Пътна и Транспортна Модернизация | издание 2020г.

2 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ 2020-2021 На първа корица: Новата 7ма серия верижен багер Hitachi ZX490LCH-7, повече на стр. 18 ИНФРАБИЛД - издание за Пътна и Транспортна Модернизация е годишно издание, фокусирано върху съвременните технологии за строителство и поддържане на транспортната инфраструктура. То обхваща темите: магистрали, мостове, тунели, градска улична пътна инфраструктура, управление на трафика, улично осветление, тротоари и велосипедни алеи, маркировка, жптранспорт и метро, паркинги, електромобилна инфраструктура и други. INFRABUILD - special edition for Road and Transport Modernization is an annual edition for modern technologies, machines, products and materials for construction and maintenance of the road and transport infrastructure. It covers information about highways, national roads, bridges, tunnels, urban road infrastructure, traffic control, street lighting, sidewalks and bicycle paths, marking and signaling, railway transport and metro, garages car park systems,infrastructure of the electromobility, etc. рекламен отдел: 02/ 46 220 20; факс: 02/ 46 220 29 e-mail: stroiteli@elmedia.net редакционен отдел: 02/ 46 220 01, 46 220 53 издател Любомира Манчева 02/ 46 220 01 ИНФРАБИЛД - издание за Пътна и Транспортна Модернизация е запазена марка на техническо издателство Ел Медиа. Никаква част от това издание, новини, статии и снимки, не може да бъде използвана частично или изцяло без изричното разрешение на издателя. За условията за съвместна дейност може да се обърнете към издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на фирмените рекламни публикации. Други издания на Ел Медиа: Строители - списание за строителна техника, материали, технологии, инструменти Инфрабилд - списание за Инфраструктурно строителство http://stroiteli.elmedia.net Енергия - списание за оборудване, технологии и инженеринг http://energia.elmedia.net Индустриални Продукти и Приложения - http://industria.elmedia.net АгроБио Техника - http://agrobio.elmedia.net АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България http://abt.elmedia.net Оборудване, Машини, Инструменти – Каталог на фирмите в България http://omi.elmedia.net Електроника, Автоматика, Електроапаратура – Каталог на фирмите в България http://eae.elmedia.net Advertising department: +359 2 46 220 20, +359 2 46 220 29 e-mail: stroiteli@elmedia.net Editors: +359 2 46 220 01, 46 220 53 Publisher Lubomira Mancheva +359 2 46 220 01 More technical publications from EL MEDIA Stroiteli - Magazine for construction machines, materials, technologies and tools Infrabuild Magazine http://stroiteli.elmedia.net ENERGIA - Magazine for Equipment, Technologies and Engineering http://energia.elmedia.net Industrial Products and Applications - http://ipp.elmedia.net AgroBio Technica - http://agrobio.elmedia.net AgroBio Technica - Catalogue ot the companies in Bulgaria http://abt.elmedia.net Equipment, Machines, Tools - Catalogue of the companies in Bulgaria http://omi.elmedia.net Electronics, Automation, Electrical Equipment Catalogue of the companies in Bulgaria http://eae.elmedia.net http://stroiteli.elmedia.net Съдържание 12 Безопасността на движението по пътищата е национален приоритет Георги Терзийски, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ 16 Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата чертаe мерки за следващото десетилетие Малина Крумова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ 20 Безопасността на пътната инфраструктура трябва да присъства като неотменен елемент в проектите д-р ик. н. Николай Иванов, Председател на УС на ББА „Пътна Безопасност“ 30 Реализираните инфраструктурни проекти промениха Габрово в положителна посока Таня Христова, кмет на община Габрово 32 Община Стара Загора работи приоритетно по инфраструктурни проекти инж. Гергана Михайлова-Стойчева, Главен експерт, Дирекция "Строителство и инвестиции", Община Стара Загора 36 Успешно реализираните проекти подобряват железопътната инфраструктура в България инж. Красимир Папукчийски, генералния директор на ДП НКЖИ 40 Новата линия на метрото е най-модерна в инженерно и архитектурно отношение Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на Метрополитен ЕАД

