Списание ИНФРАБИЛД | брой 7, 2014г.

2 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2014 На първа корица: Поправка и възстановяване на бетон от DCP Списание ИНФРАБИЛД е специализирано периодично издание. В него се публикуват новости и информация за материали, машини, оборудване, технологии и апаратура, използвани в инфраструктурното строителство, както и конкретни инженерингови проекти и възможности за реализация. INFRABUILD Magazine is specialized technical publication. It covers news and information about materials, machines, equipment and technologies about infrastructural construction, as well as different engineering projects and application possibilities. директор реклама Габриела Грънчарска 02/ 46 220 07, 087 986 12 07 рекламен отдел: 02/ 46 220 20; факс: 02/ 46 220 29 e-mail: stroiteli@elmedia.net редакционен отдел: 02/ 46 220 01, 46 220 53 абонамент и разпространение: 02/ 46 220 03 издател Любомира Манчева 02/ 46 220 01 Списание ИНФРАБИЛД е запазена марка на техническо издателство Ел Медиа. Никаква част от това издание, новини, статии и снимки, не може да бъде използвана частично или изцяло без изричното разрешение на издателя. За условията за съвместна дейност може да се обърнете към издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на фирмените рекламни публикации. Други издания на Ел Медиа: Строители – списание за строителна техника, материали, технологии и инструменти - http://stroiteli.elmedia.net ЕНЕРГИЯ - списание за оборудване, технологии и инженеринг http://energia.elmedia.net Индустриални Продукти и Приложения - http://industria.elmedia.net АгроБио Техника - http://agrobio.elmedia.net АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България http://abt.elmedia.net Оборудване, Машини, Инструменти – Каталог на фирмите в България http://omi.elmedia.net Електроника, Автоматика, Електроапаратура – Каталог на фирмите в България http://eae.elmedia.net Advertising director Gabriela Grancharska +359 2 46 220 07, +359 87 986 12 07 Advertising department: +359 2 46 220 20, + 359 87 986 12 21 e-mail: stroiteli@elmedia.net Editors: +359 2 46 220 01, 46 220 53 Publisher Lubomira Mancheva +359 2 46 220 01 More technical publications from EL MEDIA Stroiteli - Magazine for Construction equipment, Materials, Technologies and Instrumnets - http://stroiteli.elmedia.net ENERGIA - Magazine for Equipment, Technologies and Engineering http://energia.elmedia.net Industrial Products and Applications - http://ipp.elmedia.net AgroBio Technica - http://agrobio.elmedia.net AgroBio Technica - Catalogue ot the companies in Bulgaria http://abt.elmedia.net Equipment, Machines, Tools - Catalogue of the companies in Bulgaria http://omi.elmedia.net Electronics, Automation, Electrical Equipment Catalogue of the companies in Bulgaria http://eae.elmedia.net http://stroiteli.elmedia.net Съдържание 5 Новини 12 Винаги сме в период на промяна и адаптиране към пазарните тенденции Разговор с инж. Тома Колелиев, Управител на Инжконсулт 14 В работата си непрестанно следим за нови продукти Разговор с г-н Людмил Милачков, Управител на Астел 15 Изпълнявали сме уникални доставки за българския жп пазар Разговор с г-н Симеон Евтимов, Управител на фьосталпине ФАЕ София 34 Трудностите са най-правилният път към развитие Разговор с г-н Стефан Тотев, Управител на Джи Пи Груп 42 Индивидуалният подход към клиентите е предпоставка за растеж Разговор с г-н Васил Рашев, Управител на Помпен офис 56 Инсталацията за сепариране е стъпка към устойчиво развитие на Трявна Разговор с инж. Драгомир Николов, Кмет на Община Трявна Р Е К Л А М А

