Индустриални Продукти и Приложения | брой 4, 2022г.

www.guehring-bg.net industria.elmedia.net за обратна връзка  1 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  5 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  6 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  3 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  2 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  4 посетете industria.elmedia.net www.satbg.com 4 2022 www.phorn.hu www.iscar.bg Member IMC Group ЛД 1592 София, бул. Асен Йорданов 5, тел.: 02/ 931 97 30, 926 90 11 GSM: 088/ 612 01 06, e-mail: info@ld-gmbh.com, www.ld-gmbh.com ШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ София 1750, бул. Цариградско шосе 40, тел.: 02/ 946 39 00 e-mail: info.bg@schaeffler.com, www.schaeffler.bg FAG самонагаждащите лагери в ротори на вятърни генератори са с повишена надеждност. Специфични характеристики: оптимизирана вътрешна геометрия; повишена аксиална товароносимост; Durotect B покритие на работните повърхности на пръстените – срещу White Etching Cracks; Triondur C покритие на ролките – за намаляване износването при смесено триене; Schaeffler Wind-Power-Standard, за по-високата надеждност. www.simlogic.bg АДАРА ИНЖЕНЕРИНГ 1784 София, ул. Андрей Сахаров, бл. 75А, тел.: 02/ 974 49 38, GSM: 088/ 916 10 00, e-mail: office@adara-bg.com, www.adara-bg.com ФЕСТО 1592 София, бул. Христофор Колумб 9, тел.: 02/ 960 07 27 факс: 02/ 960 07 23, e-mail: festo_bg@festo.com, www.festo.bg FAG самонагаждащи лагери за вятърни генератори Цялостна задвижваща система, състояща се от серво драйвер, серво мотор, кабел и необходимият софтуер. Серво задвижването CMMT-AS и серво моторът EMMT-AS са свързани с един кабел и могат да бъдат пуснати в експлоатация много бързо и лесно с помощта на Festo Automation Suite. Серво задвижване CMMT-ST за ниски напрежения от 24...48 V DC и 150...300 W непрекъсната мощност. Пълна интеграция в системи за управление отдруги производители или директно в CPX-E от Festo Серво задвижване CMMT-AS от Фесто ВАЛТРОНИК 1592 София, ул. Илия Бешков 3, тел.: 02/ 988 10 57 GSM: 089/ 969 64 30, e-mail: trade@valtronic.bg, www.valtronic.bg Super Vortex помпите са с едно или многоканални работни колела. Техническите им данни са: дебит: max 195 l/s; напор: max 116 m; темп. на течността: 0°С до+40°С; диаметър на изхода: DN 80 до DN 800; Р-р на частиците: max Ø145mm. Намират приложение при: пренос на отпадни води и на нетретирана вода от естествен източник; изпомпване на води с утайки и на пром. отточни води. Характеризират се с богат асортимент; SmartTrim; работа със / без охлаждащ кожух; потопен или сух монтаж и др. Super Vortex помпи предлага Адара Инженеринг RST конекторната система включва многополюсни щепсели и контакти за подвижен и фиксиран монтаж, преходни и разклонителни блокове и др., които дават цялостно решение за изграждане на индустриални, електроразпределителни и осветителни инсталации. Системата включва три серии – RST MINI, RST CLASSIC и RST POWER, посредством които се дават решения за инсталации до 50А, със сечения на проводниците до 16mm2 и степен на защита от IP65 до IP69K. RST индустриална конекторна система СерияQRса ротационни задвижвания с пиньон ирейка, размери: 7, 10, 20, 30, 50 mm и ъгъл на завъртане 0 - 190°. Компактен дизайн, устойчива конструкция и лесна инсталация;Механични или хидравличнидемпфери; Възможност за интеграция в манипулатор. Тази серия въртящи задвижвания с пневматичен цилиндър с двойно бутало, осигуряват висок въртящ момент при стабилно и прецизно движение. Подходящи са за опаковъчната имонтажна дейност, както и за приложения, изискващи трансфер, обръщане или ротация. Ротационни задвижвания от Camozzi Automation www.umt.bg ГАЛИКА - клон АД София 1000, ул. 6-ти септември 6-Б, тел.: 02/ 981 09 76, факс: 02/ 980 53 17 е-mail: office@galika.bg, www.galika.com, www.smola-nishka.bg Бързорезните, двукомпонентни ерозийни нишки на THERMOCOMPACT са разработени с цел максимална стабилност, прецизност и точност и осигуряват ефективно решение за различни стандартни и специфични приложения. Обикновените нишки на месингова основа CuZn37, се явяват икономически найизгодната и популярна алтернатива, като покриват всички стандартни приложения. Диаметрите са разнообразни - от 0,07 mm до 0,33 mm, на макари от 1,8; 3; 4; 5; 8; 10; 16; 20; 25 и 45 kg. Електроерозийни нишки и консумативи www.obo-bettermann.com

