'2022 водна инфраструктура Р Е К Л А М А обезводняване на изгнилите утайки, както и по-усложнената експлоатация. Затова, въпреки безспорните си предимства термофилният производствен режим за стабилизиране на утайките в метантанковете, е слабо използван-1%. В повечето Западно-европейски държави, а също и у нас, се предпочита прилагането на мезофилния производствен режим на метантанковете-99%. Форма на метантанковете Метантанковете са цилиндрични или по-рядко правоъгълни стоманобетонни резервоари с конични дъна и куполни покривни конструкции, предназначени за свръхналягане на газа до 5 kPa. Конструктивно те са цилиндрични, като могат да бъдат изцяло или частично заровени в земята. Известни са също и проекти на метантанкове с форма круша и яйце. От гледна точка на топлинните загуби през стените, сферичната форма е по-изгодна за тяхното намаляване. За пълното им изпразване, дъното често се прави скосено, полусферично или под формата на конус. Конструктивно куполния покрив на метантанковете може да бъде неподвижен (непотопен) или подвижен(плаващ). ковете, равномерно през целия ден. Един от най-важните параметри, които определят скоростта на процеса гниене и производителността на метантанковете, е температурата. Има два основни температурни диапазона и съответно две групи бактерии, които осигуряват биологично разлагане. В зависимост от температурата, при която протича анаеробния процес на гниене, метантанковете могат да работят в два режима-мезофилен и термофилен. При мезофилния режим анаеробния процес на гниене протича при температура 33-35°C и продължителност от 10 до 20 денонощия. Допустимото отклонение натемпературния режим, е +- 1°C в час. Мезофилното гниене се характеризира със стабилност на режима и поддържане на по-ниска температура в сравнение с термофилното, а оттук и по-малки енергийни разходи. Сред основните му предимства са и по-лесното обезводняване на изгнилите утайки, безпроблемната експлоатация, отсъствието на неприятна миризма и вредно влияние върху обкръжаващата среда. При термофилния режим на гниене, анаеробния процес протича притемпература 53-55°C и продължителност от 5 до 10 денонощия. Допустимото отклонение на температурния режим, е +- 0,5°C в час. Термофилното гниене, осигуряваприблизително два пъти по-бързо протичане на анаеробния процес на стабилизиране на утайките, в сравнение с мезофилния режим. Съответно и количеството на отделяния газ, за едно и също време на протичане, е по-голямо. Постига се пълна дехелминтизация на утайките, както и по-висок бактерициден ефект-унищожаване на около 50 до 80% от яйцата на хелминтите. Недостатъцитенатермофилния режим са свързани с поддържането на по-висока температура, което е свързано с допълнително подаване на външна топлинна енергия(по-високи енергийни разходи), сравнително по-трудно • 1 • 2 • 3 4 • 3 • 1 • 2 4 5 1 2 3 4 5 ПРЕДИМСТВА: Ефективни асинхронни двигатели клас IE3, управление с инвертор По-големи лагери за вала Тройно уплътняване с двойна маслена камера Подобрена защита чрез механични уплътнения Хидравлично оптимизиран пропелер от неръждаема стомана 1 2 3 4 ПРЕДИМСТВА: Двойно механично уплътнение за максимална защита от абразиви Лагери за голям товар Ефективни двигатели клас IE3 Опция за охлаждане на двигателя за продължителна работа при сух монтаж или непотопен двигател ПОМПИ МИКСЕРИ ФЛОУБУСТЕРИ АЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ И КОМУНАЛНИ ПСОВ АДРЕС: СОФИЯ 1421, УЛ. ОРФЕЙ 19, ТЕЛ.: 02/ 866 60 60 E-MAIL: XELEX@TECHNO-LINK.COM; WWW.XELEX.BG

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==