Асфалтови смеси от най-високо качество Технологични иновации и устойчиво техническо развитие e-Tower Ново поколение асфалтосмесители Еволюция и ергономичност tß«ÍÃÒÊÌÍÐÑ t߯ÄÃÒÕÇÏ¿ÌÍßÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍ ÐßÓÇÊÑÙÏßÌ¿ÃßÐÒ×ÇÊÌÇÞ À¿Ï¿À¿Ì t߯ÄÕÇÉÊÇÏ¿ÌÄßÁßÐÒ×ÇÊÄÌß À¿Ï¿À¿ÌßÇßËÇÉÐÄÏ¿ tß¡ÙÆËÍÅÌÍÐÑßÆ¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍßÌ¿ßÍÔÊ¿ÃÄÌÇ смеси 100 – 120 °C Максимална гъвкавост в Производството и Употребата на полимер Модифициран битум tß®ÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÌÍÐÑß ßÑ Ö tß¡ÙÆËÍÅÌÍÐÑßÆ¿ßÃÍÀ¿ÁÞÌÄßÌ¿ ßÇÊÇßÎÍÁÄÖÄßÎÍÊÇËÄÏÇ FAYAT MIXING PLANTS MARINI Via Roma, 50 - 48011 Alfonsine - Ravenna - Italia Tel: +39 0544 88 111 - Fax: +39 0544 81 341 info@marini.fayat.com - www.marini.fayat.com ПРО МАШ ЕООД °ÍÓÇÞ ßÒÊ ß´ÏÇÐÑÍß ÄÊÖÄÁß ÑÄÊ ß ß ß ß e-mail:promach@mail.bg

4 ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2014 21 Съвременният облик на жп гарите 26 Моторни масла и маслени филтри за пътностроителни машини 33 Транспортът е следващата голяма цел на Сливен Разговор с г-н Кольо Милев, Кмет на Община Сливен 36 Старт Инженеринг изпълнява пълен инженеринг по разширението на метрото 38 Рефлектометрия за откриване на повреди в градска среда 44 Hach Lange представя технология за разлагане на C и N в ПСОВ 47 Решения от Кева Груп за намаляване загубите на вода 49 Помпи особености и приложение 58 Заводи за преработка на отпадъци Съдържание

5 новини ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2014 ПОВЕЧЕ НА IV КОРИЦА КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ДОСТАВИ ОБОРУДВАНЕ ENERPAC ЗА ВСУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ Оборудване Enerpac, каквото не е внасяно досега в България, както и в съседните ни страни, достави Каммартон България за ВСУ Любен Каравелов, София. EVO-Серия - система за синхронизирано повдигане на 4, 6, 8 или 12 точки (хидравлични цилиндъра) е компютърно управлявана помпа с резервоар до 250 литра масло. Когато цилиндрите (двойни или еднодействащи) повдигат товара, неговото ниво винаги остава хоризонтално или най-много с ±1mm денивелация за цялата дължина, без значение колко е тя. Тази точност е много необходима при повдигането на много тежки товари, защото се намаляват стойностите на страничните усилия. Тензометрични датчици за линейно преместване, закачени към основата и буталото на хидравличните цилиндри, подават сигнали към компютъра и той управлява различните хидравлични цилиндри да вдигат или да спускат във всеки един момент. Например, ако цилиндрите са 8 броя по 500 тона, с помощта на тази компютърно управлявана система може да се повдигне нивелирано и с голяма точност мостова греда до 4 000 тона и дълга 60m, каквито са гредите по големите виадукти. Може да се определи също теглото на обекта за повдигане, както и центърът на тежестта му. AMMANN УЧАСТВА В 7-МАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЪТИЩА От 8 до 12 октомври се проведе 7-ма Национална конференция по Пътища, където Ammann взе участие и беше генерален спонсор на събитието. Конференцията се провежда годишно, като организатори са Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Катедра „Пътища” и Агенция Пътна инфраструктура (АПИ), под патронажа на Министерството на регионалното развитие (МРР). Участие в конференцията взеха изтъкнати специалисти в бранша, преподаватели и чуждестранни лектори. Официални гости на събитието бяха Лазар Лазаров - председател на УС на АПИ, Димитър Николов – кмет на община Бургас, Н. Пр. Кшищаф Краевски - посланик на Република Полша у нас и проф. д-р инж. Красимир Петров - ректор на УАСГ. Водещата тема на конференцията тази година беше „Пътни настилки“. Ammann участава с лекция „Качество от началото – опит от практиката за практиката“. В много от изнесените доклади акцент беше поставен и върху пътната безопасност. В рамките на пет тематични панела: - "Оразмеряване на пътни настилки", "Оразмеряване на бетонови настилки", "Геотехнически изследвания и управление на пътната мрежа", "Строителство и поддържане на пътища" и "Пътна безопасност" бяха обменени опит и ценни насоки между експертите. www.roland-terex.com ˀ̶̨̛̖̣̏̀́ ̏ ̶̡̨̛̛̬̖̣̬̦̖̯̌ /^K ϵϬϬϭ͗ϮϬϬϴ ĐĞƌƟĮĞĚ ďLJ ̯̖̣͗͘ ϬϮ ϴϬϲ ϲϮ ϮϮ Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

