Оборудване, Машини, Инструменти - Каталог на фирмите в България | 2022г.

ОБОРУДВАНЕ МАШИНИ ИНСТРУМЕНТИ EQUIPMENT MACHINES TOOLS omi.elmedia.net 2022 издание edition

SCHNEEBERGER - технология за превъзходни комплексни решения • Голяма коравина • Голяма динамична и статична товароносимост • Висока точност • По-добро качество на обработените повърхнини • Опростени конструктивни решения • Намаляване на производствените разходи • Надеждност при работа, използвайки ефекта “магнитосъпротивление” • Приложение при MONORAIL - сачмени и ролкови интегрални направляващи SCHNEEBERGER AG Lineartechnik St. Urbanstrasse 12 CH - 4914 Roggwil info-a@schneeberger.com info-bg@schneeberger.com www.schneeberger.com Атлас Техник ЕООД BG-1612 София, ПК 51 аl_popoff@atlas-technik.com - Направляващи - Търкалящи и плъзгащи лагери - Кабеловодещи вериги и кабели - Редуктори и моторредуктори - Съединители и други компонент Всичко, което Ви е нужно е … • Допустими големи претоварвания • Голям диапазон предавателни числа • Ниско ниво на шум • Висок КПД и при големи предавателни числа • Малки енергийни загуби • Голяма дълготрайност • Без температурни ограничения • Компактна конструкция • Подходящи при динамични натоварвания За продажби в страната Атлас Техник ЕООД CYCLO - задвижвания Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH www.sumitomodriveeurope.com

тел./факс: +359-2-859 76 81 моб.: +359-885-232595 +359-897-981669 и оненти за машиностроенето ... Атлас Техник ЕООД КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ ОТ РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ TRAXLINE КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ ПОЛИМЕРНИ ХИБРИДНИ СТОМАНЕНИ TOTALTRAX СИСТЕМИ ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ www.atlas-technik.com Комплект за редуктор • Без хлабина • Кух вал • Точност на предаване по-добра от 1 arcmin • Повтаряемост по-добра от ± 6 arcsec Изходящ лагер • Високо натоварване • Устойчив на прекатурване • Превъзходни характеристики на работа Система за обратна връзка • Инкрементален енкодер • Единичен или мулти-абслютен • Енкодер • Резолвер АС-мотор с кух вал • Синусоидално комутиран синхронен мотор • Намотки за различни напрежения • Наблюдение температурата на намотките и температурен сензор • Без поддръжка

ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ, ИНСТРУМЕНТИ Каталог на фирмите в България® 21-то издание EQUIPMENT, MACHINES, TOOLS Catalogue of the companies in Bulgaria® 21-th edition София, 2022

(+359 2) 46 22 000, 46 22 001 (+359 87) 986 12 11, 986 12 01 Е-mail: el_media@elmedia.net www.elmedia.net Дизайн и предпечат: Ел Медиа ЕООД формат 60х90/16 печатни коли: 13 тираж: 5000 Отговорност за достоверността и актуалността на публикуваната информация носят представителите на фирмите, които са я подали.  , 2022 © Една #ЕлМедиа - Много Възможности! Печатни издания списание Индустриални Продукти и Приложения списание ЕНЕРГИЯ списание СТРОИТЕЛИ списание ИНФРАБИЛД списание АГРОБИО ТЕХНИКА Каталожни издания Електроника, Автоматика, Електроапаратура Каталог на фирмите в България Оборудване, Машини, Инструменти - Каталог на фирмите в България АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България www.ProfiLand.net Мястото, където се срещат професионалистите! Print and digital Magazines Industrial Products and Applications Magazine ENERGIA - Magazine for equipment, technologies and engineering STROITELI - Magazine for construction machines, materials, technologies and tools INFRABUILD - Magazine for infrastructure construction AgroBio Technica Magazine Print and digital Catalogues Electronics, Automation, Electrical Equipment Catalogue of the companies in Bulgaria Equipment, Machines, Tools - Catalogue of the companies in Bulgaria Agrobio Technica - Catalogue of the companies in Bulgaria www.ProfiLand.net The place, where the professionals meet!

