Списание ИНФРАБИЛД | брой 3, 2015г.

2 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 3'2015 На първа корица: Санитарен компактор BOMAG, модел BC473RS-4 Списание ИНФРАБИЛД е специализирано периодично издание. В него се публикуват новости и информация за материали, машини, оборудване, технологии и апаратура, използвани в инфраструктурното строителство, както и конкретни инженерингови проекти и възможности за реализация. INFRABUILD Magazine is specialized technical publication. It covers news and information about materials, machines, equipment and technologies about infrastructural construction, as well as different engineering projects and application possibilities. директор реклама Габриела Грънчарска 02/ 46 220 07, 087 986 12 07 рекламен отдел: 02/ 46 220 20; факс: 02/ 46 220 29 e-mail: stroiteli@elmedia.net редакционен отдел: 02/ 46 220 01, 46 220 53 абонамент и разпространение: 02/ 46 220 03 издател Любомира Манчева 02/ 46 220 01 Списание ИНФРАБИЛД е запазена марка на техническо издателство Ел Медиа. Никаква част от това издание, новини, статии и снимки, не може да бъде използвана частично или изцяло без изричното разрешение на издателя. За условията за съвместна дейност може да се обърнете към издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на фирмените рекламни публикации. Други издания на Ел Медиа: Строители – списание за строителна техника, материали, технологии и инструменти - http://stroiteli.elmedia.net ЕНЕРГИЯ - списание за оборудване, технологии и инженеринг http://energia.elmedia.net Индустриални Продукти и Приложения - http://industria.elmedia.net АгроБио Техника - http://agrobio.elmedia.net АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България http://abt.elmedia.net Оборудване, Машини, Инструменти – Каталог на фирмите в България http://omi.elmedia.net Електроника, Автоматика, Електроапаратура – Каталог на фирмите в България http://eae.elmedia.net Advertising director Gabriela Grancharska +359 2 46 220 07, +359 87 986 12 07 Advertising department: +359 2 46 220 20, + 359 87 986 12 21 e-mail: stroiteli@elmedia.net Editors: +359 2 46 220 01, 46 220 53 Publisher Lubomira Mancheva +359 2 46 220 01 More technical publications from EL MEDIA Stroiteli - Magazine for Construction equipment, Materials, Technologies and Instrumnets - http://stroiteli.elmedia.net ENERGIA - Magazine for Equipment, Technologies and Engineering http://energia.elmedia.net Industrial Products and Applications - http://ipp.elmedia.net AgroBio Technica - http://agrobio.elmedia.net AgroBio Technica - Catalogue ot the companies in Bulgaria http://abt.elmedia.net Equipment, Machines, Tools - Catalogue of the companies in Bulgaria http://omi.elmedia.net Electronics, Automation, Electrical Equipment Catalogue of the companies in Bulgaria http://eae.elmedia.net http://stroiteli.elmedia.net Съдържание 5 Новини 32 Приключи последният етап от метрото, включен в ОП Транспорт 2007-2013 Разговор с инж. Стоян Братоев, Изп. директор на Метрополитен 34 Амбицията ни е Бургас да бъде най-динамично развиващият се град в България Разговор с г-н Димитър Николов, Кмет на Община Бургас 44 На финала е проектът за Водния цикъл на Габрово Разговор с инж. Владимир Василев, Управител на ВиК – Габрово 45 Всяка година проектираме и внедряваме нови продукти Разговор с г-н Румен Воденичаров, Управител на фирма Соникс 52 ECOMONDO се превръща в международна платформа за зелени технологии Разговор с г-жа Алесандра Астолфи, Project Manager ECOMONDO 56 Депото на Добрич ще осигури екологосъобразно и устойчиво управление на отпадъците Разговор с г-жа Детелина Николова, Кмет на Община Добрич