4 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ 2020-2021 Участници в Аифорос България................................... 8 ...........................www.aeiforos.bg Алки – Л........................................................ 25 ............................. www.alki-l.com Аматех .......................................................... 27 ...........................www.amateh.bg Астел .............................................................. 46.................................www.astel.bg Аутомотив Текнолъджи Солушън...........................................................5 ....................www.ats-world.com Балканкерамик.......................................... 43 ............ www.balkanceramic.bg Бета Проинвест.................................... 29......... www.betaproinvest.com БТС..................................................................... 38.................................... www.bts.bg Валимар ......................................................... 24........................... www.valimar.bg Валмекс.......................................................... 23 ............................www.valmex.bg Велев Машинъри .................................... 24......www.velevmachinery.com Весидон...........................................................10 ..........................www.vesidon.bg Виакон България.................................... I, 34...........................www.viacon.bg Видер Комерс Авто ............................ 26................................www.vider.bg Виртген България................................. I, 3 .......www.wirtgen-group.com Гимекспорт.................................................10 ...................www.gimexport.net Doosan Infracore Europe.......................14 ...........................www.doosan.bg Еврогруп - 33............................................. 43 ..........www.eurogroup-33.com Елтрак България................................. 28, IV ......www.eltrakbulgaria.com ЗД Евроинс ................................................... 8 ............................www.euroins.bg Земелрок Щайн Унд Дизайн ........... I...................www.semmelrock.bg Зет и Ем Прайвит Ко..................... I, 18 .........................www.zandm.net Iterchimica..................................................... 23 ...................... www.iterchimica.it ИТСИ ................................................................ 43 ...............www.institute-tsi.com Каолин............................................................... I................................www.kaolin.bg Клубфербанд-ИТА ................................... 38............................. www.kvita.com КМВ – Системи за пътна сигурност ...... 11........................www.mantineli.eu Marini.............................................................. I, 7 .............www.marini.fayat.com МБИ България......................................... I, 24...............www.mbibulgaria.bg Меркури Инвест................................... I, 9......www.mercury-invest.com Пери България ........................................ I, 15 ................................ www.peri.bg Петрус........................................................... 38....................www.petrusbg.com Пролаб Инструментс ........................ 48....................www.prolabbg.com Ратек ............................................................... 4 ................................. www.ratec.bg Санрок ............................................................ 26.......................www.sanrock.com Сентра.......................................................... I, II .............................www.sentra.bg Simem...............................................................14 ......................... www.simem.com Старт Инженеринг............................ I, 39................... www.starteng.com Top – Werk.................................................... III......................www.topwerk.com Турботракс България ............................ 1....................www.turbotrucks.bg Фротком България.............................. I, 6..................... www.frotcom.com Юпитер 05 ..................................................19 ............ www.jupiterholding.bg Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А Road & Asphalt Technologies Ɍɟɥ *60 R௻FH#UDWHF EJ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɨɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɚɫɮɚɥɬɨɜɢ ɫɦɟɫɢ ZZZ UDWHF EJ