Becker - световен лидер в производството на висок клас техника за сгъстен въздух и вакуум. MAKE IT BECKER Вакуум помпи, компресори, пневматични системи, резервни части и сервиз. 1390 София, ул. Земеделска 39, Тел.: 02/ 824 01 21, 483 01 10 факс: 02/ 826 31 83, office@rst-bg.com www.rst-bg.com

ПРОЦЕС ИЗПИПАН ОТКРИЙТЕ СВЕТА НА ХОРН Високо качество се получава винаги от връзката между оптималния металообработващ процес и перфектния инструмент. Затова Хорн комбинира върхова технология,производителност и надежност. tomebg.com/paul-horn

5 СЪДЪРЖАНИЕ / IN THIS CATALOGUE АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ �������������������������������������������������������������������������������������������������9 ФИРМИ, УЧАСТВАЩИ В КАТАЛОГА ��������������������������������������������������������������� 11-188 ТЕМАТИЧЕН УКАЗАТЕЛ ���������������������������������������������������������������������������������189-208 ОБОРУДВАНЕ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������189 МАШИНИ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������193 ЕЛЕМЕНТИ, ВЪЗЛИ И СИСТЕМИ ��������������������������������������������������������������������������� 197 ИНСТРУМЕНТИ ������������������������������������������������������������������������������������������������������201 КОНСУМАТИВИ, МАТЕРИАЛИ �������������������������������������������������������������������������������202 ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, СЕРВИЗ ���������������������������������������������������������������204 ДРУГИ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������205 ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ ���������������������������������������������������������������������������������������������������206 Съдържание Изключителен дистрибутор и сервиз на Leister - техника за заваряване на пластмаси София 1111. кв. Гео Милев, ул. Едисон 38-42, вх. Б Тел./факс: 02/ 971 36 10, GSM: 088 873 21 31 e-mail: office@kobo-bg.bg, www.kobo-bg.bg Верният избор КОБО БГ ЕООД Ново поколение ръчен екструдер WELDPLAST S1: заварява - HD-PE, LD-PE, PP, PVC-U, PVC-C, PVDF, ECTFE, PA TriAC AT Дигитален дисплей с плавно регулиране на температурата TWiNNY T7 с LQS, GPS, WiFi, висока скорост и протоколиране на заваръчните параметри Топловентилатор HOTWiND SYSTEM: Температури до 800 °С

6 СЪДЪРЖАНИЕ / IN THIS CATALOGUE INDEX ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 COMPANIES IN THE CATALOGUE ���������������������������������������������������������������������� 11-188 SUBJECT INDEX ����������������������������������������������������������������������������������������������189-208 EQUIPMENT ������������������������������������������������������������������������������������������������������������189 MACHINES ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������193 ELEMENTS, UNITS AND SYSTEMS �������������������������������������������������������������������������� 197 TOOLS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������201 CONSUMMATIVE, MATERIALS ��������������������������������������������������������������������������������202 DESIGN, ENGINEERING, SERVICE ���������������������������������������������������������������������������204 OTHER ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������205 ENERGY FROM RES ������������������������������������������������������������������������������������������������206 In this catalogue Ние предлагаме голямо разнообразие от: ● транспортни ленти ● ремъци www.stenimar.com ● ролки и елеваторни кофички ● скоби за транспортни ленти ● инструменти ● лепила и консумативи и др. Варна 9009, ЗПЗ, Варна комерс (бивш Терснаб), склад 6 Тел/факс: 052/ 727017 Моб.: +359897/ 90 96 55; +359877/ 71 25 38 Е-майл: stenimar_eood@abv.bg

Логичната Обработка Гарантира Производителни Решения ИзключИтелна ПроизводитеЛност излезте от Лабиринта с Интелигентните решения на ISCAR за отнемане на стружки ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД 6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431 62 557, GSM: 0887 626 870, apostolov@iscar.bg