6 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2014 ПОВЕЧЕ НА СТР. 3 ВАЛИМАР ПРЕДЛАГA ГАБИОНИ С РАЗЛИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Основната дейност на фирма Валимар е: търговия с внос на стоманени въжета, стоманени телове, гвоздеи и товарозахватни приспособления отРусия; производство на сапани отстоманени въжета, вериги и техническа тъкан; производство и монтаж на оградна мрежа; оградни пана и габиони. Валимар предлага габиони с различно предназначение. Те намират широко приложение в укрепването и пътното строителство, също като ограда или нестандартна декорация. Терминът габион идва от Италия и произхожда от латинска дума, която в превод означава "плетен-кош". Габионите представляват модули с правоъгълна форма и различни размери. Запълват се с речен или кариерен камък с подходяща фракция, съобразена с растера на мрежата. За разлика от заварената мрежа, мрежата за габиони е по-гъвкава, което допуска слягане на основата в определени граници, без да се разруши целостта на габиона. Тези съоръжения са много издръжливи и устойчиви на земен натиск, лесно се инсталират, самодрениращи са, което ги прави идеално решение за подпорни стени и диги. Съоръженията, изградени с помощта на габиони, имат редица предимства спрямо конвенционалните съоръжения по показателите гъвкавост, дълготрайност, пропускливост, икономичност на решението и отлично вписване в околната среда. РЕЦИКЛИРАНЕ НА ДЮЗИ ДЕЛФИ В БАЗАТА НА СОФИЯ ДИЗЕЛ ЦЕНТЪР Изключителна важност при рециклирането на дюза Делфи е генерирането на код за управление на инжектора. C2i/C3i кодът на инжектора се генерира при производството или при оторизирания му ремонт. Генерирането на кода е на база измерване на впръсканите количества на инжектора при различни налягания и импулси (до 560 измервания). Във фабриката за рециклиране на помпи и дюзи София Дизел Център измерените стойности се сравняват с еталонни и се изчислява корекция на управляващия импулс, която компенсира разликатамежду впръсканото и еталонното количество гориво на инжектора в измерваните работни режими. Изчислените корекции представляват корекционната карта на инжектора. От корекционната карта на инжектора с помощта на специализирания софтуер IRIS на Delphi се генерира 16 или 20 символен C2i или C3i код. Тази кодирана информация е индивидуалната характеристика на инжектора. Блокът за управление на двигателя използва кода, за да коригира управляващия импулс. Комън Рейл технологията позволи съвременния дизел да е с изключително ниски нива на вредни емисии, по-тих, по-динамичен и икономичен, отговарящ на бъдещите изисквания за опазване на околната среда РЕНТЕКС С НОВА СКЛАДОВА БАЗА ЗА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА Предстои откриването на новата складова база на Рентекс в София. Рентекс е водеща фирма в отдаването на строителна техника под наем и разширява своята дейност, като вече предлага на своите клиенти и партньори: лека и тежка строителна механизация под наем; услуги с тежка механизация – валяци, багери, мини челни товарачи, телескопични товарачи, дъмпери, мотокари, вишки и др; продажба на нови машини - за обработка на бетон, рязане и компактиране от собствената марка CIMEX, генератори от световната марка Pramac, техника за къртене и пробиване, и др; продажба на тежка механизация втора употреба – налична и по поръчка на клиента; сервиз – ремонт на електрически двигатели, дизелови и бензинови двигатели, ремонт на хидравлика, диагностика и профилактика. Фирма Рентекс предлага широка гама от лека строителна механизация и оборудване под наем от края на 2008 г. Фирмата постепенно разширява своята гама от продукти, като до момента те се класифицират на 13 основни групи. BENNINGHOVEN АСФАЛТОСМЕСИТЕЛ ЗА ЯМБОЛ Водещият немски производител Benninghoven реализира успешно поредния