Аутомотив Текнолъджи Солушън ЕООД ул. Андрей Германов №11 1336 София, България телефон: +359 2 4390 880 факс: +359 2 4390 881 е-mail: office@ats-world.com Работно време: от понеделник до петък 9:00 - 18:30 ч. Фирма Аутомотив Текнолъджи Солушън (АТС) е създадена в края на 2007 година. Първоначално фирмата предлага кормилни кутии (хидравлични и електрически), помпи, трансмисии, ретардери, диференциали и мостове от известни производители (GKN,TRW,ZF, Arvin Meritor, Eaton и др.). Предлаганите продукти са за превозни средства от леката, средната и тежката гама, както и за автобуси. През 2012 г. ZF Friedrichshafen AG предлага на АТС официално представителство за България на продуктите на немския гигант за камиони, автобуси и строителни машини. През 2015 г. ZF предлага на АТС представителство за земеделски машини и кораби, а през 2017 г. – за леки автомобили. През 2016 г. Rober t Bosch Automotive Steering GmbH оторизира АТС като официален дилър за кормилни системи и помпи, а през 2017 г. предлага на АТС договор за следпродажбен сервиз на гореспоменатите агрегати. През 2017 г. Rober t Bosch Automotive оторизира АТС да предлага пълната гама от техни продукти. АТС е позиционирана в София. Освен висококачествени резервни части АТС се стреми да осигури и високо качество на сервизната услуга. Висококвалифицираните специалисти на фирмата осигуряват компетентно обслужване на клиентите: ¾ при поръчка на резервни части; ¾ консултация по технически въпроси; ¾ диагностика; ¾ ремонт и рециклиране по стандартите на производителя. На склад се поддържа значителна номенклатура от най-търсените резервни части за ремонт на предавателни кутии. На клиентите се предлага експресна и стандартна доставка директно от фабриките на ZF. Специалистите, работещи във фирмата, са мотивирани непрекъснато да подобряват квалификацията си и качеството на обслужване на клиентите ни. Постоянните клиенти получават специални цени и отстъпки. АТС предлага и мобилен сервиз. Аутомотив Текнолъджи Солушън ЕООД

Интелигентен флийт мениджмънт за Вашия флот Frotcom България предлага система за флийт мениджмънт на превозни средства и управление на автомобилен парк. Чрез нея ще получите отговор на въпроси и решения на проблеми, на които досега не сте успели. Софтуерът на Frotcom ще Ви предостави всички необходими функционалности за лесното и ефективно управление на флотата Ви от автомобили, машини и активи, без значение бранша, в който оперирате. Чрез Frotcom ще повишите продуктивността, печалбата и услугите, които предлагате. Едновременно с това ще намалите оперативните разходи за гориво и поддръжка. С набор от множество различни функционалности, които може да конфигурирате според нуждите си, ще имате на разположение софтуер, с който лесно и ефективно да контролирате процеса на работа. Системата Frotcom е изградена от различни модули, които имат за цел да Ви предоставят оптимално решение според потребностите Ви. Тъй като Frotcom е уеб базирана услуга, Вие може да виждате автомобилите си в реално време от всеки един компютър или мобилно устройство с достъп до Интернет, без значение дали сте в офиса, вкъщи или пътувате. Наред с проследяването, системата Ви позволява да извличате важна информация от бордовия компютър на превозните средства. Така във всеки един момент разполагате с актуална информация за разхода на гориво, оборотите на двигателя, температурата на охлаждащата течност, както и състоянието на тахографа. Може да изтегляте дистанционно тахографските файлове от автомобила и картата на шофьора, без да е необходимо да ангажирате някого или да спирате превозното средство от движение. Чрез Frotcom и съвместната му работа със софтуерa за архивиране и анализ на тахографски файлове Tis-Web си гарантирате, че няма да пропуснете свален файл. Ще може да сваляте дистанционно, архивирате и анализирате в удобно за Вас време