Списание ИНФРАБИЛД | брой 2, 2022г.

21 ИНФРАБИЛД 2'2022 пътна инфраструктура Р Е К Л А М А да се използва неармиран бетон. По този начин цената е по-ниска, и именно затова голяма част от изделията, използвани при отводняване, са изцяло бетонни. Понеже армировката осигурява по-добри якостни и механични характеристики, често геометричните разновидности за отводнителни съоръжения от бетон се дублират в номенклатури и от стоманобетон. Общото при всички отводнителни елементи е това, че те се произвеждат с определена дължина. Корита, канавки и улеи - използват се да събират оттичащите се води и да ги отвеждат към подходящ водосборен участък. Бетонните корита и канавки са предназначени да поемат големи количества вода. Напречното им сечение може да е полукръг, коритообразно, т. н.„пътен окоп“ или V-образно. Когато са стоманобетонни, канавките могат да бъдат разделени на два вида - стар тип ЕКТ и EU ЕО, V-образни. Примерни изисквания към материалите за отводнителни корита и канавки от стоманобетон: бетон с клас по якост на натиск С30/37 и клас по въздействие на околната среда XF3 съгласно БДС EN1995-1-1:2005 в съответствия с БДС EN206-1:2013+А1:2016; армировка (заварени специални покрития, ако това се налага от спецификата на пътния участък, където ще се изпълнява определено съоръжение. Ако е предвидено изпълнение от монолитен стоманобетон на подлез, подпорна стена или друго пътно съоръжение, бетонната смес се поръчва в бетонов център, където технологията и материалите са с гарантирано качество. Полагането на бетонната смес и грижата за бетона след това също са предпоставки за добър краен резултат. Готовите изделия обикновено са произведени в заводски условия и качеството на бетона е много добро. За някои неотговорни елементи, като пръстени за шахти например, неармираният бетон е напълно достатъчен, особено ако е спазена рецептата за точния клас, елементите са конструирани с достатъчна дебелина на стените, уплътняването на бетонната смес е извършено правилно и са осигурени технологични условия за свързване на цимента (температура, време, допълнителни грижи или др.). Ако изделията са изпълнени от вибропресован бетон, те не само са с много добър външен вид, но са и с точни геометрични размери, добри якостни характеристики, добра мразоустойчивост и дълготрайност. При повечето елементи обаче се използва армировка. Поставянето є оскъпява готовия продукт, нотова се компенсира от повишена годност и дълготрайност - говорим за неносещи елементи, където може да се използва и само бетон, но ръбовете ще се обрушат по-лесно. При отговорни носещи конструкции армирането е задължително, а в проекта се залагат изискванията за вида на бетона, класа, диаметрите и начините на полагане на армировката, дебелината на бетонното покритие и всички допълнителни изисквания, ако има нужда от такива. Елементи за отводняване Казахме, че при неотговорни елементи може Тел./Факс: 02 868 7103 GSM: 0888 52 66 93, 0888 92 94 75 e-mail: tmitowa@yahoo.com www.vider.bg Максимална ефективност при претоварване на насипни товари, скрап, дървесина и др. МАШИНИТЕ ИМАТ РАЗНООБРАЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ: • ПРИСТАНИЩА • СТРОИТЕЛСТВО • ДЪРВООБРАБОТВАНЕ • МИННА ИНДУСТРИЯ Официален представител: ВИДЕР КОМЕРС АВТО ЕООД

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==