Списание ИНФРАБИЛД | брой 1, 2022г.

22 ИНФРАБИЛД 1'2022 Р Е К Л А М А отговорността да установят съвсемточно използвания ресурс на техниката, докато е била на разположение на клиента - това е основно изискване за EaaS. Какво точно е EaaS Често понятието EaaS се бърка с други услуги, което не е необичайно за ново явление в бизнес действителността. Някои неправилно го определяткато всеки един вид абонамент/ наем, при който фирмата клиент плаща за достъп до технологията под формата на разходи за дейността (оперативни разходи), т.е. когато се елиминират капиталовите разходи, свързани с директната покупка. Лизингът също влиза в такова определение, но не може да се счита за EaaS. При EaaS плащането на вноските определено е разход за дейността, но фокусът е по-скоро върху добавената стойност на услугата (пакета от услуги) и специфичния начин за изчисляване на абонаментните вноски. Има два основни модела за калкулиране на вноските при EaaS. Първият е според времето за използване (за определен интервал от време). Отличен пример от реалната практика тук ни дава немският производител на инструменти Hilti. Тази компания предлага достъп до над 1 млн. инструмента срещу месечна абонаментна такса. Благодарение на модерната телематична система Hilti Tool Fleet Management ползвателите на инструментите неинвестиратсредства според спецификата на работа на различните обекти, а заявените инструменти пристигат срещу фиксирана месечна такса. В нея са включени разнообразни услуги, в т.ч. непредвидени разходи, ремонт и дори защита срещу кражба. Вторият вариант за калкулация на абонаментните вноски е на база на използването/ натоварването на техниката или според получения краен резултат от нейното използване. Ако например една комба. Но днес всичко това е свързано с много рискове и проблеми. Факт е, че настроенията в бизнеса се променят. Все повече клиенти желаят производителите не само да произвеждат, продават и доставят машини, но също да поемат отговорността и риска да ги притежават, да работят с тях и да се намесват активно с цел постигане на първоначално обещаната възвращаемост на инвестицията. Това е в общ план Equipment as a Sevice (EaaS) - бизнес модел, при който самият производител предоставя на крайните ползватели възможност да работят с неговите най-нови машини, колкото и когато им трябва, срещу месечна или годишна вноска, калкулирана според използването на машините - Pay-per-Use. Важна предпоставка в този общ план е, че клиентите вече се интересуват все по-малко от характеристиките и преимуществата на машината и все повече от крайния резултат. Така правилата на играта се променятсъществено, a най-съвременни дигиталнитехнологии като сензори, телеметрика, самообучение на машини, изкуствен интелект, анализ на данни, облачни системи и др. подобни започват да играят все по-ключова роля. Тяхна е ВЕНИТРАЙЛЕРС производител Тел.: 0885/ 314 734, 0898/ 421 107 Факс: 02/ 884 04 87, e-mail: venitrailers@abv.bg www.venitrailers.com  от 750 до 2000 кг по размери дадени от клиента  възможност за изработване на закрито ремарке РЕмАРкЕТА зА ТРАНСпоРТ НА гЕНЕРАТоРИ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==