Списание ИНФРАБИЛД | брой 7, 2020г.

2 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2020 На първа корица: DOKA – Иновативни решения в мостовото строителство, повече на стр. 15 Списание ИНФРАБИЛД е специализирано периодично издание. В него се публикуват новости и информация за материали, машини, оборудване, технологии и апаратура, използвани в инфраструктурното строителство, както и конкретни инженерингови проекти и възможности за реализация. INFRABUILD Magazine is specialized technical publication. It covers news and information about materials, machines, equipment and technologies about infrastructural construction, as well as different engineering projects and application possibilities. директор реклама Габриела Грънчарска 02/ 46 220 07, 087 986 12 07 рекламен отдел: 02/ 46 220 22, 46 220 24 e-mail: stroiteli@elmedia.net редакционен отдел: 02/ 46 220 01, 46 220 53 абонамент и разпространение: 02/ 46 220 03 издател Любомира Манчева 02/ 46 220 01 Списание ИНФРАБИЛД е запазена марка на техническо издателство Ел Медиа. Никаква част от това издание, новини, статии и снимки, не може да бъде използвана частично или изцяло без изричното разрешение на издателя. За условията за съвместна дейност може да се обърнете към издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на фирмените рекламни публикации. Други издания на Ел Медиа: Строители – списание за строителна техника, материали, технологии и инструменти - http://stroiteli.elmedia.net ЕНЕРГИЯ - списание за оборудване, технологии и инженеринг http://energia.elmedia.net Индустриални Продукти и Приложения - http://industria.elmedia.net АгроБио Техника - http://agrobio.elmedia.net АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България http://abt.elmedia.net Оборудване, Машини, Инструменти – Каталог на фирмите в България http://omi.elmedia.net Електроника, Автоматика, Електроапаратура – Каталог на фирмите в България http://eae.elmedia.net Advertising director Gabriela Grancharska +359 2 46 220 07, +359 87 986 12 07 Advertising department: +359 2 46 220 22, + 359 87 986 12 21 e-mail: stroiteli@elmedia.net Editors: +359 2 46 220 01, 46 220 53 Publisher Lubomira Mancheva +359 2 46 220 01 More technical publications from EL MEDIA Stroiteli - Magazine for Construction equipment, Materials, Technologies and Instrumnets - http://stroiteli.elmedia.net ENERGIA - Magazine for Equipment, Technologies and Engineering http://energia.elmedia.net Industrial Products and Applications - http://ipp.elmedia.net AgroBio Technica - http://agrobio.elmedia.net AgroBio Technica - Catalogue ot the companies in Bulgaria http://abt.elmedia.net Equipment, Machines, Tools - Catalogue of the companies in Bulgaria http://omi.elmedia.net Electronics, Automation, Electrical Equipment Catalogue of the companies in Bulgaria http://eae.elmedia.net http://stroiteli.elmedia.net Съдържание Р Е К Л А М А 12 Развитието на геодезията в България изисква ясна визия и дългосрочна стратегия Разговор с Чл.-кор.проф.д-р инж. Георги Милев – Почетен председател на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България 14 Произвеждаме агрегати за пътното строителство Разговор с Александър Аврамов, търговски мениджър на Аифорос България 16 Най-нови технологии и цифровизация са необходими на железопътната инфраструктура Разговор с д-р Людмил Иванов, председател на RASTIA 38 Резултатите от европроект, който изпълняваме ще бъдат от голяма полза за България Разговор с проф. д-р инж. Димитър Аличков, председател на Българска асоциация по водите Road & Asphalt Technologies Ɍɟɥ *60 R௻FH#UDWHF EJ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɨɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɚɫɮɚɥɬɨɜɢ ɫɦɟɫɢ ZZZ UDWHF EJ

www.roland-terex.com

4 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2020 Съдържание Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А 30 Виждаме Сливен като модерен зелен град през следващите години Разговор с Стефан Радев, кмет на община Сливен 32 Проектът „Абритус-мистика и реалност” в Разград 41 Прострийм Груп празнува 25 годишен юбилей 42 Задържащи езера Защита от наводнения в ерата на климатични екстреми 20 Премиера на Doosan DX420LC-7 21 Лабораторната апаратура гарантира качеството на транспортната инфраструктура 23 Ефективност в кариерата с челни товарачи Hitachi 24 Поддържане и резервни части за кариерно-минна техника Иванов ООД ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И СИСТЕМИ - Консултантска, Търговска и Сервизна дейност София 1000, ул. Венелин 27 тел.: (02) 989 67 93 тел./факс: (02) 980 06 88 e-mail: ivanov@geo-ivanov.com www.geo-ivanov.com