Åðãîíîìè÷íè ðåøåíèÿ îò Ëåñíî ïðåìåñòâàíå? www.bibus.bg

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ / INDEX 9 3DBGPRINT................................................................................. 11 АДАРА ИНЖЕНЕРИНГ / ADARA ENGINEERING........................... 12 АБАМАКС / ABAMAX.................................................................. 13 АДИНОЛ - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ / ADDINOL BULGARIA............. 14 АЕКТРА ПЛАСТИКС / AECTRA PLASTICS. .................................. 15 АИГ - ЗАВАРЯВАНЕ / AIG WELDING. .......................................... 16 AICHELIN HOLDING GROUP. ....................................................... 17 АКВАМОД / AQUAMOD............................................................... 18 АКСБУЛ / AXBUL......................................................................... 19 АКСЕСПЛАСТ / ACCESSPLAST................................................... 20 АКСФЛОУ БЪЛГАРИЯ / AXFLOW BULGARIA. .............................. 21 АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ / ALEXANDRIS ENGINEERING..... 22 АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ / AREXIM ENGINEERING..................... 23 АРОНОВ 87 / ARONOV 87........................................................... 24 АРТОН / ARTON.......................................................................... 25 А.С.А.К. / A.S.A.K.. ..................................................................... 26 АСТЕЛ / ASTEL. .......................................................................... 27 АТЛАС ТЕХНИК / ATLAS TECHNIK.............................................. 28 AUWA UMWELTTECHNIK & RECYCLING HANDELS..................... 29 АЯКС - ПТ / AYAKS - PT. ............................................................ 30 БАРОС ИНЖЕНЕРИНГ / BAROS ENGINEERING. .......................... 31 БЕВЕР - ДРАЙВ / BEVER - DRIVE. .............................................. 32 БИБУС БЪЛГАРИЯ / BIBUS BULGARIA........................................ 33 БИОТЕХЛАБ / BIOTECHLAB......................................................... 34 БМЕ / BME.................................................................................. 35 БУНАЙ / BUNAY.......................................................................... 36 WALTER MASCHINENBAU. ......................................................... 37 ВАРУМ - Р / VARUM - R.............................................................. 38 ВЕН - ЕКС / VEN - EX.................................................................. 39 ВИАМАР / VIAMAR..................................................................... 40 В И Д ИНТЕРНАЦИОНАЛ / V & D INTERNATIONAL...................... 41 ВИНДИС / WINDIS...................................................................... 42 ВИТМАН БАТЕНФЕЛД БЪЛГАРИЯ / WITTMANN BATTENFELD BULGARIA........................................... 43 ВЪЗДУШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР / WTC WASD. TECHN. CENTER..................................................... 44 ГАЛБО / GALBO........................................................................... 45 ГАЛИКА / GALIKA........................................................................ 46 ГЕМАМЕКС МОУШЪН KO. / GEMAMEX MOTION CO.................... 47 ГЕ СОЛЮШЪНС / GE SOLUTIONS................................................ 48 ГЕЯ 99 / GEA 99. ........................................................................ 49 ГИС АКВА БЪЛГАРИЯ / GIS AQUA BULGARIA............................. 50 ДАНФИЛ / DANPHIL. .................................................................. 51 ДАНФОС / DANFOSS.................................................................. 52 ДАСИС ИНЖЕНЕРИНГ / DASYS ENGINEERING........................... 54 ДАТРА БЪЛГАРИЯ / DATRA BULGARIA. ..................................... 55 ДЕЛФИ ИНЖЕНЕРИНГ / DELPHI ENGINEERING. ......................... 56 ДЕЛФИН ПРОЕКТ ЕКОТЕХНИКА / DELPHIN PROJEKT ECOTECHNICA.............................................. 57 ДЖЕМ МАШИНА ИМПОРТ - ЕКСПОРТ / CEM MAKINA IMPORT - EXPORT................................................. 58 ДЖИ ОЙЛ ЕКСПЕРТ / G OIL EXPERT........................................... 59 ДИЛТЕХ / DILTECH. .................................................................... 60 ЕВРОТЕХ / EVROTECH................................................................ 61 ЕВРОФЛУИД ХИДРАВЛИК БЪЛГАРИЯ / EUROFLUID HYDRAULIK BULGARIA............................................ 62 ЕКОНСУЛТ / ECONSULT.............................................................. 63 ЕЛЕКТРА ПОМП / ELECTRA POMP.............................................. 64 ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ / ELTRAK BULGARIA. .................................. 65 ЕЛУС Д / ELUS D......................................................................... 66 ЕМВЕКО / EMVECO..................................................................... 67 ЕНВИРОХЕМИ БЪЛГАРИЯ / ENVIROCHEMIE BULGARIA. ............ 68 ЕНЕРГЕТИКА - ЛД / ENERGETIKA - LD........................................ 69 ЕР ЕС ТЕ / RST. .......................................................................... 70 ЗММ ИНСТРУМЕНТ / ZMM INSTRUMENT................................... 71 ИБЛ - БЪЛГАРИЯ / IBL - BULGARIA............................................ 72 ИНДУМАТИК / INDUMATIC......................................................... 73 ИНКОВЕС / INCOVES. ................................................................. 74 ИНТЕЛИПАУЪР / INTELLIPOWER. ............................................... 75 ИСКАР БЪЛГАРИЯ / ISCAR BULGARIA. ...................................... 76 Азбучен указател / Company Index