СПЕЦИАЛНИ ПОМПИ УПРАВЛЕНИЯ ПО НАЛЯГАНЕ И ЧЕСТОТНИ ИНВЕРТОРИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ www.adara-bg.com ВАКУУМ ПОМПИ И СИСТЕМИ ВОДНИ ПОМПИ И СИСТЕМИ Специализираните помпи на италианския производител Argal са изработени от композитни материали, устойчиви на агресивни химически среди. Помпите с различна конструкция, са подходящи за различни индустриални приложения с дебит до 1 200 m3/h и напор до 150 метра, където температурата варира от -40°C до +120°C. Масови продукти за управление на битови помпи за водоснабдяване и отводняване, хидрофорни системи за поддържане на лягането, напояване и противопожарни системи. Елементи за противопожарни системи, спринклери и връзки за спринклери; КСК-та, усройства и аксесоари; клапани, куплунги, скоби, фитинги; хидравлични контролни клапани и специални системи; инструменти и машини за обработка на тръби. Оторизиран сервиз на Grundfos и Busch Турбинно-маслени вакуум помпи за вакуумиране и много други приложения в индустрията, където е необходим непрекъснат процес. Помпите са мощни, надеждни, лесни за сервизиране. Има различни типове: за висока влажност, за работа с киселини, за работа в експлозионна среда /ATEX/. офис София жк. Младост 1, бул. А. Сахаров, бл. 75А, ап. 2 Тел.: 02/ 974 49 38, Тел./Факс: 02/ 974 40 38 E-mail: office@adara-bg.com офис Пловдив бул. “Дунав”66, GSM: 0877 090 301 офис Русе: GSM: 0876 482 500 офис Бургас: GSM: 0876 963 878 офис Варна: бул. Вл. Варненчик 312, ет. 4, офис 3, GSM: 0876 330 575 офис Стара Загора: GSM: 0876 963 880 Дозиращи помпи подходящи за: Наторяване и химизация Обработване на питейна вода Обезсоляване Промишлено отопление Промишлено водоснабдяване Промишлени отпадъчни води Обработка на отпадъчни води ВАКУУМНИ, ВОДНИ И СПЕЦИАЛНИ ПОМПИ И СИСТЕМИ за обратна връзка  7 посетете industria.elmedia.net

3 юни-юли брой 4 2022 електроника автоматика електроапаратура Калкулаторът CF600W e уред за измерване на термална енергия, предназначен да приема сигнали от преобразувателя на разход и преобразувателите на температура, с оценено съответствие по Директива 2014/32/ЕС. Той изчислява и показва разхода и количество топлина или пара. Калкулаторът CF600W работи към разходомери монтирани на входа/ изхода на топлообменната верига. Толомерът / паромерът CF600W представлява микропроцесорно устройство, с буквено-цифров дисплей на течни кристали, клавиатура, входни и изходни аналогови и дискретни канали и серийни канали за връзка RS232 или RS485. Посредством дисплея и клавиатурата се избира режимът на работа на устройството, индикират се входните величини, моментните и интегрираните стойности на разхода, конфигурира се и се калибрира уредът и др. Устройството има четири аналогови и един дискретен вход, които са галванически разделени от останалата част на уреда. Аналоговите входни канали са предназначени за измерване на входните величини. Te работят с унифициран токов сигнал 4-20 mA или директно свързан по четирипроводна схема съпротивителен термометър. Типът на входните канали се определя при заявяването. При всички типове CF600W на аналогови входове 1 и 2 се измерват температури t1 и t2 (за вода) или температура и налягане (за пара). На аналогови входове 3 и 4 се измерват различни величини в зависимост от типа на калкулатора. УНИСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД София 1582, бул. проф. Цветан Лазаров 144, тел.: +359 2 886 05 62, 886 12 03, 886 32 37, е-mail: office@unisyst.bg, www.unisyst.bg/products_bg.html?load=092_CF600W_bg.html&open=heatmeters Калкулатор за термална енергия (топломер/ паромер) CF600W от Унисист Инженеринг Широката гама от сензори за безопасност на Pilz, отговарят на международните стандарти и са тествани от сертифициращи органи. Портфолиото от сензорни технологии включва сензори за безопасност за наблюдение на позиции и защитни прегради. Богатият избор от светлинни бариери, лазерни скенери и системи с камери за безопасност са идеално пригодени за наблюдение на пространства и зони. Използвайте сензори за безопасност на Pilz в комбинация с технологиите за безопасност и управление на Pilz! Това, което ще получите от Сейфтиъп като официален партньор на Pilz, е цялостно решение, което е икономично и безопасно. Освен че гарантираме висока ефективност за инсталации в индустриална среда, за нас като доставчик на системи за безопасност е особено важно да защитаваме хората, машините и околната среда. Предимства: - Сензори за безопасност за голямо разнообразие от приложения - Избор от най- разнообразни технологии – напр. механични, магнитни, RFID, оптични или базирани на камера, базирани на радар - Висока надеждност и производителност с максимална безопасност - Фокус върху производителността, здравината и лесната работа - Спестяване на време и разходи по време на проектиране и въвеждане в експлоатация - Цялостно решение от един доставчик: сензори за безопасност, система за управление и безопасност, технология за задвижване и визуализация от Сейфтиъп официален партньор на Pilz Сензори за безопасност за