Списание ИНФРАБИЛД | брой 1, 2022г.

8 ИНФРАБИЛД 1'2022 Р Е К Л А М А ЗАПОЧВА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО В ОБЩИНА ХАСКОВО Община Хасково започва изпълнението на проект за рехабилитация и модернизация на системите за външно осветление в общината. Той се финансира по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, което е безвъзмездно, и се извършва в партньорство с норвежката компания Интернейшънъл Девелопмънт Норуей. Разработката е в отговор на политиката на Община Хасково за намаляване на енергийното потребление, подобряване на общинската инфраструктура, повишаване на качеството на живот и устойчивото развитие на общината. Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия. В тази връзка, в рамките на следващите шест месеца, се предвижда модернизация на системите за външно осветление в четири населени места - Гарваново, Въгларово, Клокотница и кв. „Болярово“. Планирано е да се направи подмяна на съществуващите улични осветителни тела с енергийно ефективни LED осветители, да се инсталира система за управление, контрол и мониторинг, както и да бъде изградено съоръжение за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на осветлението. Очаква се намаляване на разходите с повече от 80%, а също и спестяване на повече от 600 тона CO2 емисии годишно. ЗАВЪРШИ МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО В РАЙОН "МЛАДОСТ" НА ВАРНА Завърши рехабилитацията, модернизацията и изграждането на интелигентната система за външно осветление във варненския район "Младост". За по-малко от година успешно бяха изпълнени всички дейности, свързани с подмяната на старото осветление с ново енергийно ефективно такова. Подменени бяха 1100 броя натриеви лампи с високо налягане от 70 и 150W с нови LED осветители с мощности, съответно от 16 и 32W. Поставени бяха и нови поцинковани стълбове. Въведена беше също така интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление. За подпомагане на неговото захранване беше пусната в експлоатация автономна фотоволтаична система с мощност8,19kWp, разположена върху покрива на ДГ "Изворче" в квартала. Според инж. Станчо Станев, главен експерт "Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление" в дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" към Община Варна, осветлението в район "Младост" намалява разходите за енергия до 80%. Допълнително на това, районът вече има много по-добър външен вид, с по-комфортна среда за гражданите. "Стъпвайки на този проект ще продължим да въвеждаме мерки за енергийна ефективност“, споделиха от общината. ИНОВАТИВНА СВЕТОФАРНА СИСТЕМА СЕ ОЧАКВА ДА ОБЛЕКЧИ ТРАФИКА В РУСЕ Цялостно обследване на транспортните и пешеходните потоци на Т-образното кръстовище на бул. „Липник“ с ул. „Юндола“ възложи Община Русе на Русенския университет. Проучването се налага поради нуждата от поетапно проектиране и изграждане на нови светофарни уредби, които да отговарят на нормативната база и ефективно да регулират уличния трафик с минимални транспортни задръжки. Причината да бъде избрано именно това кръстовище е, че на настоящия етап най-неефективна е работата на намиращия се там пешеходен светофар. Целта на въвеждането на системата е подобряване организацията и безопасността на движението по булеварда, като проектът е пилотен и ще бъде въведен в експлоатация и на други ключови кръстовища след провеждане на успешни тестове. На територията на град Русе на възлови кръстовища има монтирани общо 29 бр. светофарни уредби, от които две са пешеходни и две с бягащ пешеходец. Конструкциите им са силно амортизирани и се нуждаят от цялостна подмяна, а контролерите не отговарят на изискуемия по наредбите стандарт. Същите работят на твърд режим на управление на автомобилните потоци и са изграждани преди около 40 години, споделят от общината на града. ● Ръкавни филтри ● Патронни филтри ● Джобни филтри ● Платна за филтърпреси и лентови филтри Унистър ООД София 1421, ул. Крум Попов 75, тел.: 02/ 963 27 99, 963 39 13 факс: 02/ 963 42 71, office@unister.bg; www.unister.bg Производство и доставка на филтриращи елементи

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==