Асфалтови смеси от най-високо качество Технологични иновации и устойчиво техническо развитие e-Tower Ново поколение асфалтосмесители Еволюция и ергономичност tß«ÍÃÒÊÌÍÐÑ t߯ÄÃÒÕÇÏ¿ÌÍßÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍ ÐßÓÇÊÑÙÏßÌ¿ÃßÐÒ×ÇÊÌÇÞ À¿Ï¿À¿Ì t߯ÄÕÇÉÊÇÏ¿ÌÄßÁßÐÒ×ÇÊÄÌß À¿Ï¿À¿ÌßÇßËÇÉÐÄÏ¿ tß¡ÙÆËÍÅÌÍÐÑßÆ¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍßÌ¿ßÍÔÊ¿ÃÄÌÇ смеси 100 – 120 °C Максимална гъвкавост в Производството и Употребата на полимер Модифициран битум tß®ÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÌÍÐÑß ßÑ Ö tß¡ÙÆËÍÅÌÍÐÑßÆ¿ßÃÍÀ¿ÁÞÌÄßÌ¿ ßÇÊÇßÎÍÁÄÖÄßÎÍÊÇËÄÏÇ FAYAT MIXING PLANTS MARINI Via Roma, 50 - 48011 Alfonsine - Ravenna - Italia Tel: +39 0544 88 111 - Fax: +39 0544 81 341 info@marini.fayat.com - www.marini.fayat.com ПРО МАШ ЕООД °ÍÓÇÞ ßÒÊ ß´ÏÇÐÑÍß ÄÊÖÄÁß ÑÄÊ ß ß ß ß e-mail:promach@mail.bg

4 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 3'2015 14 ИПО участва на изложението Хановер Месе 2015 24 Intermat Paris 2015 да изградим бъдещето заедно 28 Тунелно строителство мащабни проекти в ход 36 Целта ни е да популяризираме изделията от стъклокомпозит Разговор с г-н Цветан Геров, Управител на НМТ Трейдинг 38 Вълнуващи светлинни инсталации за устойчиво градско планиране 42 Системи за контрол и управление на паркинги 46 П и М Груп организира семинар 48 ВиК системи енергийна ефективност 54 Добрич вече е с изградено депо за третиране на отпадъци 55 БалБок Инженеринг събира опасни отпадъци от домакинствата 58 Използване на отпадъците като енергиен ресурс Съдържание

5 новини ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 3'2015 ПОВЕЧЕ НА СТР. 5 ПОВЕЧЕ НА I КОР. ИНОВАЦИИ ОТ BOMAG НА INTERMAT 2015 На едноотнай-големите изложения за строителна техника - Intermat 2015 вПариж, BOMAGотново представи иновации в продуктовата си гама. При леката уплътняваща техника преработеният модел на най-продаваната трамбовката BT65, за работа на пропан-бутан, поставя ново ниво на технически решения. С автономност около 3 часа и бърза смяна на бутилките, трамбовката дава същата производителност при намален разход и почти нулеви вредни емисии. Универсалният 1,5т компактор се сдоби с вече популярния отмалките двубандажни валяци BOMAG ECONOMIZER за контрол на уплътнението. Индикаторите са поставени от двете страни на корпуса на машината, така че да са ясно видими от всички посоки. Това дава възможност за значително подобряване на качеството на работа, снижаване на експлоатационните разходи и скъсяване срока за изпълнение. Голямата премиера на това събитие на щанда на BOMAG е напълно новата верижна фреза ВМ2000/75. Проектирана и произведена в основния завод на компанията в Бопард, Германия, двуметровата машина има двигател със 750 к.с. Както и при по-малките фрези, ВМ2000/75 разполага с няколко фрезоващи барабана – POWER, FINE и STANDARD. Серийно машината е оборудвана с новата система за държачи на ножовете BMS15, осигуряваща отлична ротация на ножа и намалено износване. Партньорът на BOMAG за България Меркури Инвест е на разположение на българските клиенти за допълнителни разяснения и консултации. ИНЖКОНСУЛТ ВЕЧЕ ПРЕДЛАГА И ОБОРУДВАНЕ С МАРКА GENIE® Платформите за повдигане на материали носят успех на Genie® още през 1966 г. На базата на тях компанията разработва и останалите си продукти – индустриални платформи, самоходни платформи тип „ножица“ електрически и за груб терен, вишки, телескопични товарачи и повдигачи. Вишките на Genie са лесни за маневриране и осигуряват прецизна работа. Компанията предлага вишки с чупеща се шарнирна връзка и телескопични вишки. Genie е първата компания, представила на пазара въртящата се стрела, както и ефективната електрическа система за управление, която осигурява по-енергийно ефективни операции и намалява нивото на шум. В продуктовата гама са и телескопични товарачи с компактни размери, здрава конструкция, висока товароподемност, впечатляващвъртящмомент и отличнаманевреност - подходящи за всички проекти. Високото качество на телескопичните товарачи и повдигачи ги прави подходящи за употреба кактовстроителството, така и за нуждите на земеделски и животновъдни стопанства. Инжконсулт предлага съдействие за консултиране и доставка на техника по европейски програми. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