проект по програма „Енергийна ефективност“ за асфалтосмесител. Инсталацията е монтирана в Ямбол и е с производителност 120 т/ч. Асфалтосмесителят е оборудван с 5 степенно сито с възможност за подгрев на инертния материал до 400°С с цел производство на лят асфалт, 45 тона горещи бункери и 2 тонова мешалка. Битумното стопанство се състои от 2 високоефективни вертикални битумни цистерни с електрически подгрев и е с обща вместимост 100 м³. Едната от цистерните е с вграден вертикален бъркачен механизъм за оптимално съхранение и работа с полимер-модифициран битум. Асфалтосмесителят позволява дооборудване с инсталация за подаване на 30% студен рециклиран асфалт в мешалката, течни добавки, целулозни добавки, както и система за пенобитум за производство на ниско температурен асфалт.

7 новини ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2014 ПОВЕЧЕ НА СТР. 7 SCADA СИСТЕМИ В СОФИЙСКОТО МЕТРО ОТ ДИССИ И през тази година фирма ДИССИ продължава работата по внедряването на Системите за диспечерско управление и контрол по новите участъци на Софийското метро, които включват разширение на Първи метродиаметър, участък към Летище София, с четири броя метростанции. Също така се изгражда и продължението на Първи метродиаметър с три броя метростанции в ж.к. Младост, като крайната точка на този етап ще бъде Младост IV. ДИССИ се занимава с разработване, проектиране и внедряване на системи за оперативно диспечерско управление в ЖП транспорта и Метрополитена. В Софийския метрополитен е внедрена в експлоатация системата ДИСИМ-2000, която притежава следните модификации: ДИСИМ-В – система за централизирано диспечерско наблюдение и оперативно управление на движението на метровлаковете по всички линии от централен диспечерски пункт; ДИСИМ-Е – система за централизирано диспечерско наблюдение и оперативно управление на електросъоръженията в тяговите понижаващи подстанции отцентрален диспечерски пункт; ДИСИМ-МУ – система за наблюдение и управление на движението на метровлаковете от работното място на дежурния на станцията на територията на самата станция. ДИСИМ-ПИС – пътнико-информационна система, даваща информация за времето оставащо до пристигане на следващия влак; ДИСИМ-С – система за централизиран контрол на санитарнотехническите съоръжения (помпи, вентилатори, ескалатори, асансьори и др). През 2014 г. ДИСИ продължава работата по внедряването на ПАБ (полуавтоматична блокировка по оптична линия) в отделни участъци на ЖП транспорта в страната. ПРОВЕДОХА СЕ ТРАДИЦИОННИТЕ ДЕМО ДНИ BOBCAT И DOOSAN Академията на Doosan в Добрис, Чехия, за пореден път отвори врати за провеждането на традиционните демо дни за дилъри и клиенти в края на oктомври. Събитието събра над 400 души от цяла Европа, като и екипът на Мегатрон се присъедини със свои клиенти. Големият успех на това събитие се дължи на възможността всеки клиент да изпробва пълните гами машини на Bobcat и Doosan, да обсъди впечатленията си с други клиенти, демонстрационните оператори и продуктовите мениджъри на производителя. Гвоздеят на програмата, разбира се, бе зрелищното демонстрационно шоу, което всяка година е с различна хореография. То е съчетано с музика на живо, цветни лазерни светлинни ефекти, пушек и фойерверки. През 2010 година, след придобиването на марката Bobcat от концерна Doosan Infracore Construction Equipment, Мегатрон стана ексклузивен доставчик на индустриална техника с марка Doosan. От началото на 2014 година Мегатрон получи ексклузивни права да представлява концерна Doosan Infracore и Bobcat не само в България, но и в Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения и Македония. ǙǒǐǍǟǝǛǚ www.doosan.bg ǙǒǐǍǟǝǛǚ ǒǍǑ 1138 София ул. Самоковско шосе 2А тел.: 02/ 975 15 55 факс: 02/ 973 72 25 construction@megatron.bg Продажбени и сервизни центрове в страната: Плевен: 0882 063 336 Добрич: 0889 903 669 Ямбол: 0889 901 690 Стара Загора: 0889 904 302 Русе: 0882 663 600 Пловдив: 0882 063 336 Варна: 0889 903 669 В.Търново: 0882 663 600 Бургас: 0889 901 690 Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