6 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2020 Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА СТР. 6 ПОВЕЧЕ НА СТР. 48 ПОВЕЧЕ НА СТР. 27 ВАЖНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ОТ КМВ-СИСТЕМИ ЗА ПЪТНА СИГУРНОСТ Продължават успешните реализации на КМВ-системи за пътна сигурност на водещи инфраструктурниобектив страната. За последните месеци за АМ „Тракия“ от км 0 до км 6 са произведени над 10 км ограничителни системи H2W4, доставени и монтираните в средна разделителна ивица, а в банкета над 8 км H1W4 системи. За обезопасяване на крайпътните обекти на изхода на гр. София са монтирани над 500 м системи H4bW4 и 5 броя терминали Р4. Отново за АМ „Тракия“ от км 10 до км 20 са доставени и монтирани в средна разделителна ивица над 7км ограничителни системи H2W4, а в банкета над 7 км H1W4 системи. Мостовите съоръжения при километри 13, 15, 17, 18 и 20 на АМ „Тракия“ са обезопасени с над 3км H2W4 системи с обезопасителни мрежи и над 500м H4bW3 системи за съоръжение. За друг ключов обектмагистрала „Европа“ от км 15+500 до км 32+447 фирмата монтира над 28 км H2W4 системи в средна разделителна ивица, а в банкета над 20 км H1W4 системи. За обезопасяване на колони/портални рамки са монтирани над 4 км H2W3 системи. За подмяна на ограничителни системи на АМ „Хемус“ от 57 до км 78 са монтирани до момента над 30 км ограничиетлни системи H2W4 в средна разделителна ивица. Остава до края на годината да се монтират още 10 км системи H2W4 и 20км H1W4 системи в банкета. Общо са преработени и вложени в пътна безопасност над 2 841 тона стомана. ПРЕЗ 2020 ГИМЕКСПОРТ ПРОДЪЛЖИ АКТИВНО УЧАСТИЕТО СИ В МНОЖЕСТВО ПРОЕКТИ Сред тях са изграждане и ремонт на пътни и жп съоръжения – виадукти, мостови съоръжения и подлези, така и укрепителни и дренажни мероприятия на тунелни конструкции чрез различни геосинтетични продукти. Гимекспорт АД предлага богата гама материали, влизащи в състава на изолационната и дренажната системи за тунели. Тунелните мембрани могат да се произведат еднослойни или двуслойни в зависимост от изискванията на проекта за допълнителен сигнален слой, на базата на полиолефини (ПОФ) или поливинилхлорид (ПВЦ). Тунелните мембрани се прилагат успешно в Скандинавските страни и Западна Европа и съответстват, както на европейските стандарти EN, така и на специфичните изисквания на новия Австрийски тунелен метод (NRTM), Норвежкия тунелен метод и Машинния метод за щамповане. Дебелината на тунелните мембрани и технологията на полагането им зависят от конструкцията на тунела и хидрофизичното напрежение. За защитен слой на тунелните мембрани се използват нетъкани геотекстили с повишена степен на пожароустойчивост и различна плътност в зависимост от качеството на основата. Дренажната система е важен елемент от конструкцията на тунелите. Гимекспорт АД има богат опит с полагането на дренажни геокомпозити, отговарящи на най-високите изисквания на съвременните тунелни и други инфраструктурни конструкции. НОВИЯТ CAT J ЗЪБ Е MAXDRP PLUS „САНРОК” и лидерът в производството на зъбни системи ESCO, представят най-новата разработка при зъбна CAT J система – MaxDRP Plus. Изправени пред предизвикателството да увеличат работния ресурс и намалят престоя на машините при смяна на консуматива, инженерите от ESCO проектират зъба MaxDRP Plus, който се явява подобрено продължение на най-популярната система зъби CAT J. Видимите ползи са в иновативната усилена зегерка и клин, който се поставя безопасно, без използване на чук. Предвидено e да бъдат използвани многократно, без риск от падане и изгубване на зъба. Постигнат е максимален баланс в сплавта между твърдост и издръжливост, за ограничаване риска от счупване и по-дълъг живот. Разработката е тествана за първи път в Германия, в кариера на SSR Gebrüder Rothammer Mineralgestein GmbH с твърди гранитни скали, където е отчетен 40% по-дълъг експлоатационен живот в сравнение с конвенционалните зъби. В България, първите MaxDRP Plus зъби са поставени експериментално от “САНРОК” на багер CAT 345 и са работили успешно при изкопните работи на автомагистрала „Струма“ - съобщиха за професионалната аудитория на сп. Инфрабилд от компанията. гр. Перник 2304 ул. Владайско въстание 1 GSM: +359 886 423 439 E-mail: info@mantineli.eu www.mantineli.eu ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА

7 новини ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2020 ПОВЕЧЕ НА СТР. 1 НОВИ WIRTGEN РЕЦИКЛАТОРИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР С оглед реализирането на мащабните инфраструктурни проекти в страната Виртген България достави редица нови Wir tgen машини за рециклиране и стабилизиране на почви. Фирма Битумина инвестира в две машини Wir tgen WR 240i, оборудвани с варио разпръскваща уредба за впръскване на вода или битумна емулсия и високо прецизен разпръсквач Streumaster с вместимост 16 m3, монтиран на триосно шаси. Рециклаторите с работна ширина 2,4 m могат да стабилизират почви в дълбочина до 510 mm, имат дневна производителност от около 8 000 m2 и постигат производителност от 1 000 m2/h при дебелина на асфалта до 20 cm при студено рециклиране. Разпръсквачът, модел SW 16 MC гарантира на базата на автоматична обемно-метрична система прецизното дозиране на точно зададеното количество свързващо вещество, независимо от скоростта на машината. За фирма Автомагистрали Хемус бяха доставени рециклатор Wir tgen WR 200i с работна ширина 2 m, работна дълбочина 500 mm и дневна производителност от около 5 000 m2. При студено рециклиране Wir tgen WR 200i постига производителност до 800 m2/h при дебелина на рециклирания асфалт до 15 cm. Втандем с рециклатора ще работи високопрецизен разпръсквач Streumaster SW 10 TC с вместимост 10 m3. ПРЕМИЕРА НА НОВАТА СЕРИЯ R НА BOBCAT През октомври Bobcat представи първите четири модела минитоварачи от новата серия R. Според производителя съществуващите модели са били подложени на най-същественото преконструиране за последните 60 години. За първи път пред широката публика бяха показани колесните модели S66 и S76 с работни маси съответно 3,3 т и 4 т. От верижните машини дебютираха T66 (4,3 т) и Т76 (4,9 т). С цел оптимизиране на работоспособността, комфорта и стабилността на новите модели те вече разполагат с по-дълги колесни бази/дължини на веригите. По-голямата стабилност, съчетана с повишената ефективност на хидравликата осигурява върхова сила на избутване и на загребване с кофата, както и по-голяма товароподемност. Новите машини от серия R се доставят стандартно с кабина във версия Deluxe с климатик, 5-инчов дисплей Deluxe и работни LED-светлини. Сред полезните опции могат да се отбележат кабината във версия Clear-Side (без странични решетки), камера за зоната зад минитоварача, 7-инчов дисплей, седалка със затопляне и пневматично окачване и др. Новите минитоварачи от серия R са още по-издръжливи от своите предшественици. Новите отлети стоманени компоненти за стрелата са с 20% по-здрави и допринасят за по-голямата товароподемност. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

8 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2020 ПОВЕЧЕ НА СТР. ? ПОВЕЧЕ НА СТР. ? Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А БИЛДТРЕЙД-БГ ДОСТАВЯ ЕЛАСТОМЕРНИ ЛАГЕРИ И ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ ЗА ВОДЕЩИ ОБЕКТИ БИЛДТРЕЙД-БГ е ексклузивен представител на италианската фирма Ronam Gomma - специализиран производител на еластомерни лагери и дилатационни фуги. Фирмата произвежда всички видове еластомерни лагери, дилатационни фуги скрит и откриттип за инфраструктурни и промишлени проекти. "БИЛДТРЕЙД-БГ е в тясно партньорство с производителя RonamGomma и осигуряват за строителите в страната и региона, най-добрите условия и срокове за производство и доставка на еластомерни лагери и дилатационни фуги. След динамичното и активно 3-то и през 4-то тримесечие на тази година се доставят лагери и фуги за редица инфраструктурни обекти - „Автомагистрала Хемус“, „Пътен надлез Перник“, „Надлез Катекс гр.Казанлък“, „Мост Сарая гр.Русе“, „Мост в гр.Гурково“, „Мост на път II-81 до гр.Монтана“, промишлени обекти – „Биттел“, „Макском“, „Панхим“, „Красин“, „Пасарелки между сгради гр. Бургас“ и други. Отличните срокове за производство и ритмични доставки осигурени от БИЛДТРЕЙД-БГ, помагат на строителния сектор и срочното изпълнение на всякакви инфраструктурни и промишлени проекти в България и региона.