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ / INDEX 10 ЙОНИТЕХ / IONITECH.................................................................. 77 ЙОТОВ / YOTOV.......................................................................... 78 КАД ПОЙНТ / CAD POINT. .......................................................... 79 КАЛАС КОНСУЛТ / KALAS CONSULT.......................................... 80 КАСИ ТЕМПРА ПАК / KASI TEMPRA PACK................................. 81 КАСТЕЛ КАРЛОВО / KASTEL KARLOVO. ..................................... 82 КАСТИВА / KASTIVA................................................................... 83 КЕЙБЪЛТЕК - БЪЛГАРИЯ / CABLETEC - BULGARIA.................... 84 КЛИМАВЕНТ / KLIMAVENT. ........................................................ 85 КОАТТЕХ / COATTECH................................................................ 86 КОБО БГ / KOBO BG.................................................................... 87 КОВЕС / COVES.......................................................................... 88 COMMTECH................................................................................ 89 КОРЕЛ ИД / COREL ID. ............................................................... 90 КРАБ 2004 / KRAB 2004. ........................................................... 91 КРАМ - БОРИС МАРКОВ/ CRAM - BORIS MARKOV.................... 92 КРАСКО-КО / KRASCO-CO. ........................................................ 93 КСЕЛЕКС / XELEX. ...................................................................... 94 КУМАКИС / KOUMAKIS............................................................... 95 КЯШИФ / KYASHIF...................................................................... 96 ЛАЗАТЕК / LAZATEC................................................................... 97 ЛД / LD....................................................................................... 98 ЛИЙН ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ / LEAN INSTITUTE BULGARIA. ...... 99 ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ / LINDE GAS BULGARIA....................... 100 МАЗАРИ / MAZZARI.................................................................. 101 МАКСИМАЛ - РАЗГРАД / MAKSIMAL - RAZGRAD. ................... 102 МАРНИ ИНЖЕНЕРИНГ / MARNI ENGINEERING......................... 103 МАСТЕР 11 / MASTER 11......................................................... 104 МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ / METROHM BULGARIA........................... 105 МИКРОМЕТ / MICROMET. ........................................................ 106 МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ / MULTIVAC BULGARIA........................ 107 НАМИКОН 2001 / NAMIKON 2001............................................ 108 НАНОПРОКЕМ / NANOPROCHEM. ............................................ 109 НЕЖНА - БАНАТ / NEZHNA - BANAT......................................... 110 ОКСИ КОНСУЛТ 97 / OXY CONSULT 97. ................................... 111 ОМЕГА ЛАЙТ / OMEGA LIGHT................................................... 112 ОХЛАДИТЕЛНИ КУЛИ / COOLING TOWERS............................... 113 ПАНВЕР / PANVER.................................................................... 114 ПЕЙНТ СЪРВИЗ / PAINT SERVICE............................................. 115 ПЕНЮ ЙОРДАНОВ - ПЕРУН / PENYU YORDANOV - PERUN....... 116 П И М КОНСУЛТИНГ / P&M CONSULTING................................. 117 ПНЕВМАТИК 2003 / PNEVMATIK 2003..................................... 118 ПОЛИМЕР КОНЦЕПТ / POLYMER CONCEPT.............................. 119 ПОМПЕН ОФИС / PUMP OFFICE................................................ 120 ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ / PRIME ENGINEERING. ........................ 121 ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС / PROLAB INSTRUMENTS.................. 122 ПРОМАКССИС / PROMAXSYS. ................................................. 123 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ВАРНА / PROMISHLENA ENERGETIKA VARNA. ....................................... 124 ПРОФИЛ ПРИМ БГ / PROFIL PRIM BG...................................... 125 РАДИНА - М / RADINA - M. ...................................................... 126 РАДКОМ 2004 / RADCOM 2004. .............................................. 127 РАИС / RAIS. ............................................................................ 128 РАЙКОС ТЕХ / RAIKOS TECH.................................................... 129 РАПИД / RAPID......................................................................... 130 РЕЗБОНАРЕЗНИ ИНСТРУМЕНТИ ГАБРОВО / GWG REZBONAREZNI INSTRUMENTI GABROVO........................ 131 РЕЙСИСТЕМ / RAYSYSTEM...................................................... 132 РЕМЕКО / REMEKO................................................................... 133 РИТАЛ / RITTAL........................................................................ 134 РОДА БЪЛГАРИЯ 09 / RODA BULGARIA 09.............................. 135 RÖSLER ROMANIA.................................................................... 136 САРБАК МЕТАЛ БЪЛГАРИЯ / SARBAK METAL BULGARIA........ 137 SECO TOOLS............................................................................. 138 СИВЕА / SIVEA.......................................................................... 139 СИГМА БЪЛГАРИЯ / SIGMA BULGARIA. ................................... 140 СИЛМЕТ / SILMET..................................................................... 141 СИЛОМА / SILOMA. .................................................................. 142 СИМЕКС - ТРАНС / SIMEX - TRANS.......................................... 143 СИНТЕР - М / SINTER - M......................................................... 144 СОДИБУЛ / SODIBUL................................................................ 145 СОЛ БЪЛГАРИЯ / SOL BULGARIA. ............................................ 146 СОЛЕРИ / SOLERY.................................................................... 147 СОФИАНА / SOFIANA................................................................ 148 СР АБРАЗИВИ И ИНСТРУМЕНТИ / SR ABRASIVE & TOOLS........... 149 СТАКО ПОЛША / STACO POLSKA. ............................................ 150 СТЕНИМАР / STENIMAR........................................................... 151 СТИВ ИНЖЕНЕРИНГ / STIV ENGINEERING................................ 152 СТИМА ИНЖЕНЕРИНГ / STIMA ENGINEERING.......................... 153 СЪНРАЙЗ - Н / SUNRISE - N..................................................... 154 ТАПФЛО / TAPFLO.................................................................... 155 ТЕХНИКА КОНСУЛТ / TECHNIKA CONSULT............................... 156 ТЕХНОКОМЕРС / TECHNOCOMMERS. ...................................... 157 ТЕХНОКОН / TECHNOCON. ....................................................... 158 ТЕХНОРЕСУРС БГ / TECHNORESOURSE BG.............................. 159 ТЕХНО СЪПОРТ / TECHNO SUPPORT........................................ 160 ТН МАШИНИ / TN MACHINES................................................... 161 ТОМАС ХЕРЦОГ / THOMAS HERZOG......................................... 162 ТОМЕ........................................................................................ 163 ТРЕЙД МАЙСТЕР / TRADE MEISTER........................................ 164 ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ / TROKUTTEST GROUP BULGARIA.............................................. 165 ТРУМПФ БЪЛГАРИЯ / TRUMPF BULGARIA............................... 166 УЛМЕР ДМ / ULMER DM........................................................... 167 УНИТЕХ КО / UNITECH CO. ....................................................... 168 ФЕСТ - 04 / FEST - 04............................................................... 169 ФЕСТО / FESTO. ....................................................................... 170 ФИЛТЪР / FILTER. .................................................................... 171 ФЛОУСЪРВ ЗИХИ БЪЛГАРИЯ / FLOWSERVE SIHI BULGARIA.... 172 ФУРКОН / FURCON................................................................... 173 ХАЙУИН БЪЛГАРИЯ / HIWIN BULGARIA. .................................. 174 HEXONIC CZ.............................................................................. 175 ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ / HENKEL BULGARIA................................. 176 ХЕРЦ АРМАТУРА - БЪЛГАРИЯ / HERZ ARMATURA - BULGARIA.................................................. 177 ХИДРОКАП / HYDROCAP.......................................................... 178 ХИДРО КРАФТ / HYDRO CRAFT. .............................................. 179 ХИДРОНИКС / HIDRONIX.......................................................... 180 ХИДРОТЕК / HYDROTECH......................................................... 181 ХИД - ТЕК / HID - TEK............................................................... 182 ХИМКОМПЛЕКТ - ИНЖЕНЕРИНГ / CHIMCOMPLECT ENGINEERING................................................ 183 HORN........................................................................................ 184 ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ / CENTER OF LASER TECHNOLOGIES........................................................................ 185 ЮБЕКС БЪЛГАРИЯ / UBEX BULGARIA. ..................................... 186 ЮМТ / UMT............................................................................... 187 ЮПИТЕР ХОЛДИНГ / JUPITER HOLDING................................... 188