6 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 3'2015 ПОВЕЧЕ НА СТР. 6 ПОВЕЧЕ НА СТР. 1 РЕШЕНИЯ НА ПУЦМАЙСТЕР НА ИЗЛОЖЕНИЕТО INTERMAT 2015 На престижното международно изложение Intermat 2015 в Париж, което се проведе от 20 до 25 април, Пуцмайстер представи нови машини и техника, която утвърждава икономични решения и високи стандарти на качество. Бетон-помпата от нова генерация М 38-5 е убедителна с иновативната си конструкция и предлага резерви в теглото и трайна устойчивост. С новия дизайн на М 38-5 Пуцмайстер поставя жалони по отношение на теглото, обслужването, безопасността и рентабилността на бетон-помпата. Тя тежи по-малко от 26 тона, като са предвидени и достатъчно резерви за натоварване, вода, гориво и други производствени материали. Благодарение на всестранното спазване на валидните норми и стандарти, като EN 12001:2012, с новата машина операторите залагат на сигурността и от гледна точка на нормативните разпоредби. Трябва да се изтъкнат следните факти: Под 26 тона общо тегло; Спокойна работа на разпределителната стрела; Ефикасна работа; Повече сигурност; Лесна за поддръжка; По-ниски разходи за обслужване. Фирма Хидромотор е официален представител на Putzmeister, Liebherr и Berky. Фирмата предлага продукти и сервизна поддръжка на Putzmeister, Liebherr и Berky. ХРИСТО ВАКОВ ОСТАВА ЕДИНСТВЕН УПРАВИТЕЛ НА ВИРТГЕН БЪЛГАРИЯ От 1 април 2015 г. инж. Христо Ваков остава единствен управител на Виртген България. Другият дългогодишен управител на фирмата – Митко Радев, се пенсионира. Инж. Христо Ваков е на 34 години, семеен. Завършва средното си образование в Немската гимназия в София. Висшето си образование завършва в Немския факултет на Техническия университет в София, откъдето има две магистърски степени – Общо машиностроене и Промишлен мениджмънт на немски език с дипломи съответно и от Техническите университети в Karlsruhe и Braunschweig. Специализира и след това пише дипломната си работа в концерна Daimler в Германия. Веднага след завършването си става управител на Бенингхофен България, като представлява Benninghoven и в Македония, Косово и Албания. Заема този пост 10 години до интегрирането на Benninghoven във Wir tgen Group. Владее немски и английски език. Виртген България е дъщерно дружество на добре познатата в страната Wir tgen Group. Немската група обединява пет водещи фирми в бранша: пътни фрези Wir tgen, асфалтополагачи Vögele, валяци Hamm, трошачки Kleemann и асфалтосмесители Benninghoven. НОВО ИЗДАНИЕ НА КАТАЛОГА ИДЕИ ЗА ГРАДИНА 2015 ОТ SEMMELROCK Модерните тенденции могат да бъдат открити във всеки аспект на живота. Ландшафтното оформление на заобикалящата ни среда не прави изключение. Тук актуалните нововъведения намират отражение както в избора на стил, така и в умелото съчетаване на структури и повърхности. За да се създаде уникална и модерна визия, е нужен богат набор от възможности за реализация. За да задоволи тази потребност, Semmelrock Stein+Design предлага динамично развиващи се продуктови серии, комбинации от продукти и аксесоари. Независимо дали сте последователи на класическите решения или предпочитате иновациите, за да изразите собствения си стил, потърсете новото издание на каталога “Идеи за градина 2015”. В него ще откриете: как да постигнете интересни акценти посредством комбинацията между различни повърхности; как да предадете екстравагантен или класически облик на своето пространство за отдих; как да създадете декоративни ефекти върху зелените площи или алеите с подходящи осветителни системи. Можете да получите фирмения каталог при партньорите на фирмата в цялата страна или он-лайн на сайта на фирмата. За да получите каталога в печатна форма, в сайта трябва да попълнете съответната форма за поръчка на каталог. ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɟɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɡɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɧɚ 387=0(,67(5 1588 София, с. Кривина, ул. Искър 53 А Тел.: 02/ 999 75 06, Факс: 02/ 999 75 07 e-mail: hy_motor@abv.bg, www.hydromotor.bg qÒÀÖÈÎÍÀÐÍÈ ÁÅÒÎÍÏÎÌÏÈ jÎÌÁÈÍÀÖÈ¿ ÌÈÊÑÅÐ Ñ ÁÅÒÎÍÏÎÌÏÀ oslh `ÂÒÎÁÅÒÎÍÏÎÌÏÈ pÀÇÏÐÅÄÅËÈÒÅËÍÈ ÑÒÐÅËÈ oÐÎÌÈØËÅÍÈ ÏÎÌÏÈ