“ - информираха за читателите на сп. Инфрабилд от компанията. ECOMONDO И KEY ENERGY ОТНОВО ПРЕЗ НОЕМВРИ 2021 Дигиталното издание на Ecomondo и Key Energy 2020 протече като действителна движеща сила за бизнеса и място за квалифициран диалог за новите модели на устойчивото развитие и за климатичните промени. В онлайн платформата взеха активно участие 400 от общо 735 компании. Бяха генерирани над 5 000 бизнес възможности. Общо 73 479 посещения на страниците на изложителите и над 21 000 потребители участваха в събитието. В конференциите се включиха общо 33 897 участници. Медийното присъствие беше отлично: досега за дигиталното издание на Ecomondo и Key Energy има 5 620 репортажа в пресата и в интернети 109 потелевизията и радиото, които достигнаха до 416 873 154 контакта. Репортажите на чуждестранните медии нараснаха до 470. Очакваното с нетърпение издание на живо през 2021 г. ще подкрепи лоялността на изложителите с допълнителен инструмент. Всъщност Italian Exhibition Group ще реактивира дигиталната платформа по повод най-важните национални и международни срещи на Зелената общност, като например Европейската седмица за намаляване на отпадъците, Световният ден на околната среда и други, с цел да увеличи времевите и пространствени възможности за бизнес сред компаниите от зелената икономика и за да бъдат обхванати съответните теми в регулаторен и приложим аспект, както винаги с подкрепата на Техническия научен комитети секторните асоциации. Товаще бъде една „пътна карта“, коятоще придружава изложители, купувачи и институции на бъдещото събитие на живо в Римини. Ecomondo и Key Energy потвърдиха и ролята си на истински мозъчни тръстове, които повдигнаха темите, залегнали в центъра на дневния ред на всички правителства, на предприемаческия, финансовия и обществения сектор.

9 новини ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2020 ПОВЕЧЕ НА 1 КОР. ПОВЕЧЕ НА СТР. 47 ИЗОХИМ НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР В ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ Фирмата е специализирана в доставка на високо технологични продукти свързани с решаване на редица проблеми в железопътното и сухопътното строителство. Богатото портфолио от решения за инфраструктурни обекти включва доставка на възстановяващи разтвори за нарушени бетони с клас R4, анкериращи и замоноливащи циментови и епоксидни разтвори. Циментовите хидроизолации за положителни и отрицателни водни натоварвания, ПВЦ, ТПО и битумни мембрани за тунелно, фундаментно и мостово строителство, епоксидни, полиуретанови, полиуретан - цимент и полисулфидни покрития, смеси за възстановяване и фугиране са други подходящи решения, предлагани от Изохим. Всички продукти предлагани от фирмата са на водещи производители с високо качество и конкурентни цени. Сред тях е Bostik, един от четирите най-големи производители в света на лепила и уплътнители. Stenkim е компания, която е специализирана в производството на строителни химикали. Imper ITALIA S.p.A. е специализирана за производството на хидроизолации, уплътнители и битумни емулсии за покриви, основи, водоеми, язовири, канали и антикорозионна защита на големи и стоманени структури, включително виадукти, резервоари, напорни тръбопроводи, метални конструкции. Фирма Изохим предлага на своите клиенти консултации, обучения и посещения на учебните центрове на производителите. ИНТРИГУВАЩИ ПРОСТРАНСТВА В СИВО СЪС SEMMELROCK Елегантни и никога скучни, такива са пространствата решени в сиво с настилкитеNaturo и Klassik. Стях ще избягате от еднообразието без да оставяте на втори план стилното излъчване. Те разкриватвъзможност за креативност в проекти, в които се търси индивидуалност. Контрастът постиган при комбинация на двата цвята на настилката Naturo създава визуална динамика и хармонично кореспондира с топли и/или студени цветове в дизайна на високата архитектура. За постигане на по-плавен преход компанията добави нов „Сив“ нюанс в предлаганата цветова гама на настилки Naturo, който балансира останалите два - сиво и антрацит. Той осигурява още една възможност за създаване на експресивен рисунък в настилката и я превръща в ефектен акцент. Характерната структурна повърхност на Naturo подчертава естетичното излъчване на пространствата “облечени” в сиво. За почитателите на меланжираните цветове Sеmmelrock предлага „графитено – бяло“ на настилката Klassik. Заоблената форма на елементите и комбинираният формат придават чар на проекти с класически или винтидж стил. Новият цвят предлага алтернатива на плочите ASTI Colori в същия цвят, за зони с автомобилно натоварване, без да налага компромиси с концепцията на