използване в индустрията СЕЙФТИЪП ЕООД София, 1113, бул. Самоков 11A, офис 118 тел.: +359 87/ 780 06 10, e-mail: office@safetyup.bg, www.safetyup.bg SENFENG LASER е специализиран в разработване, производство, продажба и обслужване на фиброоптични лазерни машини за рязане, почистване, заваряване, 3D роботи и др. Фиброоптичните лазерни машини за рязане могат да бъдат затворен тип с две работни маси или отворен тип с една работна маса, с голяма гама размери и конфигурации, покриващи всички изисквания и нужди на клиента. Стандартно решение за затворен тип лазерна машина за рязане е с размер 1500 х 3000 mm, с мощност на лазерния токоизточник между 1kW и 6kW и високомощни лазерни източници 6kw-20kw. Налични са и по-голям формат машини с размери до 2530 x 12050 mm и специални решения с размери до 4000 х 20000 mm, което покрива необходимата работна площ и изисквания за безопасност. По-достъпна опция е лазерната машина за рязане отворен тип и се предлагат различни размери и мощност. Много положителни отзиви има за машините за ръчно лазерно заваряване с мощност 1-2 kW. Могат да се заваряват различни материали включително алуминий. Машините за лазерно почистване ще намират все по-голямо приложение, заради бързия процес и отлично почистената повърхност в сравнение с други конвенционални методи. Могат да премахват смола, боя, масло, петна, ръжда, окисляване на повърхността и др. КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД София, ул. Илиенско шосе 8 Тел.: +359 2 926 60 60, e-mail: office@kammarton.com www.kammarton.com, електронен магазин: www.toolsshop.bg Лазерни машини, произведени от Senfeng Laser Technology Co. www.explosionprotection.com https://www.ecom-ex.com/privacy-policy/ Процес Контрол София 1505, ул. „Царичина“ 1, Тел./Факс: +359 2 870 35 49 GSM: +359 88 840 36 26, E-mail: processcontrol@bulmail.net www.processcontrol-bg.com БЕЛОПИТОВ АД - Ексклузивно Представителство на БАЛЛУФФ ГМБХ - Германия за България: 1528 София, yл. “Неделчо Бончев”№ 41, Тел.: +359 2 960 98 75, GSM: +359 888 21 72 68, e-mail: ivan.strazhev@bps.bg www.bps.bg www.balluff.de Предлага възможности за изключително прецизно откриване на обекти, дори в предизвикателни среди, избираеми режими на откриване, подтискане на фона или оценка на фона, интелигентна предварителна обработка на данни в сензора, интелигентна и ефективна диагностика и висока разделителна способност / 10...100 микрона /. Високопрецизен лазерен сензор в блоков стил от серия BOD002L за следене на позиция на обекти и с IO-Link протокол за обратна връзка  8 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  9 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  10 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  11 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  12 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  13 посетете industria.elmedia.net

4 електроника автоматика електроапаратура юни-юли брой 4 2022 Индустриални РС, Embedded PC, контролери, интелигентни клеми, операторни панели, задвижваща техника. Автоматизaция Измерване на температура, налягане, разход, ниво, процесни регулатори, индустриални мрежи. Измервателна апаратура Регулиращи вентили, позиционери, специално изпълнение регулиращи вентили за хранително-вкусова индустрия. Регулиращи вентили Вакуум помпи – радиални, със странични канали, с воден пръстен, шибърни, с овални бутала, винтови, роторно-палцеви. Захранвания, UPS Автоматизирани системи за управление на процесите във фармация, минна промишленост, инженеринг „под ключ“. Проекти Вакуум помпи – радиални, със странични канали, с воден пръстен, шибърни, с овални бутала, винтови, роторно-палцеви. Вакуумна техника Международен панаир за инженерна индустрия MSV 2022 4.–7. 10. 2022 Бърно - Република Чехия Изложбен център за обратна връзка  14 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  15 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  16 посетете industria.elmedia.net

5 юни-юли брой 4 2022 електроника автоматика електроапаратура ABB Ability™ Smart Sensor: Искате ли да знаете повече за Вашият електродвигател? Повече детайли и информация можете да намерите тук: https://new.abb.com/motors или да се свържете директно с нас на: office@bg.abb.com Ако Вашият електродвигател можеше да говори, какво щеше да Ви каже? Вече имате възможността да разберете това, чрез нашия ABB Ability™ Smart Sensor, приложим и за ATEX двигатели! www.bronlight.com Индустриални Продукти и Приложения е специализирано периодично издание за продуктови новости и конкретни инженерни решения в областта на индустриалната автоматизация, електрообзавеждането, промишлената електроника, топлотехниката, машиностроенето, механичните системи, инструментите, материалите