тахографските файлове, отговаряйки на законовите изисквания. Необходимо Ви е само да имате акаунт в Tis-Web, като Frotcom автоматично ще разпознава, когато има свален нов файл и ще изпраща копие от него до акаунта Ви. Тъй като TisWeb е „cloud“ базирано решение имате възможност отвсякъде и в удобно за Вас време да анализирате данните. Модулът Разширен мониторинг на Frotcom Ви дава възможността да наблюдавате и анализирате важните за Вас ключови показатели (KPI) само с един поглед. Чрез изчерпателен набор от диаграми, карти и показатели може да вземате информирани решения относно управлението на автопарка си. Разширеният мониторинг Ви позволява да наблюдавате развитието на данните за Вашия флот, фокусирайки се върху намаляване на разходите, увеличаване на производителността и ефективността. Така получавате информация и възможност да се съсредоточите върху тези показатели, които трябва да бъдат подобрени. Frotcom Ви дава възможност да планирате и изпращате маршрута, по който трябва да преминат превозните Ви средства. При всяко отклонение от предварително зададеният маршрут получавате известие и може да реагирате своевременно, за да коригирате ситуацията. Получавате информация на какво разстояние от крайната точка се намира автомобила и кога се очаква да пристигне там. По този начин може да известявате клиентите си. Може да декларирате пътни такси в България и Унгария чрез инсталираното GPS устройство, което го прави най-удобният и лесен начин за заплащане на тол такси. Не е необходимо да закупувате допълнително оборудване, както и да спирате от движение превозното средство. Това Ви дава повече сигурност и не забавя процеса на работа. Едно GPS устройство се използва за няколко цели едновременно, правейки го най-евтиният и сигурен начин за управление на флотата Ви. Софтуерът на Frotcom може лесно да бъде интегриран с външни системи чрез API свързаност, позволявайки лесен обмен на данни с Вашия фирмен софтуер (ERP системи). Чрез тази интеграция Вие си гарантирате, че няма да се налага някой да въвежда повторно информацията, така ще увеличите и продуктивността си. Гарантирате си по-малко човешки грешки, допускани в следствие на повторно набиране на информацията. Също така и мащабируемост - без значение колко нови шофьори, превозни средства и услуги предлагате, няма да се налага да наемате повече хора, за да се справяте с допълнителния поток на информация. Frotcom Ви помога да планирате по-добре бизнеса си, като знаете какво точно искате и какво да очаквате от автопарка си. Инвестирайте рационално и мислете перспективно в тези предизвикателни времена. Ако търсите професионално решение за проследяване и управление на автомобилен парк, в допълнение с високо ниво на обслужване, то Frotcom е Вашият отговор. Свържете се с нас, за да намерим заедно най-доброто решение за Вас. Р Е К Л А М Н А П У Б Л И К А Ц И Я телефон 032/398-964 или 0700 45 145 имейл адрес sales@bg.frotcom.com или посетете www.frotcom.com

Предназначен за безспирна работа www.marini.fayat.com t Производителност до 240 т/ч t Рециклиране до 40% t Високоефективен сушилен барабан - филтърна кула голяма енергийна ефективност t Проектиран за контейнерен транспорт t Модулна концепция за бърз монтаж www.marini.fayat.com с

8 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ 2020-2021 Застраховката * е подходяща за: Възложители на ОП по смисъла на закона Публични: t министерства, органи на съдебна и изпълнителна власт t областни администрации, кметства, общини t държавни институции, агенции, комисии, болници и други. застраховка Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка Изпълнители на ОП по смисъла на закона t строителни компании t консултантски компани t IT компании t доставчици на услуги във всички сектори на икономиката. Секторни : публични предприятия извършващи секторни дейности свързани с: t водоснабдяване t енергетика t транспорт t пощенски услуги и други. Застраховка„Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” има следните предимства : t по-ниски разходи t без блокиране на парични средства t без залог на активи и ипотека. Застрахователното покритие по тази застраховка включва следните клаузи: t Клауза “Гаранция за участие в търг” t Клауза “Гаранция за