конкретния проект. ǔ Ǔ Ǐ ǜnj ǐ Ǒ Ǚ ǝ Ǧ ǝ ǔǓǏǜnjǐǑǙ ǝ ǏǚǐǔǙǔ ǚǛǔǞ 6LPHP DZ ǽǮDZǾǺǮDZǹ ǷǴǰDZǼ Ǯ ǺǭǷǬǽǾǾǬ ǹǬ ǶǬȃDZǽǾǮǺǾǺ ǻǼǺDZǶǾǴǼǬǹDZǾǺ ǹǬ ǾDZDzǶǺǾǺǮǬǼǹǺǾǺ ǺǭǺǼǿǰǮǬǹDZ Ǵ ǻǺǰǶǼDZǻDZǹ ǺǾ ǹǬǿȃǹǴ ǴdzǽǷDZǰǮǬǹǴȋ Ǵ ǼDZdzǿǷǾǬǾǴ ǺǾ ǯ ǙǴDZ ǴdzǹDZǽǺȁǸDZ ǹǬ ǻǬdzǬǼǬ ǸǹǺDzDZǽǾǮǺ ǻǬǾDZǹǾǴ dzǬ ǽǸDZǽǴǾDZǷǴ ǸǺǭǴǷǹǴ ǴǹǽǾǬǷǬȂǴǴ Ǵ ǰǺǽǾǬǮǴȁǸDZ dzǬǭDZǷDZDzǴǾDZǷǹǴ ǼDZȄDZǹǴȋ Ǯ ǻǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǺǾǺ ǹǬ ǭDZǾǺǹ ǽǯǷǺǭȋDZǸǴǾDZ ǽǴǽǾDZǸǴ Ǵ ȂȋǷǺǽǾǹǴǾDZ ǼDZȄDZǹǴȋ ǻǼǴ ǭDZǾǺǹǺǮǴǾDZ ǮȆdzǷǴ ǙǬȄDZǾǺ ǯǷǺǭǬǷǹǺ ǮǷǴȋǹǴDZ ǮǶǷȊȃǮǬ ǞǿǹDZǷǹǴ ǽDZǯǸDZǹǾǴ dzǬ %UHQQHU )ROOR /LQH Ǵ 0HWUR 4XLWR ǘDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǴ Ǵ ǻǼǺȀDZǽǴǺǹǬǷǹǴ ǬǾǷDZǾǴȃDZǽǶǴ ǽǾǬǰǴǺǹǴ ǖǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋ ǹǬ ȁǴǰǼǺȋdzǺǮǴǼǴ ǹǬ ǻDZǾ ǶǺǹǾǴǹDZǹǾǬ ǜǬdzȄǴǼDZǹǴDZǾǺ ǹǬ ǛǬǹǬǸǽǶǴȋ ǶǬǹǬǷ ǖǬǶ ǸǺDzDZǸ ǰǬ ǮǴ ǻǺǸǺǯǹDZǸ ǰǬ ǴdzǯǼǬǰǴǾDZ ǻǺ ǰǺǭȆǼ ǽǮȋǾ" ǝǴǽǾDZǸǴ dzǬ ǭDZǾǺǹǺǮǺ ǹǬǽǾǴǷǬǹDZ njǮǾǺǸǬǾǴdzǴǼǬǹǺ ǻǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǺ ǍDZǾǺǹǺǮǴ ǴǹǽǾǬǷǬȂǴǴ 7DZȁǹǺǷǺǯǴǴ dzǬ ǽǸDZǽǮǬǹDZ ǎ ǔ ǝ ǚ ǖǚ ǖ njǣ Ǒ ǝ Ǟ ǎ Ǒ Ǚǚ Ǜ ǜ ǚǔ Ǔ ǎ ǚǐ ǝ Ǟ ǎ Ǒ Ǚǚ ǚ Ǎ ǚ ǜ ǟǐ ǎ nj Ǚ Ǒ Ǜǜǚ ǘnjǤ Ǒǚǚǐ ǺȀǴȂǴǬǷDZǹ ǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾDZǷ ǹǬ 6LPHP ǝǺȀǴȋ ǿǷ ǡǼǴǽǾǺ ǍDZǷȃDZǮ ǾDZǷ H PDLO SURPDFK#PDLO EJ Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

10 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2020 Р Е К Л А М А ЗАПОЧНА ПОРЕДНИЯТ ЕТАП ОТ ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ПЛОВДИВ Започна третият етап на един от най-важните за града проекти - „Интегрирания проект за водите на Пловдив - Етап 1". По време на него ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на Главен колектор VII. Той е с дължина 2,8 км. и се намира в южното платно на бул. „Дунав“ и ул. „Брезовско шосе“. Целта на ремонта е да се намали инфилтрацията в район „Северен“, която е и най-висока в целия град. Дейностите по третия етап на проекта включват почистване на канализацията и отстраняване на дефекти. Почистването ще се извършва с рециклиращи каналопочистващи машини, които са максималнощадящи към природата, защото не се използва питейна вода за работа. В резултат на дейностите колекторът ще бъде почистен от утайките и ще бъде спряно навлизането на чужди води в него. Обектът е част от „Интегриран проект за водите на град Пловдив - етап 1“, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ по приоритетна ос 1. Пламен Райчев, Зам.-кметът по строителство на Община Пловдив, обясни, че изпълнението на обекта се извършва по безизкопна технология за изграждане и рехабилитация на тръбопроводи, която ще позволи да не се ограничава напълно движението по бул. „Дунав“ и ул. Брезовско шосе“.. АКВА ДЖЕТ ПРЕДЛАГА ПНЕВМАТИЧНИ БАЛОНИ ЗА ТРЪБИ И КАНАЛИ Пневматичните балони за тръби на VETTER са оптималното решение, ако трябва бързо и надеждно да се запушат дренажни канали, да се извърши пневматичен или хидравличен тест, да се рехабилитира определен участък. Областите на приложение включват запушване на канализации при ремонт или поддръжка, възпрепятстване стичането на отпадъчна вода на едно място при спукване на тръба, наводнение, инспекция на канала, техническо обслужване и поддръжка, байпасиране на водата, тестване на сградни отклонения и саниране на компрометирани тръби. Поради многото възможности, пневматичните балони се използват в най-различни браншове и от компании, изграждащи улици, от фирми за ниско строителство, за саниране на канали, водоснабдителни дружества и в индустрията. Продуктовата програма на VETTER включва следните видове пневматични балони; уплътнителни; байпасни; конусовидни; тестови - за извършване на пневматичен или хидравличентест; резистентни на химикали; за високо налягане – 6 бара; пакери за саниране на компрометирани тръби, както и голям набор от аксесоари. Сред предимства на пневматичните балони са размери от 25 - 2.000 мм, както и това че са много гъвкави и лесни за употреба, тъй като са леки и къси. ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В САНДАНСКИ С Решение на Управителния съветна Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) къмМинистерство на околната среда и водите, внесеният от кмета Атанас Стоянов значим и ключов екологичен проект за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води, бе одобрен. ПСОВ ще бъде изградена в местността „Боруна“, землището на град Сандански. Тя е проектирана за пречистване на всички отпадъчни и канализационни води на град Сандански, както и на село Поленица от съществуващата смесена / канализационни и дъждовни води/ система. Техническите и екологични параметри на съоръжението отговарят на съвременните изисквания въ ВиК отрасъла, като това ще създаде най-добрите и оптимални предпоставки за комплексно пречистване на отпадните води на гр. Сандански и с. Поленица през следващите десетилетия. Автоматизираната технология и модерното управление на процесите по пречистване в нея, както и съвременното техническо оборудване на станцията, ще позволи технологична работа при висока енергийна ефективност и минимални разходи за поддръжка и персонал на съоръжението. Чрез реализацията на значимия проект и изграждането на пречиствателната станция, община Сандански ще покрие критериите за екологичните норми на отпадъчните води, което несъмнено ще допринесе за по-чиста и благоустроена жизнена среда в региона. От друга страна, проектът ще създаде по-големи възможности за бъдещи инвестиции, свързани с техническата инфраструктура – реконструкция и подмяна на силно амортизираната водопроводна и канализационна мрежа в града.

11 новини ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2020 ПОВЕЧЕ НА СТР. ? Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А ВЕЧЕ НА 1 КОР. ПОВЕЧЕ НА СТР. 47 ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ FAGGIOLATI СЕРИЯ KUT-ALL Като вносител на продукцията на италианския производител Faggiolati pumps, Електра Помп представя серията помпи KUT-ALL с канално работно колело и специално режещо устройство. Повече от 30 години Faggiolati pumps проектира и произвежда потопяеми помпи за отпадни води, миксери и аератори. Моделите отсерияKUT-ALL се характеризират с висока хидравлична ефективност и изключително здрава режеща система от закалена неръждаема стомана AISI420. Подходящи са за приложения, в които е необходимо да се изпомпва отпадна вода с наличие на отпадъци от рода на влакнести материали, въжета, кабели, пластмасови бутилки, парчета дърво и др. Ексклузивната система KUT-ALL раздробява всички отпадъци до частици с размери, подходящи за изпомпване. Моделите отгамата KUT-ALL покриватхарактеристики: дебит до 300 м3/ч и напор до 28 м. За повече информация посетете сайта на фирма Електра Помп. Oсновната дейностна фирма Електра Помп е продажба, ремонт, гаранционно и следгаранционно обслужване и монтаж на сондажни помпени агрегати, потопяеми и наземни помпи за отпадни води, хоризонтални и вертикални центробежни наземни помпи, циркулационни помпи, вихрови помпи, хидрофорни системи, омекотителни инсталации, монофазни и трифазни електродвигатели, предназначени за всички отрасли от промишлеността и бита. Компанията е представител на редица фирми, които са световни лидери в производството на помпи и електродвигатели. ДМ АРМАТУРЕН ПРЕДСТАВЯ УНИВЕРСАЛНИ АДАПТОРИ И МУФИ НА НОВА СИРИА Те се използват за практични решения при монтажа на ВиК съоръжения. От Нова Сириа споделят за наскоро използвани фланшови адаптори DN900 от серията Multigrip (с грипиращи елементи за заключване на тръбата) и Largsize (широкообхватни, без грипиращи елементи) примонтирането на две измервателни устройства със същия размер в Амстердам. Техническият специалист Марко Бакър от фирмата изпълнител, участвал в монтажните работи, изразява своето голямо удоволетворение отбързото изпълнение и надеждността на продуктите на Нова Сириа. Той споделя, че инсталацията е била лесна и проектът е завършен навреме, което е спомогнало за това да има съвсем малко неудобство за гражданите на Амстердам. Като представител на Нова Сириа за България, ДМ Арматурен също посочва следните предимства на техните продукти: подходящи са за тръби от всякакъв материал, широк обхват, толеранс на външния диаметър (30 или 50 мм), възможност за съединяване на тръби с различни диаметри, устойчиви на корозия, лесен монтаж - без заваряване, без специализиран труд, без специално оборудване. “Поради това все повече ВиК оператори, както в световен мащаб, така и в България, се доверяватна фитингите на Нова Сириа и ги използватв своите проекти.“ - споделиха от фирмата.

12 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2020 През ноември месец се проведе 30-тият Юбилеен международен симпозиум „Съвременните технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“. Разкажете ни за събитието? Симпозиумът си завоюва свое име и традиция, през дългите годени на своето реализиране. Началото му е през 1990 г. когато бе съчетан с 110 г. отсъздаването на Военногеографската служба в София с присъствие на тогавашния военен министър Тодор Тагарев, сега професор. Симпозиумът рефлектира съответните съвременни интердисциплинарнитехнологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области на конкретния етап. Наред със сериозните теоретични разработки на симпозиума се представят и много приложни такива, заедно с националните и интернационални проблеми. В симпозиума редовно има сесии за млади специалисти и студенти. Обичайно той е придружен с изложение на съвременни инструменти и технологии, проекти, дипломни работи на завършващи студенти, фотоизложбиидр. Вмного от симпозиумите международното участие бе внушително. Симпозиумътзавършваше с препоръки помеждународни и национални проблеми. Наред стова през последните годиниимаподчертанинтересидинамично участие, предимно отбългарска и турска страна. Порадитова 29-тият симпозиум се проведе много успешно в Република Турция организиран от Технически университетвИстанбул, Департаментинженерна геоматика и председателя на организационния комитет от турска страна бе доц. д-р инж. Бихтер Ерол, на която отновоизказваме най-голяма благодарност за досегашното сътрудничество и организирането на симпозиума. В историята на Съюза на геодезистите и земеустроителите вБългария и Федерацията на научно-техническите съюзи, симпозиумътостава като едно отнай- важните събития за геодезическата, научната, техническата и инженерна общност и проблематика. Настоящият30-тиюбилеенмеждународен симпозиум - "Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области” със специална сесия на млади специалисти и студенти се проведе в София, 04-06 ноември 2020г. Организира се под егидата наМеждународната федерация на геодезистите (FIG), Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS) и други международни и национални организации и институции (Европейският комитет по геодезия (CLGE), Европейската група на геодезистите (EGoS) и редица други (ООН Виена, Службата за космически изследвания (UNOV-OOSA), Европейският съюз по Геонауки (EGU), Международната асоциация по геодезия, (IAG), Централно-Европейската инициатива, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), Българската академия на науките (БАН), Федерацията на научно-техническите съюзи, Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Агенция по геодезия, картография и кадастър, Министерството на земеделието и храните, Министерството на отбраната, Камарата на инженерите по геодезия, Съюзът на учените в България. 30-тият юбилеен международен симпозиум се проведе при активното съдействие на Института за космически изследвания и технологии при БАН, със финансово съдействие на Фонд Научни изследвания къмМОН (Договор КП-06-МНФ/12 от 24.09.2020 г. между ИКИТ-БАН и ФНИ по „Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“) въпреки обстановката на пандемия. Каква е ролята на браншовите организации и тематични събития за бъдещето професионално развитие на млади специалисти в България? По традиция Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България, като браншовата геодезическа организация с най-дълга история (през 2022г. ще отбележим 100г. от Развитието на геодезията в България изисква ясна визия и дългосрочна стратегия Разговор с Чл.-кор.проф.д-р инж. Георги Милев – Почетен председател на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България

13 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2020 пътна инфраструктура организираното геодезическо научно-техническодвижение) и единствената учредена в обществена полза, винаги е бил обърнат към младите специалисти. Всъщност няма друга професионална геодезическа организация в България, която да проявява интерес къмразвитиетонамладите геодезистиидаимдававъзможности за изява, да ги подпомага в тяхното научно и професионално развитие. Към СГЗБ е учредена младежка секция, която има своята активност сред учениците в специалността геодезия от професионалните гимназии по архитектура, строителствои геодезия, студентите, специализантите и докторантите от Университета по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложкия университет, Шуменския университет, Транспортния университет, младите научни кадри в Българска академия на науките, както и младите специалисти от практиката. От години Международния симпозиум, организиран