7 новини ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 3'2015 ПОВЕЧЕ НА СТР. 37 ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИЯ НА STIHL Посрещнете пролетта с богатия асортимент продукти на STIHL и VIKING. При дилърите на Андреас Штил в цялата страна ще намерите п о д х о д ящите уреди, с помощта на които с лекота ще поддържате двора, градината и зелените площи в отлична форма. Възползвайте се от промоционалните пакети на фирмата за: избрани модели бензинови коси и храсторези STIHL с включени в тях 1 л моторно масло STIHL и консумативи според модела; тримерите STIHL с 1 бр. Корда; акумулаторните уреди STIHL с включени в тях в зависимост от модела акумулаторна батерия или батерия и аксесоари (до изчерпване на наличните количества). Не пропускайте и промоционалните цени на леките моторни коси STIHL FS 38 и FS 55, както и на избраните модели косачки VIKING. За повече информация посетете сайта на STIHL или най-близкия дилър на STIHL. Андреас Штил, член на Групата STIHL, е официален вносител на продуктите STIHL и VIKING за България - бензинови и електрически триони, моторни коси, тримери, ъглошлайфи, свредели и богата гама градинска техника. Официален представител: ВИДЕР КОМЕРС АВТО ЕООД София 1407, ул. Елин връх 12 тел./факс: 02868 7103 GSM: 0888 52 66 93, 0888 92 94 75 e-mail:tmitowa@yahoo.com, www.vider.bg Позволете на BAUER да ви заведе в бъдещето. Ние осигуряваме оборудване за: Изливни пилоти Набивни пилоти Мембранни стени Проучване на кладенци Геотермална окомплектовка Анкери Шпунтови стени Обработване на суспензия НОВО ОСВЕТЛЕНИЕ И СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ В СЛЪНЧЕВ БРЯГ Акционерно дружество Слънчев бряг активно подготвя комплекса за новия летен сезон. Приоритет на дружеството е сигурността на туристите. Усъвършенства се системата за видеонаблюдение, което има решаващо значение за намаляване на криминалните престъпления в курорта. „Преди началото на всеки сезон задължително извършваме цялостна рехабилитация на уличното осветление. През тази година усилията ни са насочени към осветлението по Алея 1, където подменяме осветителните тела, изправяме стълбове и ги боядисваме, осветяваме допълнително по-тъмните отсечки“, уточнява изпълнителният директор Златко Димитров. Ръководството отчете, че входовете към комплекса не са достатъчно светли през нощта, а това е решаващо за сигурността на гостите. Заради това се влагат повече средства в осветителни тела. Вече се поставят допълнителни лампи и към входовете на някои хотелски комплекси. Отговорно се подхожда към препоръките на органите, които осъществяват контролния режим. С тази цел се инвестира в облагородяване и по-силно осветяване на входовете към възловите КПП-та: Есперанто, Свежест, Карлово, Емона и Арда. Подменят се абсолютновсички камери за видео наблюдение към тях с нови, с висока резолюция и с възможност за нощно заснемане. На възловите места специално се оформят нови тротоари и живи плетове. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

8 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 3'2015 ПОВЕЧЕ НА I КОР. ОБЩИНА НЕСЕБЪР ДАДЕ СТАРТ НА ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ Поредният проект с местно значение стартира в община Несебър. В село Гюльовца кметът на Несебър Николай Димитров и кметът на селището Васил Василев направиха първа копканамини футболно игрище. Обектътсе финансира от бюджета на община Несебър и се предвижда да бъде завършен преди летния сезон. Мини футболното игрище е с размери на игралното поле 40 на 20 метра, разчертано и оборудвано според нормативните изисквания на спорта. То ще бъде изградено със специализирана настилка – изкуствена трева. Предвидени са и седалки за посетителите. Обектът граничи със съществуваща зона за силови упражнения и се намира до читалището в населеното място. Средприсъстващите на символичната първа копка бяха заместниккметът на община Несебър Лазар Япаджиев, началници на различни отдели в администрацията, жители