и консумативите. Industrial Products and Applications is periodical magazine covering news and information for products and engineering applications, related to industrial automation, electrical supply and installations, industrial electronics, HVAC installations, machine building, mechanical systems and installations, tools, materials and consumables. http://industria.elmedia.net издател Любомира Манчева: +359 2 4622001, +359 87 9861201 директор реклама Габриела Грънчарска: +359 2 4622007, +359 87 9861207 мениджър реклама Неда Сахатчиева: +359 2 4622011, +359 87 9861211 Индустриални Продукти и Приложения е запазена марка на Ел Медиа Никаква част от това издание, новини, статии и снимки, не може да бъде използвана частично или изцяло без изричното разрешение на издателя. За условията за съвместна дейност може да се обърнете към издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на фирмените рекламни публикации. Други издания на Ел Медиа: Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България http://eae.elmedia.net Оборудване, Машини, Инструменти - Каталог на фирмите в България http://omi.elmedia.net списание ЕНЕРГИЯ http://energia.elmedia.net списание СТРОИТЕЛИ списание ИНФРАБИЛД http://stroiteli.elmedia.net списание АгроБио Техника http://agrobio.elmedia.net АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България http://abt.elmedia.net www.guehring-bg.net industria.elmedia.net за обратна връзка  1 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  5 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  6 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  3 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  2 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  4 посетете industria.elmedia.net www.satbg.com 4 2022 www.phorn.hu www.iscar.bg Member IMC Group ЛД 1592 София, бул. Асен Йорданов 5, тел.: 02/ 931 97 30, 926 90 11 GSM: 088/ 612 01 06, e-mail: info@ld-gmbh.com, www.ld-gmbh.com ШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ София 1750, бул. Цариградско шосе 40, тел.: 02/ 946 39 00 e-mail: info.bg@schaeffler.com, www.schaeffler.bg FAG самонагаждащите лагери в ротори на вятърни генератори са с повишена надеждност. Специфични характеристики: оптимизирана вътрешна геометрия; повишена аксиална товароносимост; Durotect B покритие на работните повърхности на пръстените – срещу White Etching Cracks; Triondur C покритие на ролките – за намаляване износването при смесено триене; Schaeffler Wind-Power-Standard, за по-високата надеждност. www.simlogic.bg АДАРА ИНЖЕНЕРИНГ 1784 София, ул. Андрей Сахаров, бл. 75А, тел.: 02/ 974 49 38, GSM: 088/ 916 10 00, e-mail: office@adara-bg.com, www.adara-bg.com ФЕСТО 1592 София, бул. Христофор Колумб 9, тел.: 02/ 960 07 27 факс: 02/ 960 07 23, e-mail: festo_bg@festo.com, www.festo.bg FAG самонагаждащи лагери за вятърни генератори Цялостна задвижваща система, състояща се от серво драйвер, серво мотор, кабел и необходимият софтуер. Серво задвижването CMMT-AS и серво моторът EMMT-AS са свързани с един кабел и могат да бъдат пуснати в експлоатация много бързо и лесно с помощта на Festo Automation Suite. Серво задвижване CMMT-ST за ниски напрежения от 24...48 V DC и 150...300 W непрекъсната мощност. Пълна интеграция в системи за управление отдруги производители или директно в CPX-E от Festo Серво задвижване CMMT-AS от Фесто ВАЛТРОНИК 1592 София, ул. Илия Бешков 3, тел.: 02/ 988 10 57 GSM: 089/ 969 64 30, e-mail: trade@valtronic.bg, www.valtronic.bg Super Vortex помпите са с едно или многоканални работни колела. Техническите им данни са: дебит: max 195 l/s; напор: max 116 m; темп. на течността: 0°С до+40°С; диаметър на изхода: DN 80 до DN 800; Р-р на частиците: max Ø145mm. Намират приложение при: пренос на отпадни води и на нетретирана вода от естествен източник; изпомпване на води с утайки и на пром. отточни води. Характеризират се с богат асортимент; SmartTrim; работа със / без охлаждащ кожух; потопен или сух монтаж и др. Super Vortex помпи предлага Адара Инженеринг RST конекторната система включва многополюсни щепсели и контакти за подвижен и фиксиран монтаж, преходни и разклонителни блокове и др., които дават цялостно решение за изграждане на индустриални, електроразпределителни и осветителни инсталации. Системата включва три серии – RST MINI, RST CLASSIC и RST POWER, посредством които се дават решения за инсталации до 50А, със сечения на проводниците до 16mm2 и степен на защита от IP65 до IP69K. RST индустриална конекторна система СерияQRса ротационни задвижвания с пиньон ирейка, размери: 7, 10, 20, 30, 50 mm и ъгъл на завъртане 0 - 190°. Компактен дизайн, устойчива конструкция и лесна инсталация;Механични или хидравличнидемпфери; Възможност