от СГЗБ, включва специална сесия за млади специалисти, студенти и ученици, с което им се предоставя форум за споделяне на техните мнения и постижения. Съвременните методи итехнологии, образованието и професионалната практика са неразривно свързани и са предпоставка за развитието на съвременното общество. В много области те се развиват с изключително бързи темпове. В това отношение добър пример е геодезията и свързаните с нея области, като фотограметрия, картография, спътникови системи - методи и технологии, устройството на територии, кадастър, геодинамика, географските информационни системи, инженерни и природни науки, и много други. Съвременните методи и геопространствени технологии, предлагат богати възможности за набиране, съхраняване, обработка и ефективноизползване на разностранна, и особено на пространствената информация - геопространствена информация. Тя намира многостранни приложения в различни свери на науката и практиката и предлага изключителни, потенциални възможности за нови такива. Това, заедно с общественото развитие, налага необходимостта от постоянна информираност на специалистите за съвременното състояние на тези проблеми итенденциите втяхното развитие, както и разностранното им, в много отношения, интердисциплинарно приложение. В особена степентова се отнася за подпомаганетона бъдещетопрофесионалното развитие на младите специалисти по геодезия в България и именнотази е ролята на нашия Симпозиум вече 30 години. СГЗБдопринася за бъдещетопрофесионално развитие на млади специалисти в геодезията и свързаните с нея области и чрез своята издателска дейност. Почти 60 годиниСъюзътиздава списание „Геодезия, картография и земеустройство“. През последните 3 години СГЗБ издаде три книги от проекта Приложна геодезия на Чл.- кор.проф.д-р инж. ГеоргиМилев и поч. проф.д-р инж. Иво Милев, които са част от фундаментален труд, без аналог в професионалната геодезическа литература. Какви са вижданията Ви за развитието на геодезията в България? В съвременното развитие на науката и практиката Геодезията със своята многостранност заема ясно дефинирано място. От една страна тя решава собствените си класически проблеми по определяне на фигурата, размерите и външното гравитационно поле на Земята и съвременните аспекти, свързани с тях. От друга - допринася още и за решаването на проблемите и на други науки – природни, инженерни, а също и на други области отзнанието и практиката. Ролята и значението й се увеличава непрекъснато. Геодезията, като една фундаментална наука, има своето важно място в научно-техническото и икономическо развитие на обществото ни. Особената обществена роля на геодезическите дейности в областта на инвестиционното проектиране, гео-информационните технологии и кадастъра през последните 20-30 години определят и високата степен на професионална отговорност към обществения интерес. Геодезията е свързана както с древността, откъдето произлизат първите геодезически активности, така и със съвремието и бъдещето, защото професията ни е високотехнологична и модерна. Българската геодезическа общност не отстъпва в приложението на най-съвременните тенденции в развитието на технологиите, като спътниковите навигационни системи, дистанционни методи чрез спътникови изображения и радарна интерферометрия, въздушната фотограметрия с безпилотни летателни системи, лазерното сканиране и LiDAR, ГИС и други информационни технологии. Развитието на геодезията в България изисква формулиране на ясна визия и следване на дългосрочна стратегия, каквито в момента липсват, както и непрекъснатото синхронизиране на нормативната уредба със съвременните технологични постижения. Това е общ дълг на държавната администрация в лицето на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и професионалната геодезическа общност. В тази област СГЗБ е може би най-активния участник в провокирането и осъществяването на така необходимия за целта професионален диалог. Като една оценка за тази значима роля на СГЗБ може да се посочатпоздравителния адрес от Министъра на МРРБ – г-жа Петя Аврамова, прякото участие на Зам. Министъра на МРРБ - инж. Валентин Йовев в церемонията по откриването, както и изнесения доклад „Реализация на държавната политика в геодезията, картографията и кадастъра от АГКК“ от Изпълнителния директор на АГКК – инж. Виолета Коритарова на XXX Международен симпозиум.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==