8 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2014 ПОВЕЧЕ НА СТР. 8 ПОВЕЧЕ НА СТР. 49 ФИЛТРИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ФИРМА УНИСТЪР Фирма Унистър предлага на клиентите си филтриращи елементи, произведени вБългария. Производствената гама включва основно ръкавни, джобни и патронни филтри, а също и специални модели по поръчка на клиента. Предлагат се и платна за филтър-преси, ленти за барабанни и лентови филтри и др. Филтриращите материи се внасят от най-добрите световни производители, а изработването на филтриращите елементи се извършва в София. Предимства за клиента са бързата експертна реакция при запитване, кратките срокове на доставка както и отличното отношение цена-качество. Филтриращите елементи се използват във всички промишлености с приложение на прахоуловители или филтри за отделяне на твърда от течна фаза, включително в инфраструктурното строителство – ръкавни филтри в асфалтови бази, бетонови възли, платна за филтър-преси за кариери, пречиствателни станции за отпадни води и други. Освен предлагането на представeните филтриращи елементи, фирма Унистър е специализирана в проектиране, доставка и инсталиране на промишлени прахоуловители и вакуумни инсталации. КСЕЛЕКС ПРЕДЛАГА СМЕСИТЕЛ ЗА ПОСТВАРУВАНЕ ОТ SODIMATE, ФРАНЦИЯ Фирма Кселекс е официален представител на френския производител Sodimate. Френският MBV миксер за утайки е предназначен за смесване на утайки и вар за постигане на клас А или клас Б стабилизирани утайки. Компактният миксер може лесно да се адаптира към съществуващи или нови процеси за стабилизиране на утайките в пречиствателните станции. Два въртящи се вала с противоположни посоки спомагат за по-доброто смесване на варта с утайките. Всяка от лопатките на смесителя може да бъде произведена съобразно характеристиките на утайката и на сухото вещество. Миксерът може да бъде интегриран в цялостна Sodimate система до ключ, която съдържа контейнер (силоз, бункер или голяма чанта) за захранване на системата с химикали, както и конвейер за утайките. Такава система е идеална за депа за отпадъци и пречиствателни съоръжения. Предимствата на съоръженията са: гранулиран краен продукт, тих режим на работа, хомогенна смес, компактен размер, регулиране на предавките в зависимост от качеството и съдържанието на утайките и сухото вещество, безпрахов режим на работа, лесен за поддръжка. В РАЗГРАД ЗАПОЧНА ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Община Разград стартира дейности по проект „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на град Разград“. Изпълнението на строително-монтажните работи включва следните ключови дейности: Оформяне на градския център като ядро, осигуряващо достъп на населението до основните услуги и сгради на публичната администрация, културни институции и други институции с обществена значимост; Изграждане и възстановяване на зони за отдих с необходимите към тях съоръжения и паркови елементи, възстановяване на настилки и облицовки, изграждане на естетически композиции и пластики за повишаване на естетическото въздействие на градската среда в центъра на града; Създаване на пешеходна зона върху част от бул. България, ограничена от кръстовището на ул. Ст. Караджа и ул. Св. св. Кирил и Методий (на изток), и от възстановената ул. Цар Асен (на запад); Обновяване и реконструкция на южна част от площад „Момина чешма” (ЛАРГО), ограничена северно от бул. България и южно от бул. Априлско въстание, с пешеходен достъп между площада и ул. Жеравна; Възстановяване на съществуваща и изграждане на нова велоалея; Възстановяване на вътрешноквартални пространства, паркинги и улици; Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; Изграждане на поливно-оросителна система за зелените площи.