добро изпълнение” t Клауза “Гаранция за авансово плащане” t Клауза “Гаранция за следдоговорно задължение”. Застраховка„Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” е специализиран продукт на„ЗД Евроинс“ АД, презастрахован при презастрахователи с първокласен кредитен рейтинг. Най-добрият избор! обезпечава изпълнението на обществена поръчка чрез покритие отговорността на изпълнителя За допълнителна информация: bonds@euroins.bg, office@euroins.bg, телефон: 0700 17 241 *Съгласно новият Закон за обществени поръчки чл.111, ал.5 т. 3, в сила от 15.04.2016 г. ǤǷǬǶ ǬǯǼDZǯǬǾǴǾDZ ǽǬ ǴǰDZǬǷDZǹ ǻǼǺǰǿǶǾ dzǬ ǴdzǻǺǷdzǮǬǹDZ Ǯ ǬǽȀǬǷǾǺǮǴ ǽǸDZǽǴ ǽȆdzǰǬǮǬ ǺǾǷǴȃǹǺ ǽȂDZǻǷDZǹǴDZ ǽ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷǹǬǾǬ ǯǿǸǬ dzǬ ǰȆǷȆǯ ǻDZǼǴǺǰ ǺǾ ǮǼDZǸDZ ǤǷǬǶ ǬǯǼDZǯǬǾǴǾDZ ǴǸǬǾ ǺǾǷǴȃǹǴ ǽǮǺǵǽǾǮǬ Ǵ dzǰǼǬǮǴǹǬ ǶǺDZǾǺ DZ ǻǼDZǰǻǺǽǾǬǮǶǬ dzǬ ǰȆǷȆǯ DZǶǽǻǷǺǬǾǬȂǴǺǹDZǹ ǻDZǼǴǺǰ ǹǬ ǹǬǽǾǴǷǶǬǾǬ ǤǷǬǶ ǬǯǼDZǯǬǾǴǾDZ ǸǺǯǬǾ ǰǬ ǭȆǰǬ ǴdzǻǺǷdzǮǬǹǴ ǽȆȅǺ ǾǬǶǬ Ǵ Ǯ ǼǬdzǷǴȃǹǴ DZǾǬǻǴ ǺǾ ǻȆǾǹǺǾǺ ǽǾǼǺǴǾDZǷǽǾǮǺ dzǬǻȆǷǮǬǹDZ ǹǬ dzDZǸǹǴ ǻǷǺȅǴ ǭǬǹǶDZǾǴ Dzǻ ǭǬǷǬǽǾǼǬ Ǵ ǰǼ ǤǷǬǶ ǬǯǼDZǯǬǾǴǾDZ ǺǾǯǺǮǬǼȋǾ ǹǬǻȆǷǹǺ ǹǬ ǮǽǴȃǶǴ ǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǴ Ǵ ǹǬȂǴǺǹǬǷǹǴ ǽǾǬǹǰǬǼǾǴ ǛǦǞǙǔ njǏǜǑǏnjǞǔ Ǔnj ǟǝǞǚǕǣǔǎǚ ǜnjǓǎǔǞǔǑ $ǴȀǺǼǺǽ ǍȆǷǯǬǼǴȋ ǻǴǺǹDZǼ Ǯ ǻǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǺǾǺ ǹǬ ȄǷǬǶ ǬǯǼDZǯǬǾǴ dzǬ ǻȆǾǹǺ Ǵ ǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǹǺ ǽǾǼǺǴǾDZǷǽǾǮǺ njǴȀǺǼǺǽ ǍȆǷǯǬǼǴȋ Ǒnjǐ ǛDZǼǹǴǶ ǎǷǬǰǬǵǽǶǺ ǮȆǽǾǬǹǴDZ ǞDZǷ www.aeiforos.bg

10 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ 2020-2021 Гимекспорт АД Тел: 02/ 974 57 19, e-mail: office@gimexport.net, www.gimexport.net ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÈ ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ, ÔÈËÒÐÈ È ÌÀÑËÀ ÇÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÍÀ È ÑÅËÑÊÎÑÒÎÏÀÍÑÊÀ ÒÅÕÍÈÊÀ РЕДУКТОРИ И КРАЙНИ ПРЕДАВКИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПРЕДЕН и ЗАДЕН МОСТ, СКОРОСТНА КУТИЯ, ДИФЕРЕНЦИАЛ, ДВИГАТЕЛИ, ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА, ВТУЛКИ, СПИРАЧНА СИСТЕМА, ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ - кофи, зъби и др. гр. Пазарджик, ул. Искра 3, тел. 0887 430 619, 0882 424 532, гр. Варна, ул. Кольо Фичето 39 , тел.: 0876 782 848, e-mail: sales@vesidon.com

гр.Перник 2304 ул.Владайско въстание GSM: +359 886 423 439 E-mail: Info@mantineli.eu www.mantineli.eu ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА

12 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ 2020-2021 Уважаеми г-н Терзийски, през последните години безопасността на движението по пътищата е кауза на Агенция „Пътна Инфраструктура“. Какви са дейностите, осигуряващи повишаването на пътната безопасност? Безопасността на движениетопопътищата е национален приоритет и трябва да е обща кауза. Вярвам, че всички заедно и институции, и шофьори можем да се справим, защото животът и здравето са най-ценни. Трябва да се спазват правилата за движение и да се кара безопасно, тъй като неспазването им е основната причина за пътните инциденти. В последните близо три години - от 2018 г. до септември 2020 г., пътната администрация е инвестирала над 90 млн. лв. в различни дейности за повишаване на пътната безопасност по републиканските пътища. Подновяваме ограничителни системи не само при ремонта на дадена отсечка или увреждането им при ПТП, но и тези, които не отговарят на новите норми и стандарти. Правилото, от което се ръководим, е те да се монтират в по-голяма зона на действие и степен на задържане, така че да се осигури максимално безопасността на пътуващите и при удар или излизанеизвънпътнотоплатно систематадапредотврати тежък инцидент. На най-натоварените пътни участъци се полага т. нар. релефна шумна маркировка и студени пластици, които са с по-добра светлоотразителност и дълготрайност, но и чрез шума, който чуватшофьорите допълнително се привлича вниманието им. Почиства се излишната крайпътна растителност в обхвата на пътя, за да се осигури по-добра видимост. Друга мярка за повишаване на безопасността е поставянето на знаци с възможност за дистанционно изменение, осветление на пътните възли, реконструкция на три и четириклонните кръстовища в кръгови и т. н. В момента работим по проекти за внедряване