на село Гюльовца. В последните месеци община Несебър започна изграждането на редица проекти с местно значение, сред които битово-фекална канализация за поземлени имоти в кв. 51 в Обзор, канална помпена станция с напорен тръбопровод в Тънково, обществен парк в Оризаре и др. В ПЛЕВЕН ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВОТО ТРОЛЕЙБУСНО ДЕПО Символична първа копка на ново тролейбусно депо беше направена в Плевен. На церемонията присъстваха председателят на Народното събрание Цецка Цачева, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, посланикът на Унгария Н. Пр. Андраш Клейн, народният представител Владислав Николов, представители на фирмите изпълнители на обекта. Проектът, който се реализира по ОП „Регионално развитие” от 2012 г., съдържа редица значими дейности, които несъмнено ще преобразят града - реконструкция и разширение на тролейбусната мрежа, изграждане на система за управление на обществения транспорт и интелигентна система за управление на трафика, облагородяване на спирките на градския транспорт, строителството на мрежа велоалеи. Усилено се работи по всички компоненти. В новото тролейбусно депо, чиято стоюйност е близо 5 млн. и 800 хил. лв., своя дом ще имат седемдесет тролейбуса, сред които и 40-те нови, които Община Плевен достави миналата година също по европейски проект. Тук не само ще се осигури възможност те да бъдат паркирани под навес с площ 704 кв. м, а и ще бъде осигурено тяхното текущо и сервизно обслужване в изградените сервизно хале, контролно-технически пункт, механизирана мивка, бояджийно и тенекеджийно помещение. НОВАТА НАСТИЛКА НА СЛИВЕН Е С ПРОДУКТИ НА ЛЕО – БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ Благодарение на реализирания от Община Сливен проект „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони“ жителите на Сливен вече се разхождат по новите павета. Проектът се финансира по ОП „Регионално развитие“ и е на стойност 5 259 379, 44 лв. Заводът за бетонови изделия в Югоизточна България – ЛЕО – Бетонови изделия е доставил за центъра на Сливен около 4 декара от специалните павета. По задание на проектантите, браншовите строителни организации и инвеститора в лицето на Община Сливен, освен на БДС, те отговарят и на последните европейски тенденции в производството на бетонови изделия. Това са т. нар. „мити изделия“, които могат да се видят в много европейски градове, но в България са единици центровете, направени по този начин. Характерното за „митите“ плочи е износоустойчивият горен слой, който гарантира дълга издръжливост. Допълнителна импрегнация не позволява проникване на мръсотия и вода. „Напоследък много градове мислят как да опазят от замърсяване чисто новия си център. Това се предотвратява още при проектирането – залагат се специални изделия с импрегниран горен слой, който не задържа мръсотията“, обясни Иван Димитров. А добавката срещу вода и обледеняване гарантира, че през зимата плочката няма да бъде разрушена. СОФУРБАН ПРОИЗВЕДЕ ПАВАЖИТЕ ЗА РАЗШИРЕНИЕТО НА МЕТРОТО ДО ЛЕТИЩЕ СОФИЯ Завод Софурбан участва успешно в производството на вибропресовани бетонови паважни изделия в България при изграждането на проекта за Разширение на метрото в София, Втори етап от Първи диаметър в участъка от бул. Цариградско шосе до Летище София в ж.к. Дружба. Общо за нуждите на главните изпълнители на строителството на обекта бяха изработени качествено и в срок около 30000 квадратни метра паважни настилки и над 8000 метра бордюри. При строителството бяха реконструирани и изградени тротоари по трасето на строителството на бул. Кръстьо Пастухов, ул. Капитан Димитър Списаревски, ул. Обиколна, ул. Поручик Неделчо Бончев и други, включително и доблоковите пространства около тях. Тук се включва и реконструкцията на жп гара Искър с реализацията на така важните комуникации между отделните видове транспорт, чрез директна връзка с метростанция Искърско шосе. ТакаСофурбан отново се доказа като качествен производител на паважни елементи и надежден партньор на строителите при изграждането на отговорни обекти с национално значение.