omi.elmedia.net 11 3DBGPRINT Адрес: София 1408 кв. Южен парк ул. Сердикийски събор, бл. 27 GSM: 088/ 910 13 27 E-mail: office@3dbgprint.com www.3dbgprint.com www.3dbgprint.studio Ръководител: Георги Толев Предмет на дейност: 3DBGPRINT е водеща компания в областта на 3D технологиите, доказала се със своя иновативен подход в областта на Адитивно Производство и 3D Принтиране. Компанията е създадена през 2013 година в гр. София и е ексклузивен представител на водещи производители на 3Dпринтери, като 3DGENCE, BUILDER3D, PHOTOCENTRIC, WEMATTER, TRILAB), 3D скенери: SHINING3Dи консумативи FILLAMENTUM, POLYMAKER, ADD:NORTH, KIMYA, 3DSIMO, MAGIGOO, DIMAFIX и др. Компанията разполага със собствена база за обучения по 3D технологии в гр. Стара Загора - „Zaralab Academy“ и собствена 3DLAB за производство на детайли по различни технологии на печат - FDM, SLS, SLA, LCD, Metal Printing, PolyJet). При нас може да се обучавате на програмиране, графичен дизайн, уеб технологии, електроника, мехатроника и др. Нашата 3DLAB е една от най-големите производствени бази в България. Разполагаме с над 50 броя различни 3D принтери, както и над 7 индустриални както и над 7 индустриални 3D принтери, за да можем да удовлетворим и най-високите изисквания на клиентите ни. Ние от3DBGPRINT сме изцяло фокусирани върху разнообразните приложения на 3D технологията, продажбата и поддръжка на 3D принтери, услуги по 3D сканиране, проектиране и моделиране, специфична дообработка на готови детайли и продуктов дизайн. Нашата мисия е да можем да отговорим на все по-голямото търсене в сферата и да предложимкомплексна услуга за нашите клиенти и партньори - от дизайна и проектирането - до финалната реализация на Вашите проекти и идеи. Екипът на 3DBGPRINT се състои от млади, образовани и водещи инженерни специалисти, които постоянно се обучават на всички новости в света на 3D принтирането - за да сме винаги в крак с времето. Наша грижа е ВИЕ - НАШИТЕ КЛИЕНТИ, винаги да получавате качествено консултиране, обслужване, обучение и удовлетвореност от работата си с 3DBGPRINT. Най-важно за нас е ВАШЕТО доверие! Address: 1408 Sofia South Park Area 27, Serdikijski Sabor Str. GSM: +359 88/ 910 13 27 E-mail: office@3dbgprint.com www.3dbgprint.com www.3dbgprint.studio Executive: Georgi Tolev Scope of activity: 3DBGPRINT is a leader in the 3Dtechnologieswith innovative approach in the additive production and 3DPrinting. The company is established in 2013 in Sofia, Bulgaria and is an exclusive representative of leading manufacturers of 3Dprinters, such as 3DGENCE, BUILDER3D, PHOTOCENTRIC,WEMATTER, TRILAB), 3Dscanners: SHINING3Dand filaments like FILLAMENTUM, POLYMAKER, ADD:NORTH, KIMYA, 3DSIMO, MAGIGOO and DIMA etc. We have our own base for 3Dtechnologies studies, located in Stara Zagora City- „Zaralab Academy“ and our own 3DLAB for productions. We are specialized in different 3Dprinting technologies like FDM, SLS, SLA, LCD, Metal Printing, PolyJet). We provide training programmes in programming, graphic design, web technologies, electronics, mechatronics and more. Our 3DLAB is one of the largest production bases in Bulgaria. We have over 50 different 3Dprinters to meet the highest requirements of our customers, as well as over 7 industrial 3D printers. We are fully focused on the 3Dtechnology variety of applications, sales and maintenance, 3Dscanning services, design and modeling, specific re-finishing and product design. Our mission is to meet the 3Dtechnologies growing demand and offer a comprehensive service for our clients and partners - from the design and the engineering - to the final realization of your projects and ideas. We are young, educated and leading team of engineers who are constantly trained in all the latest developments in the world of the 3Dprinting - always up to date! Our concern is YOU - OURCLIENTS, to always receive quality consulting services, training and satisfaction fromyour workwith 3DBGPRINT. We care YOUR trust! 3DBGPRINT