на интелигентни транспортни системи на автомагистралите „Тракия“ и „Струма“ чрез високотехнологични компоненти и централизиран софтуер за мониторинг, контрол и управление на трафика. Целта е да се повиши пътната безопасност, като се спазват последните директиви на ЕС в тази област. В партньорство с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ ще реализираме пилотна интелигентна система за пътна безопасност по 11 участъка от републиканската мрежа. За изграждането й от ОП „Региони в растеж“ са осигурени близо 2,1 млн. лв. Проектът обхваща около 120 км второкласни итретокласни пътища, по които ще бъдат разположени модерни системи за безопасност. Ще се монтират 23 електронни табели с променящо се съдържание, които ще са с актуална информация за времето и трафика в реално време. Освен това те ще отчитат и броя на преминалите автомобили и ще имат камери за видеонаблюдение. Системата ще обхваща два участъка с обща дължина 43 км от второкласния път II-81 Костинброд - Бучин проход - Берковица, 6 трасета с над 55 км обща дължина от път II-29 Варна - Генерал Тошево - Кардам, 11 км от направлението Пампорово - Стойките, 6 км от път III-181 СОП - с. Ковачевци и над 3 км от път II-18 Софийски околовръстен път - Южна дъга. Разкажете повече за иновативните решения, на които сте се спрели за успешната реализация интелигентна Безопасността на движението по пътищата е национален приоритет Интервю с Георги Терзийски, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

13 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ информационна система на АМ „Тракия“? За повишаване на безопасността на движение по основната пътна комуникация между София и Бургас - АМ „Тракия“, в момента работим по проект за изграждането на интелигентна транспортна система на автомагистралата. Инвестицията е за над 7 млн. лв. и средствата са от европейските фондове. Срокът за разработването и внедряването на системата по договор е юни 2022 г. Проектът предвижда в тунел „Траянови врата“ да бъде изградена уникална за България интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти, каквато до момента не е изграждана у нас. Тя ще позволи чрез система от подвижни бариери да се управлява и пренасочва трафикът в една от двете тунелни тръби, така че при настъпване на инцидент в едната тръба, трафикът да се пренасочва по другата. Съоръжението ще бъде с ново LED осветление, електронни информационни табели, светофарни уредби и всички останали компоненти, осигуряващи безопасността на движение. На автомагистралатаще бъдатмонтирани и 40 бр. електронни информационни табели по 20 бр. във всяка посока. Чрез тях шофьорите в реално време ще се информират за възникнало събитие на пътя, което е бърза, надеждна и технологична възможност за навременно уведомяване за актуалната пътната обстановка, въведените ограничения и алтернативните маршрути. Ще бъдат монтирани и камери за измерване на средна скорост и мониторинг на трафика на определени участъци от АМ „Тракия“. Друга новост е монтирането на сензори за претегляне на моторните превозни средства в движение. Това ще позволи да се филтрират претоварените превозни средства и да се даде възможност за повече на брой, по-бързи и поефективни проверки. Кои са иновативните инженерни решения, реализирани при изграждането на АМ „Струма“? На какъв етап е проектът? Движението през тунел „Железница“, който се изгражда в момента на АМ „Струма“, както и в целия участък през дефилето - от Благоевград до Сандански, също ще се регулира чрез интелигентна транспортна система. Това включва станции за броене и управление на трафика, видеонаблюдение, информационни табла, измерване на теглото на превозните средства и метеорологично наблюдение и т. н. Строителството на „Железница“ - най-дългият пътен тунел, изграждан досега у нас, върви по график. За една година от стартирането на строителните работи в края на октомври м. г. до момента са изпълнени две трети от изкопа и първичната облицовка. Тунелът се изгражда по нов австрийски метод като се прокопават около метър и половина - два във всяка тръба и посока на денонощие, а веднага след това се прави първичната облицовка на съоръжението с крепежни елементи, пръскан бетон и анкери. „Железница“ ще е с две