за интеграция в манипулатор. Тази серия въртящи задвижвания с пневматичен цилиндър с двойно бутало, осигуряват висок въртящ момент при стабилно и прецизно движение. Подходящи са за опаковъчната имонтажна дейност, както и за приложения, изискващи трансфер, обръщане или ротация. Ротационни задвижвания от Camozzi Automation www.umt.bg ГАЛИКА - клон АД София 1000, ул. 6-ти септември 6-Б, тел.: 02/ 981 09 76, факс: 02/ 980 53 17 е-mail: office@galika.bg, www.galika.com, www.smola-nishka.bg Бързорезните, двукомпонентни ерозийни нишки на THERMOCOMPACT са разработени с цел максимална стабилност, прецизност и точност и осигуряват ефективно решение за различни стандартни и специфични приложения. Обикновените нишки на месингова основа CuZn37, се явяват икономически найизгодната и популярна алтернатива, като покриват всички стандартни приложения. Диаметрите са разнообразни - от 0,07 mm до 0,33 mm, на макари от 1,8; 3; 4; 5; 8; 10; 16; 20; 25 и 45 kg. Електроерозийни нишки и консумативи www.obo-bettermann.com Където се срещат професионалистите! И споделят информация за продукти, машини, технологии, проекти, решения, ... www.ProfiLand.net за обратна връзка  17 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  18 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  19 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  20 посетете industria.elmedia.net

6 електроника автоматика електроапаратура юни-юли брой 4 2022 Адрес: 4002 Пловдив ул. Георги Измирлиев 61А Тел.: 032 640 805, 642 312, 642 512 office@isomaticcomplect.com Променливотокови и постояннотокови Преобразуватели на сигнали - температура налягане, напрежение, датчици за положение SSR Универсални контролери с безплатен език за програмиране или по ваша заявка Многоканални регулатори SCADA - системи Инженеринг - автоматизация на машини и производствени линии Пасивни галванични разделители 0-20mA/0-20mA www.isomaticcomplect.com 4001 гр. Пловдив ул. “Равнища” № 17 тел.: 032 / 640 987, факс: 032 / 641 133 мейл: office@ibrm.bg, www.ibrm.bg ВНОС НА РАБОТНА РЪКА ОТ ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ София | Ташкент | +359885884723 София 1612, ул. Ворино 15 тел: 02/958 78 85/86/89 факс: 02/958 78 90 www.aselbg.com e-mail: office@astelbg.com Детекция на експлозивни и токсични газове Фирма Industrial Scientific еводещпроизводителна широка гамапортативни газ-детекторизамониторинг накислород, токсичнииексплозивни газове. MX6iBrid е портативен мултигаз детектор на до шест газа, включващи кислород, експлозивни газове и до четири токсични газа. Детекция на CH4, Cl2, CiO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2 Ventis MX4 е портативен мултигаз детектор на до четири газа с изключителна износо-устойчивост при използване в сурови индустриални среди. Детекция на CH4, CO, H2S, LEL, NO2, SO2, O2 Tango TX1 е първи в света портативен газ-детектор за един газ с два сензора: 85 пъти по-безопасен. Детекция на CO, H2S, NO2, SO2 Прецизни фиксирани детектори и контролери за газ детекция на Teledyne Technologies (Oldham) MX 43 е контролер, отличаващ се с лесно програмиране и разширени функции: поддържа дистанционни модули, както и до 32 детектора, разпределени на до 8 линии. MX52 е блок за управление, позволяващ свързването към него и мониторирането на различни детектори. Аналогови, цифрови и инфрачервени газ-детектори и детектори на огън За контакт: GSM: 088/ 993 98 46, e-mail: maya.dzhangazova@biotestbalkans.com www.biotestbalkans.com Процесна хроматография Обработка и анализ на данни Биореактори/ферментатори Лабораторно оборудване и консумативи ПРОЦЕСНИ ФИЛТРИ свещови (патронни), касетъчни, вентилационни. Филтродържатели. Мембранна и ултрафилтрация. За ХВП, производство на напитки, вино, бира, вода и други напитки, бутилиране на вода и други системи за тестване. за обратна връзка  21 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  22 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  23 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  24 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  25 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  26 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  27 посетете industria.elmedia.net