ОМИ - Каталог на фирмите в България 2022 12 София 1784, бул. Андрей Сахаров, бл. 75А, тел.: 02/ 974 49 38, GSM: 088/ 916 10 00, е-mail: office@adara-bg.com, www.adara-bg.com Address: 1784 Sofia Mladost 1, A. Saharov Blvd., bl. 75A, app. 2 Tel.: +359 2/ 974 49 38 Tel./Fax: +359 2/ 974 40 38 GSM: +359 88/ 916 10 00, 821 74 71 E-mail: office@adara-bg.com www.adara-bg.com Contact persons: Dipl. Eng. Zdravka Atanassova Dipl. Eng. Hristo Atanassov Scope of activity: `Trade: water pumps GRUNDFOS -for water supply, heating, drainage; vacuum-pumps and systems BUSCH and spare par ts, special vacuum oils; expansion vessels; industrial and building automation elements SCHNEIDER ELECTRIC; special composite pumps for high acid fluids and double diaphragm pumps from ARGAL; the Italtecnica depar tments; Wacker gasoline pumps; HERMAG oil and gas pumps; sanitary pumps GEA - HILGE. `Engineering service: assembly and montage of switchboards for industrial processes management, control and protection and of pump hydro-systems. Products: - pumps for heating, air-conditioning - pumps and systems for industrial and domestic water supplying - drainage pumps - special pumps for food and chemical industry - dosing pumps - vacuum pumps and systems - expansion vessels - industrial and building automation elements for low/ middle voltage - elements for fire protection systems Partnership with foreign companies: An official BUSCH agency for Bulgaria. Distributor of GRUNDFOS, VICTAULIC. Par tner of SCHNEIDER ELECTRIC, ARGAL, GEA - HILGE, Italtecnica, Wacker, Hermag. ADARA ENGINEERING LTD Адрес: София 1784 ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров, бл. 75А, ап. 2 Тел.: 02/ 974 49 38 Тел./Факс: 02/ 974 40 38 GSM: 088/ 916 10 00, 821 74 71 E-mail: office@adara-bg.com www.adara-bg.com За контакти: инж. Здравка Атанасова инж. Христо Атанасов Предмет на дейност: `Търговия с: водни помпи GRUNDFOS - за водоснабдяване, отопление, отводняване; вакуум-помпи и системи BUSCH и резервни части и специализирани масла за тях; разширителни съдове; елементи за промишлена и сградна автоматизация SCHNEIDER ELECTRIC; специализирани помпи от композит за високо киселинни флуиди и двойномембранни помпи от ARGAL; управления на Italtecnica; помпи с бензинови двигатели Wacker; помпи за нефт и газ HERMAG; санитарни помпи GEA - HILGE. `Инженерингова дейност: сглобяване и монтаж на електрически табла за управление, контрол и защита на промишлените процеси и помпени хидрофорни системи. Продукти: - помпи за отопление, климатизация и вентилация - помпи и системи за промишлено и битово водоснабдяване - дренажни помпи - специализирани помпи за хранително-вкусовата и химическата промишленост - дозиращи помпи - вакуумни помпи и системи - разширителни съдове - елементи за автоматизация ниско и средно напрежение - елементи за противопожарни системи Партньорство с чужди фирми: Официално представителство на BUSCH за България. Дистрибутор на GRUNDFOS, VICTAULIC. Партньор на SCHNEIDER ELECTRIC, ARGAL, GEA - HILGE, Italtecnica, Wacker, Hermag. АДАРА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

