Индустриални Продукти и Приложения | брой 7, 2022г.

16 оборудване машини инструменти ноември-декември брой 7 2022 В началото на нашия разговор, какви са новостите от последната година, които бихте искали да споделите с читателите на Индустриални Продукти и Приложения? инж. Иван Жеков: През 2022 година успяхме да подготвим и издадем нов каталог за твърдосплавни ротационни режещи инструменти и инструменти със сменяеми твърдосплавни пластини. Към раздела твърдосплавни режещи инструменти, които произвеждаме в ЮМТ, имаме разработени четири вида нови фрези с различно приложение. Едната е високопроизводителна фреза за груба обработка на въглеродни и конструкционни стомани. Втората е фреза с променлива спирала и различно разположение на трите режещи зъба, която е за общо приложение. Вече предлагаме и високопроизводителна фреза, която също е с променлива спирала и различно разположение на режещите зъби, но е подходяща при работа с трудно обработваеми материали. Включихме и фреза, която е за обработка на фаски – продукт, който до момента не сме предлагали като стандартен инструмент. Увеличили сме и гамата от инструменти със сменяеми твърдосплавни пластини, с които да разширим предлаганите решения за фрезоване, струговане, резбонарязване и др. Пластините и държачите се произвеждат от нашите европейски партньори, много от които са и наши клиенти. През настоящата година продължаваме да се усъвършенстваме, без да изместваме фок ус от двата най-важни елемента за нашата дейност – хората и технологиите. От няколко години следвате политика за предлагане на цялостни решения при Вашите клиенти. Бихте ли разказали повече за това? инж. Иван Жеков: През годините натрупахме значителен опит и самочувствие в конструирането и производството на твърдосплавни режещи инструменти. Интегрирахме CAD/CAM софтуер и технологично оборудване от най-ново поколение. Със създаването на отдела за научноизследователска дейност и развитие, добихме и увереност, че сме готови да предлагаме и цялостни решения за обработка на детайли, вк лючващи технологичен процес, подбор на инструменти и тяхното внедряване. Николай Събев: В ситуацията, в която се намират предприятията в сферата на механичната обработка, все почесто се налага да бъдат предлагани цялостни решения. Те се изразяват в подбор на инструменти, технологии за обработка, програмно осигуряване и други. Това са процеси, които са съпътствани с технологични изпитания, промени в производствените процеси при к лиентите и водят до постигане на по-ниска себестойност, оптимизация и икономическа ефективност. Това е много важно, особено в последната година, защото трябва да бъдат предлагани мерки за свиване на разходите и ресурсите. Именно правилният избор и прилагане на цялостни решения водят до такъв резултат. Политиката на ЮМТ да предлага цялостни технологични решения е правилната стъпка в утвърждаване на избраната от нас стратегия: „Високо качество на приемлива цена”. Като продължение, ще бъде интересно да научим за конкретни специфични решения, разработени от компанията? Николай Събев: Решенията са различни в зависимост от потребността на клиента. В повечето случаи те се свеждат до промяна в инструментите, които се използват. Често се изработват специални инструменти по поръчка, които водят до оптимизация на процеса на рязане. Не рядко решенията са свързани с консултации и препоръки за работата с оборудването и екипировката в производствените съоръжения, с които разполагат клиентите ни. Могат да бъдат дадени десетки, дори стотици примери, но това ще отнеме много време. Всичко, което прилагаме, е съобразено със специфичната потребност на клиентите. За нас е важно те да ни разпознават като надежден производител на твърдосплавни инструменти и да са сигурни, че винаги могат да разчитат на опита и знанията на висококвалифицираните специалисти на ЮМТ. инж. Иван Жеков: Една от индустриите, в които сме разработили и приложили конкретни технологични решения, е в хидравликата чрез технология за обработка на к лапанен отвор. Преимуществата на нашето решение от комплект инструменти е: обработка на прецизни отвори със сложни профили за оптимално време; гарантирана точност на отворите чрез инструмента; оптимизиран производствен процес и ефективно използване на ресурса на оборудването. Наши решения в автомобилната индустрия включват проектиране и изработка на специални инструменти, предназначени за обработка на стомани, алуминий и композитни материали. Разработвали сме решения и за високоскоростна обработка на матрици, щанци, пресформи, благодарение на нанокомпозитно PVD покритие с висока твърдост. Бихте ли коментирали значението на инженеринговата експертиза за развойната дейност, която развивате? Как успявате да съхранявате натрупаните традиции и да разработвате нови иновации? инж. Иван Жеков: Научноизследователската и развойна дейност е първият от етапите за осигуряване на високо качество и има за цел разработване и внедряване на нови продукти, производствени методи и технологии, или поконкретно: създаване на продуктово-технологични иновации. В тази връзка значението на инженеринговата експертиза е от изключително важно значение за успешното разработване на новите идеи и иновации. Развойната дейност е различна от оперативните дейности, които се извършват в една компания. Резултатите от нашата дейност – проучвания, разработки, анализи, изпитания, създаване на технологии за производство на нови продукти и контрол за поддържане на качеството, са видими на по-късен етап. Затова компаниите, които инвестират в научноизследователската и развойна дейност, са фок усирани върх у развитието си в дългосрочен план. За мен е чест и отговорност да бъда част от екипа на ЮМТ, защото не са много производствените дружества в България, които инвестират в НИРД. В отдела за научноизследователска дейност и развитие на ЮМТ разработваме и конструираме инструменти, отговарящи на съвременните тенденции в машиностроенето, като сме в постоянно взаимодействие с всички отдели в компанията: маркетинг и продажби, производство, логистика. Днес ЮМТ разполага с най-модерното оборудване за производство на твърдосплавни инструменти. Това ни позволява както да произвеждаме продукти, които да бъдат конкурентоспособни на международните пазари, така и да предлагаме най-иновативните и ефективни технологични решения, да се развиваме и усъвършенстваме. В заключение, какви очаквания имате за развитието на пазара и какви ще бъдат приоритетите на компанията? Николай Събев: Очаквам пазара да продължи да се развива, но с по-забавен темп, защото все по-усилено се коментира предстоящата рецесия в Западна Европа. Неминуемо това ще се отрази както на нашите к лиенти, така и на нас. На второ място – конфликтът в Украйна и намаленото производство на суровини също оказва влияние. Налице е тенденция за търсене на оптимално съотношение: цена – качество, при което много от големите производители се ориентират към доставчици на суровини и материали за своите производства предимно от средния и ниския ценови сегмент. Наред с това е факт и ангажирането на по-малки фирми, които да бъдат подизпълнители на големи компании, с цел оптимизиране на производствените разходи. Приоритет на ЮМТ винаги е бил к лиентът. Това ще продъл жи и в бъдеще – да бъдем к лиентски ориентирани и винаги да отговаряме на очакванията на нашите клиенти. За нас е от особена важност да поддържаме директен контакт, защото по този начин получаваме бърза и точна обратна връзка за ефективността на нашите инструменти. Това помага да разработваме по-ефективни инструменти с още по-голяма добавена стойност. Високото качество, професионализма и експедитивността са в основата на нашия успех. С гордост и отговорност приемаме, че ЮМТ е водещият български производител на режещи инструменти. Продължаваме да се усъвършенстваме, без да изместваме фокус от двата най-важни елемента за нашата дейност – хората и технологиите инж. Иван Жеков ръководител R&D в ЮМТ АД Николай Събев мениджър продажби в ЮМТ АД

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==