Списание ИНФРАБИЛД | брой 2, 2022г.

18 ИНФРАБИЛД 2'2022 При много от строителните процеси количеството прах, което ги съпътства, е твърде голямо. Установено е, че запрашената работна среда е предпоставка за сериозни заболявания, както за работещите, така и за околните. За намаляване на риска при работа в зони с високи нива на запрашеност се разработват машини за потискане на прах. За тази цел италианският производител The Trime Group пусна през изминалата година нова гама машини под марката Tekno-Spray. Trime Group имат над десетилетие опит в производството на апарати за потискане на прах. Това им помага за разработването и пускането в експлоатация на новото, усъвършенствано оборудване. Всички машини Tekno-Spray разполагат с иновативната система "R.O.T. System". Това е съкрашение от R - remote control, т.е. дистанционно управление само с допир на пръстите върху дисплей; О - осцилация, един вид периодично трептене около равновесното положение; T - titling, т.е. адресиране, насочване на водната струя. Дистанционното управление дава възможност за работа от безопасно разстояние, но същевременно гарантира пълен контрол над работния процес. Друга нова функция, допринасяща за безопасната работа, е използването на предпазен автоматичен съединител. Идеята за тази разработка се поражда от наличието на случаи при други уреди за потискане на прах, които са се преобръщали поради сблъсък на въртящото се водно оръдие с фиксиран обект. Именно затова комплектите Tekno-Spray са снабдени с предпазния съединител, който спира въртенето на оръдието при засичане и на най-малкото докосване. В резултат машините остават изправени и стабилни по време на работа. Ще отбележим и още едно нововъведение - балансираният повдигащ механизъм. Уредите Tekno-Spray са снабдени с балансирана централна кука за повдигане и сгъваем теглич. Отпада необходимостта от използване на подемни вериги, куки и сапани, а с това снижава вероятността от изплъзване и нарушено равновесие на уреда. Боравенето и позиционирането на място на устройството за потискане на прах става лесно и безопасно. Общият външен вид на комплектите Tekno-Spray не е кардинално по-различен от наличните на пазара, но преимуществата им идватотинтегрираните уникални функции. Уредите от гамата Tekno-Spray са изключително полезни и гъвкави, защото са лесни за използване, а времето за пускането им в експлоатация е много малко. Те осигуряват намаляване на количеството използвана вода в сравнение с традиционните системи със струи под високо налягане. Благодарение на R.O.T.-системата пулверизаторите са автономни и автоматизирани. Разходите за вода и персонал намаляват. Калта на строителната площадка е сведена до минимум, от което произтичат съответните ползи за останалата строителна механизация на обекта. Самото потискане на прах води до по-бавно износване на машинни и инсталационни части, а като следствие намаляват разходите за поддръжка. Системите TeknoSpray са изключително подходящи за потискане на прах особено при строителни работи в централни градски части. Те не само правят работния процес по-безопасен и по-здравословен, но и допринасят за цялостното снижаване на разходите на строителната площадка. Нова безопасна машина за потискане на прах Tekno-Spray

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==