10 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 3'2015 ПОВЕЧЕ НА I КОР. ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА С ритуална първа копка бе даден старт на проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в населените места от община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители“. Дейностите по проекта ще се изпълняват от Райкомерс Конструкшън и предвиждат рехабилитация на водоснабдителната мрежа на територията на селата Габаре, Галиче, Попица и Търнак. Финансирането е по линия на „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013. Събитието се проведе в с. Попица и на него присъстваха кметът на общината - инж. Иво Цветков, народният представител Красен Кръстев, управителят на ВиК – Враца Ангел Престойски, както и инж. Евтим Евтимов от Райкомерс Конструкшън. Райкомерс Конструкшън е с предмет на дейност "Строителство на водопроводни и канализационни мрежи, сгради и съоръжения". Компанията участва в изпълнението на редица обекти, касаещи водната инфраструктура в страната – изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, р е к о н - струкция и ремонт на водопроводни мрежи, водопроводи, напоителни системи и др. ОКОЛО 52 000 Т. БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ГОДИШНО ЩЕ СЕ СЕПАРИРАТ В СТАРА ЗАГОРА Между 100 и 130 тона дневно боклук извозва сметосъбиращата фирма в Стара Загора в новоизградената сепарираща инсталация. Предприятието, което е разкрило 50 работни места, се намира в Индустриална зона и в него ще се сепарират около 52 000 тона битови отпадъци годишно. Стара Загора е една от малкото български общини, които до този момент оползотворяват, а не депонират отпадъците. Сепарирането пести и средства, защото за тон отсортиран отпадък общината заплаща 58 лева, а в края на годината, когато ще отвори депото, таксата за боклука ще бъде над 80 лева за тон. Ето защо, стремежът ни е до депото да отива минимално количество боклук, обясни кметът Живко Тодоров. Изпълнителят се задължава да отсортира минимум 30% отпадъци за последващо оползотворяване, спрямо входа от общото тегловно количество смесен битов отпадък за годишен период, доставен от община Стара Загора. Над милион и половина лева за изграждането на модерната инсталация е инвестирал консорциумът от фирми „Консорциум Екологичен център - Стара Загора", Пловдив. ДЗЗД е избрано чрез процедура, проведена по реда на Закона за обществените поръчки. Договорът с общината е за срок от 60 месеца, който включва и времето за изграждане и пускане в експлоатация на сепариращата линия. Целта на сепарирането е да се намалят количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, да се снижатразходите по експлоатация на общинското депо, както и да се намали вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда. Важен резултат от дейността на инсталацията е да се оползотворят редица суровини от потока битови отпадъци. ПЛОВДИВ ГРАДИ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР Високотехнологичен център и бизнес сгради ще бъдат построени на място на неизползваеми казарми и празни терени в квартал „Гладно поле” в Пловдив. Плановете на местната администрация е да превърне мястото във второто пловдивско Сити, тъй като зоната по общия устройствен план е предвидена за високо строителство и бизнес развитие. Още в началото на февруари кметът Иван Тотев съобщи, че в бюджета на града се заделят 1 милион лева за изграждане на път за тежка военна техника до 110-и инженерен полк. „Това е част от споразумението за предоставяне на първите имоти в района на „Гладно поле” на община Пловдив. Ще стартират обществени поръчки, с които общината през тази година да изгради пътната връзка”, уточни кметът Иван Тотев. В края на януари пловдивските общински съветници гласуваха официално искане Министерство на отбраната да предостави на Пловдив първите имоти в района на „Гладно поле”. В искането се посочва, че прехвърлянето е безвъзмездно. ВАРНА ПОСРЕЩА ЛЯТОТО С ОБНОВЕНИ ШАДРАВАНИ Варна ще посрещне активния туристически сезон с обновени шадравани - фонтанът край Понеделничния пазар, който ще бъде с нови струйници, фонтанът със сирените, дело на Кирил Шиваров, който се намира зад Морско казино, както фонтанът с жабите до детския кът в парка. Нова каменна облицовка, осветление, водни и музикални ефекти ще има шадраванът под Пантеона. До края на месец май тприключва и работата по полагането на нова каменна облицовка, струйници и ефектно осветление на шадравана на площад „Съединение“, обясни Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“. Бяха направени и първи проби на нощното осветление на шадравана до сградата на община Варна. Той бе ремонтиран миналата година - с нови каменната облицовка, струйници и ефектно осветление, и тази година отново ще радва варненци и гостите на града с цветна феерия. Продължава работата по най-големия шадраван на Варна – на пл. „Независимост“. В момента там се поставя хидроизолацията, предстои слагане на каменната облицовка.

11 новини ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 3'2015 ДЕПОТО ЗА ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНО В СРОК Проектът за регионално депо отпадъци на община Велико Търново беше последния финансиран по оперативна програма „Околна среда”, но въпреки това ще бъде изпълнен в срок. Това каза по време на визитата си в новоизграждащото се регионално депо за управление на отпадъци край село Шереметя министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Ивелина Василева обясни, че изграждането на регионална система за управление на отпадъци е изключително важна задача, както за общините, така и за цялата държава. „Проектът, който се изпълнява от 6 общини на територията на област Велико Търново, с водеща община Велико Търново е последният, който беше подписан и, на който беше осигурено финансиране по оперативна програма „Околна среда”, но това, което ме радва е, че той ще бъде изпълнен в срок”, обясни министърът. Тя добави, че е получила уверение, че проектът ще бъде приключен до средата на месец август. Конкретният проект се разгръща на площ от 165 дка. Ще бъде изградена първа клетка на депото за неопасни отпадъци, компостираща инсталация, както и сепарираща инсталация с механично третиране на отпадъците. Проектътще обслужва общо 175 хиляди граждани на областта. ОТКРИХА НОВОПОСТРОЕНАТА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ НА СВИЛЕНГРАД Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Свиленград инж. Георги Манолов откриха новопостроената пречиствателна станция на града. Станцията е изградена по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е с общ бюджет на безвъзмездната финансова помощ 46 463 012 лв. По проекта е реконструирана и модернизирана и канализационната мрежа на Свиленград. „Чрез европейските средства с подкрепата на държавата, жителите на Свиленград ще използват съвременна канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция. С нея се постига 100%третиране на отпадните води“, каза по време на откриването министър Ивелина Василева. Новоизградената пречиствателна станция ще обслужва 18 000 души. С реализацията на проекта ще се предотвратят загубите на вода и замърсяването на околната среда с непречистени канализационни води. С приключването на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград“ се осигурява качествена инфраструктура за питейните и отпадни води на цялата територия на града. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