отделни тръби за движение в посока, като дължината на всяка ще е около 2 км. Напредва и изграждането на виадукта, който е преди тунела, пътувайки от столицата към Кулата. Съоръжението се строи по иновативна за България технология – потактово избутване на горното строене с хидравлични крикове. Характерното при нея е, че се използва работната площадка за изработване на отделните елементи, които с хидравлична система се повдигат и избутват напред, като всеки един елемент се монтира пред готовия. Трябва да се отбележи и още нещо много важно - всички строителни работи по виадукта се извършват без спиране на трафика по Е-79. Заложени ли са проектно, високотехнологични информационни системи за изграждащите се в момента автомагистрали АМ „Хемус“ и АМ „Европа“? Какъв е напредъкът по тези магистрали? И на двете автомагистрали е предвидено изграждането на техническа инфраструктура за интелигентни транспортни системи. Няма как да бъдат без подобни системи. През ноември завърши изграждането на първия 17-километров участък отАМ„Европа“междуДрагоманиСливница. Инвестицията е за 117,3 млн. лв. и е от републиканския бюджет. Строителните работи по директното трасе завършиха половин година по-рано от предвиденото по договор ишофьорите вече преминаватпо него. В участъка е изградено второ платно, а старото е реконструирано до магистрален габарит. Отсечката е с по две ленти за движение в посока и лента за аварийно спиране, има два пътни възела, както и 11 големи съоръжения. Продължава строителството на другия 14,5 км участък от АМ „Европа“ - от ГКПП „Калотина“ до Драгоман. Строителните работи на него започнаха през февруари т. г. и по договор трябва да приключат през януари 2022 г. Проектът се финансира отМеханизъма за свързана Европа и националния бюджет. Третият участък от Сливница до връзката със Северната скоростна тангента, който е 16 км, ще преминава по ново трасе. В момента се изготвя техническият проект. Много добре върви работата и на АМ „Хемус“ в участъка между Боаза и връзката с пътя Плевен - Ловеч, който е 51,5 км, както и на отсечката между Белокопитово и Буховци - 16,3 км. На обектите се работи с пълна мобилизация. Цялостното изграждане на АМ „Хемус“ до 2024 г. е основен приоритет, тъй като бъдещето на Северна България и модернизирането на региона е свързано със строителството на автомагистралата иосигуряването на бърза и безопасна пътна комуникация между София и Варна. Южната дъга на Софийския околовръстен път, осъществяваща връзката между АМ „Струма“, АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“, е проект от местно и национално значение. Кога се очаква да бъде завършен? По договор 6-километровата отсечка трябва да е готова до края на 2021 г., но с размаха, с който строителите работят, е възможно обектът да завърши и по-рано. От 1 ноември за улеснение на трафика през зимата пуснахме движението в 2,5-километров участък от директното трасе. Това е от връзката с АМ „Тракия“ до пътен възел „Герман“. Целта е да улесним пътуването през предстоящите зимни месеци и да се повиши безопасността. Движението е пуснато с временна организация, временна пътна маркировка и през следващата година работата на обекта ще продължи с полагане на последния износващ асфалтов пласт и изпълнението на всички довършителни работи. С разширението на Софийския околовръстен път в отсечката от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“ съществуващият двулентов път се реконструира в 6-лентов със средна разделителна ивица, разделителни ивици между локалите и директното трасе, 2 локални платна и тротоари. Инвестицията е за 142,7 млн. лв. с ДДС и е от републиканския бюджет.