Ритал ЕООД, София 1592, бул. Искърско шосе 7, Търговски комплекс Европа тел.: +359 2 439 0550, е-mail: office@rittal.bg, www.rittal.bg МИНИМИЗИРАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ - НАЧИНЪТ BLUE E+ Ние доставяме най-ефективните в света решения за климатичен контрол и интелигентни концепции за обслужване, за да помогнем за намаляване на въглеродния отпечатък на вашите машини и системи. Средно един охладителен блок Blue e+ спестява 1 тон въглерод годишно, еквивалентно на количеството, погълнато от буково дърво за 80 години. Серията продукти Blue e+ има решение за всяко приложение и изискване. Технология, която променя всичко. Устойчивост на всяко ниво Тази уникална хибридна технология може да се похвали със средни икономии на енергия от 75% в сравнение с конвенционалните системи. Чрез значително намаляване на въглеродния си отпечатък вие сте една крачка по-близо до това да станете неутрални по отношение на климата. С по-дълъг експлоатационен живот на инсталираните компоненти, глобална използваемост и предложения за цифрови услуги, той гарантира устойчивост на всяко ниво. Ефективност, която работи . Blue e+ за максимална ефективност Революционна енергийна ефективност с иновативна хибридна технология. • Два паралелни охладителни кръга, работещи независимо или в тандем, в зависимост от температурната разлика. • Пасивен климатичен контрол: Охлаждаща верига с топлинна тръба (отвежда топлината от шкафа веднага щом температурата на околната среда падне под зададената точка). • Активен климатичен контрол: Охлаждаща верига на компресора с компоненти с регулируема скорост за целево охлаждане. • Инверторното управление осигурява постоянна температура вътре в шкафа, за да удължи експлоатационния живот на компонентите. Доказано е, че тази технология постига средна икономия на енергия от 75%. Гъвкавост, която работи Уникална многоволтова способност за максимална гъвкавост • Глобална използваемост със специфични за страната лицензи и данни • Гъвкава употреба в широк температурен диапазон от -20 °C до +60 °C (-30 °C до +60 °C за външни охладителни тела) • Визуализирайне на работни състояния и системни/алармени съобщения със Smart Service Portal Надеждността означава устойчивост Надеждността е от ключово значение, когато става въпрос за експлоатацията. Охлаждащите модули Blue e+ предлагат максимална надеждност, намалена поддръжка и бърза използваемост. • Високата категория на защита IP 55 / IP 56 за външни охладителни тела осигурява допълнително спокойствие • По-надежден, с интегрирано изпаряване на кондензата като стандарт от 0,3 kW • По-бързо, благодарение на кратките срокове за доставка и надеждната наличност на продукти и резервни части по целия свят • По-ефективно обслужване с намалена цена, благодарение на прогнозната поддръжка Простота, която работи Планирането е лесно, благодарение на еднакви квадратни монтажни отвори за всички видове монтаж (външен монтаж, частичен вътрешен монтаж (от 1,6 kW) и пълен вътрешен монтаж). Интелигентна концепция за обслужване за по-целенасочена поддръжка и по-лесно отстраняване на неизправности. • Интелигентни интерфейси за лесна работа: NFC интерфейс за приложението Scan & Service, USB връзка за софтуерни актуализации и услуги, дисплей (до 1 kW) или сензорен дисплей (от 1,6 kW), IoT интерфейс за дистанционно наблюдение • Лесният достъп за обслужване, поддръжка и подмяна на компонентите спомага за свеждане до минимум на работата по поддръжката. НОВО: Сега още по-устойчиво и още по-ефективно: Blue e+ S Охлаждащи модули Blue e+, листова стомана и неръждаема стомана (1,6 kW – 5,8 kW) Иновативната хибридна технология създава средни икономии на енергия от 75% благодарение на компонентите с регулируема скорост и технологията за топлинни тръби. Уникална многоволтова способност за употреба по целия свят. Интуитивна работа чрез сензорен дисплей. Идентичен монтажен отвор (външен монтаж, частичен вътрешен монтаж или пълен вътрешен монтаж) за четири категории мощност (1,6 kW – 5,8 kW). Blue e+ климатизиращи системи впечатляват с 86% спестяване на енергия. за обратна връзка  28 посетете industria.elmedia.net

8 електроника автоматика електроапаратура юни-юли брой 4 2022 Търговски партньор Русе, ул. Саша Попов 3; Тел.: 082/ 827 171 e-mail: office@sigma.bg ПНЕВМОТРАНСПОРТ С КОМПОНЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ Унистър ООД София 1421, ул. Крум Попов 75, тел.: 02/ 963 27 99, 963 39 13 факс: 02/ 963 42 71, e-mail: office@unister.bg, www.unister.bg Синерга ООД, кв. Врана – Лозен Триъгълника ул. Стар Лозенски Път № 58, Тел.: +359 887 70 23 25 E-mail: info@compressorbg.com, https://sinerga.bg Севлиево 5400, Тел./Факс: 0675/ 3 23 55, GSM: 088/ 821 53 83, e-mail: econsult08@gmail.com Галванични линии-ръчни и автоматични Консумативи: токоизправители, барабани, филтър помпи Ti кошници, серпентини и др. Монтаж на пречиствателни станции Аспирационни уредби за агресивни среди и скрубери Съдове от PVC, PE, PP, PVDF Изолация с PVC на вани и подове Автоматизация на производствени процеси и нестандартно оборудване Пълен инженеринг - проектиране, производство и монтаж на: ЕКОНСУЛТ EООД www.econsult08.com Доставка на всякакви видове активни, пасивни, електромеханични и други компоненти за индустрията - интегрални схеми, диоди, транзистори, кондензатори, резистори, релета, LED и др. с кратки срокове на доставка. 