инфраструктура Проф. Михайлов, ръководите катедра, която подготвя кадри за един от най-стратегическите инфраструктурни сектори – транспортният, какви са предизвикателствата и отговорностите в работата ви? Транспортният сектор наистина е един от най-мащабните и най-отговорните в инфраструктурното строителство, а за да бъде крайният резултат с високо качество, дълготраен ефект и добре осигурена безопасност, е необходим сериозен ресурс от висококвалифицирани специалисти. За мен най-голямата отговорност, с която се сблъсквам ежедневно, е професионалната подготовка на младите колеги. Като специалист в практиката и като дългогодишен университетски преподавател смятам, че най-ценният ресурс в бранша са младите инженери. Все по-често в практиката се срещам с екипи от инженери, специалисти в транспортния сектор, които успешно завършват инвестиционни проекти за милиони левове, а само преди броени години са стояли на студентските скамейки в нашия университет. Това става възможно, не само защото осигуряваме в УАСГ добра теоретична подготовка, а защото ги привличаме в практиката още от 3-4 курс и им предоставяме възможност да се учат от най-добрите ни ръководители. Във УАСГ вече има и магистърска програма "Транспортно строителство". Какво наложи създаването й? Какви кадри – специалисти по транспортна инфраструктура ще подготвя? Нашите програми за обучение в катедра „Пътища” са структурирани, така че да създадем специалисти на добро инженерно ниво, както и да ги изградим като ръководители, защото за по-голяма част от обектите, които им предстои да строят като завършат, са им необходими познания по-широк кръг от познания. Затова като преподавател през годините съм участвал и участвам в създаването и утвърждаването на няколко нови специалности, които имат за цел да сближат науката и бизнеса и да позволят по-успешна реализация в новите условия на завършващите млади колеги. Така създадох специалността „Нови технологии в пътното строителство и управление на големи инфраструктурни проекти”. Затова и към факултета "Транспортно строителство" през тази учебна година стартирахме и новата магистърска програма – Проектиране, строителство и надзор на пътища, мостове и изграждане на метро. В момента в нея се обучават 19 студенти. Тази магистратура бе създадена, за да запълни необходимостта от кадри за реализацията на нарасналия брой проекти по оперативните програми на ЕС. Основната цел на програмата е да даде възможност на всички бакалаври и магистри, притежаващи диплома с професионална квалификация „строителен инженер“ от УАСГ или други инженерни висши училища в страната и чужбина, по специалности различни от „Транспортно строителство”, да станат и транспортни специалисти. Всички обучаващи се в тази магистратура усъвършенстват инженерните си познанията в едно различно за тях направление, получават професионален поглед върху транспортната инфраструктура. Завършилите успешно специалността притежават не само задълбочени професионални познания в проектирането, строителството, поддържането, организацията и контрола на строителните процеси, безопасността, но получават и право на лиценз да проектират транспортни обекти. Университетът дава много добра теоретична база. Достатъчна ли е тя за успешната реализация в практиката, в една толкова динамична и конкурентна среда, в която са и едни от най-големите и ключови проекти? Необходима ли е някаква промяна в обучението, с оглед по-лесно адаптиране към бизнеса? Приел съм това като лична кауза, от момента, в който в моята практика като ръководител на голяма инфраструктурна компания, установих, че тя не може да расте, не може да се конкурира с европейските и международните фирми, ако не привлека най-добрите инженери и не ги развия. Затова се върнах в университета като преподавател, за да работя за сближаване на подготовката със съвременните изисквания. Науката и бизнесът търсят пътища, за да сближат работата си и да я направят по-ефективна. Ние не сме спирали да работим, такъв е опитът на моята компания Трейс Груп Холд. Ако не бяхме подготвяли практически младите инженери, сега българският инфраструктурен бизнес нямаше да е толкова силен, да изпълнява едни от най-големите проекти в ЕС и да работи в конкурентната международна среда. Поставили сме много висока летва и в теоретичното обучение и надграждаме постоянно. Ние запознаваме нашите стуНай-ценният ресурс в бранша са младите инженери Разговор с Проф. Д-р инж. Николай Михайлов, Ръководител катедра „Пътища“, УАСГ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==