9 новини ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2014 ПОВЕЧЕ НА СТР. 9 ПОВЕЧЕ НА I КОР. РЕМОНТИРАХА ЗАЛА ТУНЕЛИ И ЗАЛА ГЕОТЕХНИКА В МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ На 4.11.2014 г. в Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски“, гр. София, на официална церемония бяха осветени две реновирани учебни зали - зала Тунели и зала Геотехника. Залите бяха ремонтирани с подкрепата на Евро АлиансИнженеринг, най-голямата строителна група в България, специализирана в тунелно и геотехническо строителство. Евро Алианс участва в строителството на обекти в Германия, Испания, Финландия, Сърбия, Гърция, където прилага най-съвременните технологии. Евро Алианс Инжeнеринг се отличава с най-съвременни технологии в изграждането на пътни съоръжения, високо качество на работа и висока квалификация на работниците. Значителен брой специалисти, работещи в Евро Алианс, са абсолвенти и студенти в Миннo-геоложкия университет. Приветствия към академичното ръководство на университета, преподаватели, студенти и гости, направиха проф. д-р Любен Тотев – Ректор на Минно-геоложкия университет и дипл. инж. арх. Валентин Трашлиев – Изпълнителен директор на Евро Алианс Инжeнеринг. СТАРТИРА ПРОЕКТ ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ГРАД БЯЛА, РУСЕ Проектът се финансира отКохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” Водеща организация е Община Бяла, а ВиК Русе е партньор. Работата по проекта е разделена на две обособени позиции: 1) Инженеринг - работно проектиране, съгласуване и строителство на ГПСОВ на гр. Бяла, обл. Русе, доставка и монтаж на технологично оборудване и пуск на обект: ПСОВ-Бяла за 14 100 ЕЖ и авторски надзор; 2) Строително-монтажни работи по изграждане на довеждащи колектори, доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводи по съвпадащите улични трасета в Бяла. Работите по обособена позиция две ще бъдат извършени от Kонсорциум Райкомерс Бяла, с лидер Райкомерс Конструкшън. Дейностите включват: изграждане на събирателен колектор отгр. Бяла до ПСОВ; Изграждане на довеждащ колектор от Гара Бяла до ПСОВ (4,2 км); Изграждане на две канализационни помпени станции; Доизграждане на канализационната мрежа в гр. Бяла (17 км); Реконструкция на водопроводната мрежа по трасета, съвпадащи с уличната мрежа на новоизградената канализация (16,7 км). Ще бъде направено и около 180 м окачено преминаване по мост на гл. път София – Русе. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

10 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2014 ПОВЕЧЕ НА СТР. 62 HOBAS ОТКРИ НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ФИТИНГИ В РУМЪНИЯ Вече близо три месеца, на площ от 900 m² в Букурещ, Hobas успешно произвежда и доставя стандартни фитинги (опесъчени муфи, дъги и колена, тройници и седла, редукции и др.) за регионалните пазари на Румъния, България, Молдова, Гърция и Кипър. За да се гарантира, че високите стандарти за качество на Групата Hobas се спазват и в най-новата й производствена база, висококвалифицирани експерти отАвстрия обучаваха и контролираха работата на своите колеги от Румъния повече от половин година. В присъствието на австрийския посланик в Румъния, делегата на Австрийската стопанска камара, клиенти и гости от Румъния и чужбина, новата модерна сграда на Hobas Пайп Системс бе открита на 11 септември 2014 г., като до момента на българския пазар са доставени близо 2000 фасонни части на същото високо качество, но в значително по-кратък срок. Hobas произвежда тръбопроводни системи по най-съвременни технологии. За да бъде от полза на клиентите си, компанията предлага и оразмеряване, както и изчисляване на маршрута на тръбопровода, включващо и консултация на място. Фирмение продукти са инсталирани в повече от 80 държави по света. Общата дължина на положените вече хиляди километри