088/ 488 82 34 macrobul@tea.bg www.macrobul.com онлайн магазин: https://macrobul.com/catalog ТАУРУС - 93 гр. Пловдив, ул. Пряпорец 1 /в двора на завод Балкан/, тел./факс: +359 32/ 67 04 54 GSM: +359 886/ 67 04 54, +359 878/ 67 04 54, e-mail: taurus93@taurus93.com, лице за контакти: Енчо Пондев www.taurus93.com ПРоЕкТиРАнЕ и изРАБоТкА нА лицЕви ПАнЕли и клАвиАТУРи Търговска, инженерингова, сервизна дейност в сферата на водоснабдяване и канализация. Доставка и сервиз на всички видове помпи, помпени агрегати и двигатели. Широка гама на склад. - Сондажни помпи (до 215 м3/ч); - Ел. двигатели; - Противопожарни системи; - Хидросистеми за повишаване на налягането; - Хоризонтални и вертикални помпени агрегати; - Помпи за отпадни води; - Помпи за хранително-вкусовата промишленост; - Специализирани помпи. Фирма Елект предлага акумулаторен инструмент за кримпване Haupa SH-6M с хидравлична кримпващата глава със сменяеми вложки, която може да се върти на 180°C, с бързо отваряне и ръчен връщащ поток след перфектно налягане. Техническите характеристики са: - сила на натискане (kN): 60 kN; - работно налягане (bar): 700 bar; - отваряща се глава; - отвор/ главина: 17 мм; - ширина на пресоване: тънък; - кабелни накрайници: стандартни Cu 10-240 - DIN Cu 10-240 – DIN Al 16-185; - конектори: Cu 10-240 – DIN Cu 10-240 – DIN Al 16-185; - време за пресоване, захранван от батерия в секунди: ок. 5; - време за зареждане на батерията в минути: 60; тип батерия: Li-lon, 18 V, 2 Ah; - с батерия арт. 215523 и зарядно арт. 215527; тегло в кг без батерия: 2,4 кг.; - тегло на комплекта в кг с батерия: 7,9 кг Елект ЕООД предлага акумулаторен инструмент за кримпване – Haupa SH-6M 4013 Пловдив, ул. 3-ти март 33, тел.: 032/ 69 35 82, GSM: 088/ 887 69 02 e-mail: elect.ltd@gmail.com, www.elect.bg за обратна връзка  29 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  30 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  31 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  32 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  33 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  34 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  35 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  36 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  37 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  38 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  39 посетете industria.elmedia.net

9 юни-юли брой 4 2022 оборудване машини инструменти Делчев и Син - ДИД ЕООД СПЕЦИАЛИСТЪТ В ИЗМЕРВАНИЯТА НА: • КОЛИЧЕСТВА ТЕЧНОСТИ, ГАЗОВЕ, ПЂРА И ТОПЛИНА; • НИВО НА НАСИПНИ И ТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ; • ИЗМЕРВАНЕ НА ВЛАГОСЪДЪРЖАНИЕ НА НАСИПНИ МАТЕРИАЛИ В ПОТОК. Решаването на Вашите проблеми може да бъде нашата утрешна задача! Пловдив 4004, Бул. Никола Вапцаров 98, Тел./факс: 032/ 67 02 25, тел.: 032/ 69 5751 GSM: 088 880 69 88, 088 519 07 32, e-mail: Delchev.and.Son@gmail.com, Delchev_and_Son@dir.bg 30 години НОВИНИ NEWS НОВИНИ NEWS НОВИНИ NEWS НОВИНИ NEWS НОВИНИ NEWS НОВИНИ NEWS ДЕЛЧЕВ И СИН - ДИД НАВЪРШИ ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ Фирма Делчев и Син - ДИД ЕООД е регистрирана през 1992 година. През първите няколко години основната дейност на компанията е в областта на промишлената топлотехника. През 1993 година фирмата става представител на Badger Meter Europa. Постепенно, с цел разширяване на продуктовото портфолио в сферата на индустриалната автоматизация, Делчев и Син - ДИД ЕООД осъществява партньорска дейност с още шест водещи в своята област фирми. Компанията има редица значими в областта на индустрията клиенти като Асарел Медет АД, Неохим АД, КЦМ АД, ОЦК Кърджали, Радомир Метал Индъстрийз АД, Елаците Мед АД, Агрополихим АД, Солвей Соди АД, Провадсол ЕАД, Полимери Девня, Девня Цимент АД, Вулкан Цимент АД, Златна Панега Цимент АД, Актавис ЕАД Балканфарма Дупница, Кастамону България АД, Астра Биоплант ЕООД, Бисер Олива АД, Градус АД, Савимекс ООД, Панхим ООД, Приста Ойл Холдинг ЕАД, Тракия Глас България ЕАД, ОМК ЕАД, Родопчанка ООД, Родопея-Белев ЕООД, Мизия Милк ООД, Би Си Си Хандел, Братя Зафирови ООД, Биовет АД Пещера, Винпром Пещера АД и други. Клиенти на фирмата са също Софийска вода, ВиК дружествата в Пловдив, Силистра, Кюстендил, Русе и Дупница, Хидрострой АД Варна, както и регионалните депа за отпадъци във Велико Търново и Стара Загора и Панагюрище. КОНЕКТОРНА СИСТЕМА RST НА WIELAND ELECTRIC ОТ VALTRONIC Индустриалната конекторна система RST включва три серии щепселни съединения, обединени по електрически и конструктивни характеристики. Най-миниатюрната