omi.elmedia.net 13 Address: 7000 Ruse 4, K.Velichkov Str. Tel.: +359 82/ 83 02 23 Fax: +359 82/ 80 92 06 GSM: +359 88/ 850 51 41 E-mail: abamax@gmail.com www.abamax-bg.com Executive: Plamen Abadjiev - Executive Manager Contact persons: Svetlana Petkova Scope of activity: Impor t of professional cutting tools and machines. ` Drills for metal from HSS and solid carbide: - Center, with 3 flutes and step drills; - Multidrills from 12xD to 40xD with internal cooling; - Diamond coating on the top. ` HSS and solid carbide milling cutters: - end mills, ball nose and toric end mills, tungsten carbide burrs etc. ` Taps HSS and solid carbide for metric, unified, whitwor th, pipe, BS and ANSI threads: - Cold forming taps; - InnenSpan from M 40 to M 250; - Thread milling cutters. ` Dies and reamers. ` Countersinks - monolith and solid carbide with cylindrical and MK-shanks. ` Circular saw blades from HSS, HM, segmental, tungsten carbide tipped and orbital blades. ` Bimetal band saw blades. ` Gauges - conical, flat and thread. ` Core drills - large range of types, sizes and coatings. ` Carbide inser ts and holders for them, drills, milling heads, boring bars etc. ` Measuring instruments - calipers, micrometers, dial indicators, tapes, 3D Tasters, tachometers, moisture meters, microscopes etc. ` Reshaping and regrinding of carbide tools - drills, cutters, turning tools, boring bars etc. ` Equipment for machines - tap holders, chucks, collets, precision vices etc. ` The flexible tool system for CNC machines: - Fixed tool holders of type VDI and type BMT 45/55/65; - Live tools for all kind of processing for collets of type ER; - Fast switch tooling systems such as: PRECI-FLEX, DECOFLEX and PSC. ` Production of non-standard carbide tools based on a client’s drawing. ` HeliCoil - inser ts, special taps and repair kits for damaged threads. ` GratTec - special hand tools and kits for cleaning of surfaces and chamfers. Partnership with foreign companies: DORMER&PRAMET, STARK, REIME NORIS, HAIMER, JBO, KARNASCH, FANAR, BRÜCKNER, EPPINGER, SCHUT, SCT TOOLS, WEMARO, BAER. ABAMAX LTD Адрес: Русе 7000 ул. К. Величков 4 Тел: 082/ 83 02 23 Факс: 082/ 80 92 06 GSM: 088/ 850 51 41 Е-mail: abamax@gmail.com www.abamax-bg.com Ръководител: Пламен Абаджиев - управител За контакти: Светлана Петкова Предмет на дейност: Внос на професионални металорежещи инструменти и машини. ` Свредла за метал от HSS и HM стомани: - центрови, трипери и стъпални; - multidrill - от 12xD до 40xD с вътрешно охлаждане; - с диамантено покритие на върха. ` Фрези монолитни от HSS и HM стомани: - челно цилиндрични, радиус, торус фрези, ротофрези и др. ` Метчици монолитни от HSS и HM стомани за метрични, цолови, BS и ANSI стандарти. - накатващи; - InnenSpan от М 40 до М 250; - вихрови фрези. ` Плашки и райбери. ` Зенкери - монолитни и съставни, цилиндрични и конусни. ` Циркуляри за метал от HSS, HM, с твърдосплавни пластини, сегментни, орбитални и др. ` Отрезни ленти за метал. ` Калибри - резбови и гладки. ` Боркорони - голяма гама от видове, размери и покрития. ` Твърдосплавни пластини и държачи за тях, свредла, фрезови глави, борщанги и др. ` Измервателни инструменти - шублери, микрометри, три то- чкови вътромери, индикаторни часовници, 3D тестери, тахометри, влагомери, микроскопи и др. ` Възстановяване на съставни инструменти - свредла, фрези, стругарски ножове, борщанги и др. ` Окомплектовка на машини - патронници, стиски, цанги и др. ` Самозадвижващи, фиксирани патронници и центри за CNC стругове. - Фиксирани държачи от типа VDI и BMT 45/55/65; - Държачи със собствено задвижванe за всякакъв тип обработка за цанги от типа ER; - Системи за бърза смяна на инструмента, като PRECI-FLEX, DECOFLEX и PSC. ` Изработване на специални инструменти по задание на клиента. ` HeliCoil - вложки, специални метчици и ремонтни комплекти. ` GratTec - специални ръчни инструменти и комплекти за зачистване на повърхнини и фаски. Партньорство с чужди фирми: DORMER&PRAMET, STARK, REIME NORIS, HAIMER, JBO, KARNASCH, FANAR, BRÜCKNER, EPPINGER, SCHUT, SCT TOOLS, WEMARO, BAER. АБАМАКС ЕООД