тръби надвишава обиколката на Земята по Екватора. В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Е КРЪГОВОТО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ЛЪВОВ МОСТ След осеммесеца приключи цялостната реконструкция на пътния участък между столичните булеварди „Мария Луиза“ и „Сливница“. На това ниво се запазва Лъвов мост, а кръгът се затваря с два допълнителни дъгообразни моста, почти симетрично разположени отдвете страни на стариямост. Това позволява пътното движение да се изнесе по кръга, а по стария мост да се запази трамвайното движение. Двата тунела – северен и южен, преминават под бул. „КнягиняМария Луиза“. Лъвовиятмосте консервиран и реставриран. Възстановена е оригиналната осветителна система с канделабри и ковани декоративни елементи. Консервирани и реставрирани са фигурите на четирите лъва. Оформено е ново озеленяване и парково пространство, в което са експонирани намерените при реконструкцията археологически структури. Транспортен възел „Лъвов мост“ съчетава три вида транспорт – автомобилен, електротранспорт и метро. Изпълнен е площад с кръгова форма в съответствие със застрояването на района и реализиране на първо ниво на кръгово движение при пресичането на бул. „Сливница“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“. Лъвов мост е изграден през 1889 г. По идея на известния просветител Христо Г. Данов мястото се разработва като мемориал. РОЖЕН ПЛАСТ ПРЕДСТАВИ ПОРТФОЛИОТО СИ НА ПЛОВДИВСКИЯ ПАНАИР Рожен пласт взе участие в 70-тото юбилейно издание на МТП Пловдив. На щанда си компанията представи своето портфолио чрез решения за сферите на водоснабдяването, канализацията, отоплението, вентилацията, индустрията и екологията. Наред с традиционните полиетиленови тръби за питейна вода бяха показани и PE 100 RC тръби с повишена устойчивост на нарастване на пукнатини по PAS 1075, предназначени за полагане чрез безизкопни технологии и за полагане без пясъчно легло. Обект на експозицията бяха и PP-R тръбни системи, приложими както за вътрешносградни инсталации за топла и студена вода и отопление, така и за пренос на минерална вода. Експонирани бяха също гладки и гофрирани тръби за отводняване и канализация от ПЕ, ПП и ПВЦ. Представен бе и широк асортимент от фасонни части и арматури. Друг акцент на щанда представляваха заготовки от технически пластмаси и полимерни тръбни системи главно за индустрията и екологията. На изложението Рожен Пласт показа също машини за челно и електродифузно заваряване на пластмасови тръби и фитинги, както и спомагателни принадлежности. МОДЕРНО LED ОСВЕТЛЕНИЕ БЕШЕ ИНСТАЛИРАНО В ГРАД КЪРДЖАЛИ Община Кърджали, съвместно с българската компания Сейф Парт, монтираха високоефективно LED осветление на Кръговото кръстовище до Автогарата в град Кърджали. Инсталирани бяха 17 броя от топ модела на Dasteri за улично осветление DSL-916. Иновативният светодиоден уличен осветител има редица предимства. Отличава се с изключително качество на изработка, премиум материали, иновативен дизайн с рефлектори, 70% енергоспестяване, 5 години пълна гаранция и възможност за следгаранционно обслужване. Ефективността на LED осветителя e 88 lm/W, ефективността на светодиодите е 135 lm/W, влагозащитата е IP66, липса на UV и IR излъчване. С постявянето на този модел LED осветител, Кърджали се нарежда до големи градове като Солун (Гърция), Истанбул (Турция), Пловдив (България), Никозия (Кипър), Доха (Катар) също предпочели иновативните технологии за енергоспестяване, подобряване на качеството в уличното осветление и опазване на околната среда. Осветителите са произведени от Dasteri Systems S.A., чийто официален представител за България е Сейф Парт. Предлаганите от фирмата осветителни системи са с високо качество. Сертифицирани по ISO 9002. Притежават и сертификати от водещи световни асоциации като IQNET и MIRTEC S.A. и др.

