Списание ЕНЕРГИЯ | брой 7, 2022г.

40 ЕНЕРГИЯ 7'2022 Р Е К Л А М А Времето, което батериите прекарват в един електромобил, често е само началото на техния полезен живот. След като бъдатдемонтирани, повечето батерии все още са годни за други функции като съхранение на енергия в електрическата мрежа или в жилища, като търсенето в този сектор нараства. Много производители изследват как електромобилните батерии могат да бъдат повторно използвани, след като остареят твърде много, за да изпълняват първоначалната си функция. Презареждането на електромобилни батерии за захранване на домове и сгради е една от идеите, които работят добре и набират популярност. Когато батериите достигнат края на работния си живот, те ще бъдат рециклирани, което обикновено включва отделяне на ценни материали като кобалт и литиеви соли, неръждаема стомана, мед, алуминий и пластмаса. В момента само около половината от материалите в една електромобилна батерия се рециклират, но с очакванията пазарът на електромобили да се разрасне значително през следващото десетилетие, производителите се стремят да подобрят тези показатели. Екологични причини Нарастващият брой на електрическите превозни средства представлява сериозно предизвикателство за управление на отпадъците след края на работния живот на електромобилите. Изразходваните батерии представляват възможност за достъп до стратегически елементи и материали от критично значение за ключови компоненти в производството на електромобили, т.е. рециклираните литиево-йонни електромобилни батерии могат да осигурят ценен вторичен източник на материали. Въпреки че процесите на повторна употреба и рециклиране могат да отклонят част от тези отпадъци от сметищата, натрупването на отпадъци отелектрически превозни средства е съществено предвид траекторията на растеж на този пазар. Тези отпадъци поставят редица сериозни предизвикателства по отношение на съхраняването на батерии преди повторна употреба или окончателно изхвърляне, при процеса на ръчно тестване и демонтиране, необходим и за двете, както и при процесите на химическо отделяне, които включва рециклирането. Като се има предвид, че складирането на тези батерии е потенциално опасно и нежелателно за околната среда, ако не е възможнопрякоповторно използване на модул литиево-йонна батерия, той трябва да бъде поправен или рециклиран. Екологичният отпечатък на производството на електрически превозни средства е силно повлиян от добива на суровини и производство на литиево-йонни батерии, затова произтичащите потоци от отпадъци неизбежноще поставят различни изисквания към системите за демонтаж и рециклиране на излезлите от експлоатация батерии. В йерархията за управление на отпадъците повторната употреба е за предпочитане пред рециклирането. Тъй като значителни средства са вложени в произведените литиево-йонни батерии, препоръчва се

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==