ОМИ - Каталог на фирмите в България 2022 14 София 1784, бул. Андрей Сахаров, бл. 75А, тел.: 02/ 974 49 38, GSM: 088/ 916 10 00, е-mail: office@adara-bg.com, www.adara-bg.com Address: 1756 Sofia Darvenitsa, bl. 1 GSM: +359 88/ 205 88 08, 225 58 56, 219 88 08, 231 88 08 E-mail: peter.simeonov@addinol.bg yavor.sivev@addinol.bg georgi.kuzmanov@addinol.bg petar.iliev@addinol.bg www.addinol.bg Contact persons: Peter Simeonov - Manager Yavor Sivev - Sales Manager Georgi Kuzmanov – Sales Manager Sofia Region Petar Iliev – Sales Manager South-Central Region Scope of activity: ADDINOL Lube Oil GmbH develops and produces more than 650 highperformance lubricants for highest OEM demands and specifications. ADDINOL provides intelligent solutions which guarantee optimum lubrication and ensure responsibility towards the environment at the same time. Many of our high-performance lubricants increase energy efficiency of plants and engines considerably. They achieve significantly longer drain intervals compared to conventional products and extend the service life of the components lubricated. ` Industrial lubricants - Hydraulic fluids - Industrial gear oils - Gas engine oils - Transformer oils - Mould release oils - Guideway oils - Refrigeration Oils - Chain oils - Anti-corrosion oils - Bearing, machine and circulating oils - Lubricants for food industry, listed according to NSF H1 - Metalworking coolants - water miscible and non water miscible - Turbine Oils - Vacuum pump oils - Compressor Oils - Heat transfer oils - Cylinder oils - Greases / Pastes - Sprays ` Automotive lubricants, function fluids and service products Storehouses and offices in the country: Sofia, 467, Okolovrasten pat Str. Pleven, Storgozia, Rusian Technical Center ADDINOL BULGARIA Адрес: София 1756 кв. Дървеница, бл.1, вх.А, ап.12 GSM: 088/ 205 88 08, 088/ 225 58 56, 088/ 219 88 08, 088/ 231 88 08 E-mail: peter.simeonov@addinol.bg yavor.sivev@addinol.bg georgi.kuzmanov@addinol.bg petar.iliev@addinol.bg www.addinol.bg За контакти: Петър Симеонов - Управител Явор Сивев - Мениджър продажби Георги Кузманов - Регионален мениджър София област ПетърИлиев - РегионаленмениджърЮжен-централенр-н Предмет на дейност: ADDINOL Lube Oil GmbH разработва и произвежда над 650 вида високомощни смазочни материали: масла и смазки, отговарящи на най-високите изисквания намеждународните стандарти и производителите на оборудване. ADDINOL предоставя интелигентни решения, гарантиращи оптимално смазване и същевременно грижа за околната среда. Много от нашите високоефективни смазочни материали повишават значително енергийната ефективност на производствените инсталации и двигателите. Посредством тях се постигат значително по-дълги интервали на смяна, както и осезаемо по-дълъг живот на смазваните компоненти в сравнение с конвенционалните смазочни продукти. ` Индустриални смазочни продукти - Хидравлични масла - Редукторни масла - Масла за стационарни газови двигатели - Трансформаторни масла - Формовъчни масла - Масла за направляващи - Масла за хладилни машини - Масла за вериги - Антикорозионни масла - Масла за лагери, машинни и циркулационни масла - Смазочни продукти за хранително-вкусовата промишленост NSF H1 - Смазочно-охлаждащи течности - водоразтворими и водонеразтворими - Турбинни масла - Масла за вакуумни помпи - Компресорни масла - Масла-топлоносители - Цилиндрови масла - Греси - универсални, течни, високотемпературни, нискотемпературни, инертни, биоразградими, греси със специфично приложение и др. - Пасти - Аерозоли и др. ` Смазочни продукти за транспорта и функционални течности за автомобили. Бази и офиси в страната: София, ул. Околовръстен път 467 Плевен, ж.к. Сторгозия, Руски технически център АДИНОЛ - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==