12 инфраструктура ÈÍÔÐÀÁÈËÄ 7'2014 Инж. Колелиев, бихте ли споделили с читателите на Списание ИНФРАБИЛД кои са новостите около дейността на Инжконсулт? Инжконсулт е търговска фирма. Повече от 9 години сме вносител на качествена и конкурентна тежка механизация, бетонови възли и асфалтови бази отреномирани производители в Китай и Европа. В работата си непрекъснато сме се стремяли да предлагаме продукти, които са адекватен отговор на тенденциите на пазара, продукти, които са необходими в дадения момент. Разбира се, затова много разчитаме и на традиционните си партньори – производители на строителни материали и оборудване, с които поддържаме връзки през годините. Последните години наблюдаваме еднатенденция нанепрекъснатопроменящсепазарв строителния бранш. И това налага да се съобразяваме с конкретната ситуация и търсене, да предлагаме точно това, което отговаря най-точно на потребностите и да предлагаме оптимално решение на даден проблем. Оттази гледна точка, непрекъснато обогатяваме и гамата си. Ориентирани сме основно към строителни фирми и фирми, занимаващи се с поддръжка. Друго, което бих добавил като част от развитието на фирмата, е новият офис, който наскоро открихме в София, където да имаме по-засилено присъствие. Централният ни офис е във Варна, и смятам, че с тези две локации покриваме територията на България както с предлагане на продукти, така и със сервизно обслужване. За поддържане на постоянни контакти с нашите партньори и за оперативно управление на поръчките, имаме и открит офис в Китай. Разкажете повече за последните продукти, с които сте обогатили гамата си. С какви иновации се отличават? Единотпоследнитепродукти, който Инжконсулт предлага на българския пазар, е машина за полагане на бетонови изделия на немската фирма Optimas. Машината Optimas H88 полага бетонови павета с различна форма, като това, с което се отличава, е високата ефективност за много кратко време – над 100 кв. м. настилка, положена за час.Машината е около 20 пъти по-производителна в сравнение с процеса на ръчно полагане на паветата. Работата с машината е максимално опростена и всички операции са автоматизирани с помощта на компютърно управление. За работа е необходим само един специалист. Всичко това е илюстрация на немския модел на оптимизация на ресурсите. Оттова ние само може да се учим, и къмтова трябва да се стремим. Машината е приложима за пътно строителство, оформяне на паркингови и индустриални площадки, спортни терени, складови площи и др. Може да работи както с едър чакъл за основа, така и със ситни Винаги сме в период на промяна и адаптиране към пазарните тенденции Разговор с инж. Тома Колелиев, Управител на Инжконсулт Инж. Тома Колелиев е роден на 5 Май 1982 в гр. Варна. Средното си образование завършва във Френската гимназия „Фредерик ЖолиоКюри – Варна“. Притежава три магистърски степени: Магистърска степен Мениджмънт на IT проекти, придобита в Монпелие, Франция; Магистърска степен Електронна търговия, която завършва в Манчестър, Англия и Магистърска степен EMBA (Executive Master of Business Administration), придобита в AUBG, България. От 2006 година досега работи във фирма Инжконсулт.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==