Списание ЕНЕРГИЯ | брой 7, 2022г.

7 ЕНЕРГИЯ 7'2022 новини ПОВЕЧЕ НА СТР. ? EVN ИЗГРАДИ НОВ КЛИЕНТСКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ЮГ През октомври в Пловдив се състоя церемония по откриваненанова сграда на Клиентски център (КЕЦ) ПловдивЮг, намираща се в Южната индустриална зона. Новият КЕЦ Пловдив Юг представлява изцяло п р е у с т р о е н а сграда, която преди е била използвана за склад. След цялостното обновяване, сградата отговаря изцяло на нуждите на техническия и обслужващсъстав. Строително-ремонтните дейности продължиха 6 месеца. Новият КЕЦ разполага с помещения за всички сътрудници, голям закрит и открит склад за материали и авариен резерв, както и обслужващи помещения. КЕЦ Пловдив Юг обслужва административни райони Южен, Тракия, Източен, както и част от Централен. Инвестицията е частотобщия пакетинвестиции на EVNБългария за енергийното развитие на Пловдив, включващ изградените през 2021г. съоръжения - нова подстанция Евмолпия, нов диспечерски център за управление на мрежата, нов КЕЦ Пловдив Север, нови водогрейни котли в EVN Топлофикация. “С новия КЕЦ Пловдив Юг и новоизградения през 2021г. КЕЦ Пловдив Север EVN осигурява изцяло нова сградна инфраструктура, което е предпоставка за по-нататъшно подобрение на техническото обслужване”, споделиха от енергийната компания. ЕРМ ЗАПАД УЧАСТВА В МАЩАБЕН ПРОЕКТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПТИЦИТЕ Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД и Българскотодружествоза защита на птиците (БДЗП) представиха подробности около участието си в мащабен международен проект по програмата LIFE на Европейската комисия за опазване на птиците по река Дунав. Проектът „Транснационално сътрудничество за опазване на птиците по поречието на Дунав“ стартира през 2020 и ще се изпълнява до 2026 година. В проекта си партнират 15 организации от 7 държави, разположени по поречието на Дунав - Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Словакия и Сърбия. Целта му е да допринесе за опазване на защитени видове птици, които обитаваттериторията в близост до реката. Основните дейности са провеждане на теренни проучвания, локализиране на рисковите стълбове от електроразпределителната инфраструктура и тяхното обезопасяване. „Включването на ЕРМ Запад в подобен мащабен транснационален проект е огромна отговорност. Планирано е да бъдат изолирани над 1200 електрически стълба и да бъдат поставени 1350 дивертора на най-рисковите въздушни проводници, за да са по-видими те за птиците в полет“, споделя Крум Гледжарски, ръководител на отдел „Управление на качеството“ в ЕРМ Запад. 1220 София, ул. Пробуда 12А, тел.: (02) 9382 939, (02) 8327 121 www.kranostroene.com, E-mail: office@kranostroene.com Kранови компоненти, радиоуправления, електрозахрaнвания, товарозахващащи приспособления и други нестандартни подемни съоръжения, в т. ч. за автоматизирани и полуавтоматизирани складове. Акредитиран орган за контрол от вида С ПРОЕКТИРА, ИЗРАБОТВА, ДОСТАВЯ И МОНТИРА ВСЯКАКЪВ ВИД КРАНОВЕ КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ KRANOSTROENE ENGINEERING Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==