серия RST MINI e за номинални токове до 16А, работни напрежения 250V/400V и брой полюси от 2 до 5, сечение на проводниците до 2,5mm2. Конструкцията на контактите позволява използването й в слаботокови вериги и ниски напрежения. Найразвитата серия е RST CLASSIC, за номинални токове 20А/25А/32А, работни напрежения 250V/400V, брой полюси от 2 до 7, сечение на проводниците до 6mm2. Предназначена е за пренос на слаби и силни токове в индустриални и LED приложения. Серията RST POWER е за приложения в силнотокови вериги до 50А, брой полюси до 5, сечение на проводниците до 16mm2. Всички серии имат цветно и механично кодиране и заключване, разклонителни кутии, фабрично опроводени конектори с конструктивни параметри по техническо задание на клиента. Степента на защита е от IP65 до IP69K, клас на удароустойчивост IK07. Системата предлага голямо разнообразие от щепсели и контакти за различен тип монтаж, което я прави много удобна за вграждане в промишлени устройства и осветителни тела. AКУСТИЧНА КАМЕРА SONASCREEN ОТ SONOTEC ЗА ПРЕВАНТИВНА ПОДДРЪЖКА ТрокутТестГруп предлага нова акустична камера Sonascreen на немския производител Sonotec. Sonascreen генерира акустични изображения както от чуваемия звуков, така и от ултразвуковия честотен диапазон. Камерата открива източници на звук в реално време и показва резултатите веднага върху екрана. Осигурява звукова обратна връзка чрез използване на индустриални слушалки, правейки ултразвука чуваем и видим. Широкият честотен диапазон (от 1Hz до 100kHz) позволява камерата да се използва за различни приложения. Акустичните изображения се визуализират върху 7-инчов дисплей с висока разделителна способност в реално време и с висока скорост (до 100fps). Регулируемият лентов филтър позволява фокус върху различни честотни диапазони и честотни ленти въз основа на приложението и излъчваните акустични сигнали. В зависимост от честотата, може да се открият източници на звук с разстояние до 150m. Освен това динамичният обхват на камерата може да се регулира, за да се подтиснат източниците на смущения дори в шумна индустриална среда. Повече информация е достъпна от специалистите на ТрокутТестГруп България. ОСВЕТИТЕЛИ TRINITY НА SCHRACK TECHNIK ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В зависимост от задачите, които се изпълняват в дадено индустриалното производство, се налага осветителните тела да отговарят на различни стандарти. Индустриалното производство включва множество сектори: тежка промишленост, различни видове складови стопанства и индустриални халета, подземни гаражи, помещения за хранително-вкусова или фармацевтична дейност. В индустриалните халета осветителните тела често са изложени на различни агресивни условия: контакт с течности, водни или маслени пари, метален или дървесен прах и от това следва да бъдат с висок клас на защита (IP). Индустриалните LED осветители са специално проектирани за тежки работни условия и се отличават с дълъг експлоатационен живот с възможно запазване на пълния светлинен поток за целия срок на експлоатация. Важен показател е температурата на околната среда, в диапазона на която индустриалния LED осветител може да функционира безпроблемно, тъй като в производствените халета често се наблюдават значителни температурни разлики. Серията осветители TRINITY на Schrack Technik, предлага решения за разнообразни индустриални приложения. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ ОТ СИНЕРГА Голяма част от предприятията в България не си дават сметка за сумите, които плащат всеки месец за сгъстен въздух. Много често, поради неправилно подбрани компресори, заводът харчи излишни пари за да работят компресорите на празен ход. Tяхната реална консумация на въздух би могла да бъде напълно осигурена чрез компресорно оборудване, чийто годишни разходи ще се понижат 10 пъти отпървоначалните. Освен неправилниятподбор на компресор, друга пречка в съврененното предприятие са течовете на сгъстен въздух, напр. заводи, чийто течове са в пъти по–големи от реалната консумация на въздух. При 30% от предприятията, в които Синерга извършва одит, течовете съставляват над 85% от консумацията на въздух. Фирма Синерга предлага професионални услуги за намаляване на разходите при производство на сгъстен въздух, на всеки който се припознава с тази ситуация или просто желае да разбере доколко ефективна е инсталацията, която притежава. По този начин клиентътще може спокойно да увеличава производството си и броя на инсталираните производствени машини. за обратна връзка  40 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  41 посетете industria.elmedia.net за обратна връзка  42 посетете industria.elmedia.net

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==