14 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ 2020-2021 ǔ Ǔ Ǐ ǜnj ǐ Ǒ Ǚ ǝ Ǧ ǝ ǔǓǏǜnjǐǑǙ ǝ ǏǚǐǔǙǔ ǚǛǔǞ 6LPHP DZ ǽǮDZǾǺǮDZǹ ǷǴǰDZǼ Ǯ ǺǭǷǬǽǾǾǬ ǹǬ ǶǬȃDZǽǾǮǺǾǺ ǻǼǺDZǶǾǴǼǬǹDZǾǺ ǹǬ ǾDZDzǶǺǾǺǮǬǼǹǺǾǺ ǺǭǺǼǿǰǮǬǹDZ Ǵ ǻǺǰǶǼDZǻDZǹ ǺǾ ǹǬǿȃǹǴ ǴdzǽǷDZǰǮǬǹǴȋ Ǵ ǼDZdzǿǷǾǬǾǴ ǺǾ ǯ ǙǴDZ ǴdzǹDZǽǺȁǸDZ ǹǬ ǻǬdzǬǼǬ ǸǹǺDzDZǽǾǮǺ ǻǬǾDZǹǾǴ dzǬ ǽǸDZǽǴǾDZǷǴ ǸǺǭǴǷǹǴ ǴǹǽǾǬǷǬȂǴǴ Ǵ ǰǺǽǾǬǮǴȁǸDZ dzǬǭDZǷDZDzǴǾDZǷǹǴ ǼDZȄDZǹǴȋ Ǯ ǻǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǺǾǺ ǹǬ ǭDZǾǺǹ ǽǯǷǺǭȋDZǸǴǾDZ ǽǴǽǾDZǸǴ Ǵ ȂȋǷǺǽǾǹǴǾDZ ǼDZȄDZǹǴȋ ǻǼǴ ǭDZǾǺǹǺǮǴǾDZ ǮȆdzǷǴ ǙǬȄDZǾǺ ǯǷǺǭǬǷǹǺ ǮǷǴȋǹǴDZ ǮǶǷȊȃǮǬ ǞǿǹDZǷǹǴ ǽDZǯǸDZǹǾǴ dzǬ %UHQQHU )ROOR /LQH Ǵ 0HWUR 4XLWR ǘDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǴ Ǵ ǻǼǺȀDZǽǴǺǹǬǷǹǴ ǬǾǷDZǾǴȃDZǽǶǴ ǽǾǬǰǴǺǹǴ ǖǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋ ǹǬ ȁǴǰǼǺȋdzǺǮǴǼǴ ǹǬ ǻDZǾ ǶǺǹǾǴǹDZǹǾǬ ǜǬdzȄǴǼDZǹǴDZǾǺ ǹǬ ǛǬǹǬǸǽǶǴȋ ǶǬǹǬǷ ǖǬǶ ǸǺDzDZǸ ǰǬ ǮǴ ǻǺǸǺǯǹDZǸ ǰǬ ǴdzǯǼǬǰǴǾDZ ǻǺ ǰǺǭȆǼ ǽǮȋǾ" ǝǴǽǾDZǸǴ dzǬ ǭDZǾǺǹǺǮǺ ǹǬǽǾǴǷǬǹDZ njǮǾǺǸǬǾǴdzǴǼǬǹǺ ǻǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǺ ǍDZǾǺǹǺǮǴ ǴǹǽǾǬǷǬȂǴǴ 7DZȁǹǺǷǺǯǴǴ dzǬ ǽǸDZǽǮǬǹDZ ǎ ǔ ǝ ǚ ǖǚ ǖ njǣ Ǒ ǝ Ǟ ǎ Ǒ Ǚǚ Ǜ ǜ ǚǔ Ǔ ǎ ǚǐ ǝ Ǟ ǎ Ǒ Ǚǚ ǚ Ǎ ǚ ǜ ǟǐ ǎ nj Ǚ Ǒ Ǜǜǚ ǘnjǤ Ǒǚǚǐ ǺȀǴȂǴǬǷDZǹ ǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾDZǷ ǹǬ 6LPHP ǝǺȀǴȋ ǿǷ ǡǼǴǽǾǺ ǍDZǷȃDZǮ ǾDZǷ H PDLO SURPDFK#PDLO EJ

16 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ èçäàíèå çà Ïúòíà è Òðàíñïîðòíà ìîäåðíèçàöèÿ 2020-2021 Кои са основните акценти в национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 - 2030 г.? Стратегията е един мащабен стратегически документ, по който работихме през последната година. Той не само дава посоката, но и начертава мерките за следващото десетилетие. Съществена част в стратегическия документ е анализът на изминалото десетилетие - защото, ако искаш да планираш правилно, преди всичко трябва да видиш какви грешки са допускани, къде си успял и кои са пропуските за намаляване на травматизма по пътищата. Тук ще спомена, че България успява да постигне трайно намаляване на загиналите по пътищата от около 20% през последните 10 години. Толкова е и средният темп на намаление в страните членки на ЕС. Проблемът при нас е, че тръгваме от прекалено високи стойности. За пример мога да посоча, че през 1990 г. жертвите на пътя са били в пъти повече - над 1500 на година, при положение, че тогава автомобилите са били в пъти по-малко. Само преди 12 години, през 2008 г., ние сме продължавали да бъдем над 1000 загинали на годишна база. За сравнение за миналата година загиналите на пътя са 628. Разбира се това нито ни успокоява, нито е успех. Точно обратното - показва, че имаме много сериозни проблеми и все още не успяваме да достигнем желаните цели. Трябва да отбележим и че загубата на човешки живот винаги е трагедия и няма приемлива цифра на броя загинали. Именно затова в Европа е възприета шведската цел дефинирана във Визия 0 - без загинали на пътя. Нищо друго не може да ни води напред освен тази крайна точка. Говорейки за резултатите за миналото десетилетие обаче трябва да посочим, че все пак страната ни успява да изпълни заложената цел от 20% намаление на тежко ранените на пътя. Това трябва да бъде отчетено и се надявам да продължим да го надграждаме и през следващото десетилетие. Какво е новото и различното в Стратегията? Преди всичко това е систематичното наблюдение на изпълнението на мерките. За първи път се възприема подхода към Стратегията да има 3-годишни планове на изпълнение, които всяка година да се актуализират. Така имаме дългосрочна рамка зададена от Стратегията с краен резултат - поне 50% намаление на жертвите на пътя. Средносрочни цели заложени от 3-годишния план и краткосрочни мерки - планирани и отчитани всяка година. Това ще ни позволи във всеки един момент да имаме ясна обратна връзка кои от заложените мерки се изпълняват, къде не постигаме очаквания резултат и какво трябва да променим, за да постигнем резултати. Подобен елемент изцяло е отсъствал през предходния период. Нещо повече, бих казала, че мерките в предишната стратегия не са имали ясно разписани отговорници. Не по-малко важно е, че не е имало орган, който да следи за изпълнението є. Надяваме се, че със структурирането на Плановете и определянето на конкретни отговорни институции по всяка мярка, които ежегодно отчитат свършената работа, под постоянния мониторинг на агенцията, ще постигнем много по-добри резултати. Какво е прякото отношение на новоизграждащата се инфраструктура? Обновяването на пътната инфраструктура и доизграждането є са мерки, които, когато бъдат изпълнени професионално и в цялост, дават пряко отношение на пътната безопасност. Мога да дам конкретен пример - направихме Интервю с Малина Крумова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата чертаe мерки за следващото десетилетие

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==